Motoristen taitojen harjoittamista motoriikkaradalla

0

Toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelijat aloittivat projektiharjoitteluun kuuluvat Nipsulan toimintakerrat. Tiistaina 3.11. Nipsulassa harjoiteltiin karkeamotorisia taitoja temppuradalla sekä tehtiin silmä-käsiyhteistyötä tukevia harjoitteita.

Lapsen kehitykselle ja kasvulle merkittävässä roolissa on päivittäinen liikunta. Lapsen aktiivinen liikkuminen vahvistaa luuston kehittymistä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto kohenee. Liikunta tukee lasten oppimista ja kehittää motorisia taitoja. Samalla lasten vuorovaikutustaidot paranevat ja lapset oppivat yhteisten sääntöjen noudattamista sekä muiden huomioon ottamista. (THL, n.d.)

Aamupiirin jälkeen leikimme kaikki yhdessä eläinleikkiä, jossa liikuimme ja ääntelimme eri eläimiä imitoiden musiikin soidessa taustalla. Nipsulassa liikkui ja äänteli muun muassa käärmeitä, kanoja ja kissoja.

Eläinleikin kuvat

Lapset jaettiin eläinleikin jälkeen kahteen ryhmään ikätason ja kehityksen mukaisesti. Nuoremmat, alle kolmivuotiaat pääsivät ensin yhdessä vanhempiensa kanssa viereiseen tilaan toteuttamaan suunniteltuja motoriikkaharjoitteita. Motoriikkaradalla päästiin kokeilemaan tikkuna kierimistä ja kuperkeikkaa patjalla, hernepussien heittoa, vanteissa ja nuoralla kävelemistä, tasapainolaudalla istumista ja seisomista sekä pallon vieritystä.

Isompien lasten kohdalla muutimme rataa hieman ja lisäsimme haastetta edellä mainittujen harjoitteiden lisäksi. Patjalla harjoittelimme lisäksi kierimistä helikopterijaloilla, pingviini- ja kissakuperkeikkaa, vanteet hypimme tasajalkaa sekä yhdellä jalalla. Hernepussien heittoon haastetta saimme siirtämällä heittopaikkaa kauemmaksi. Tasapainoa harjoitimme nuorallakävelyn ja tasapainolaudan lisäksi hyödyntäen lattialle asetettuja muotteja, jotka olivat käden ja jalan muotoisia.

Lopuksi otimme isompien lasten kanssa rentoutumisharjoituksen, jossa aikuiset hieroivat lapsien selkää eri muotoisilla palloilla ja maalipensseleillä rauhallisen musiikin tahtiin. Lopuksi vielä vanhemman toiveesta lapset hieroivat palloilla aikuisten selkää hetken aikaa.

Jenna ja Janna

THL. (n.d.). Liikunnan terveyshyödyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Haettu 28.10.2020 osoitteesta https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/liikunta/liikunnan-terveyshyodyt

Leave A Reply