Eläinten kodit – luontoaiheinen mediaprojekti

0

Kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat toteuttivat Varhaispedagoginen osaaminen 2 -moduulissa mediaprojektin tehtävän. Kaksi tiimiä toteutti projektin Nipsulan avoimen varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Heidän tarkoituksenaan oli suunnitella ja toteuttaa yhdessä lasten kanssa taidelähtöisin menetelmin projekti mediakasvatusta ja lasten osallisuutta painottaen. Toteutukseen kuului viisi yhteistä toimintakertaa, jotka esitellään tässä kirjoituksessa.

Tiimi 2 toimi Nipsulassa torstaiaamupäivisin. Projektin aihe löytyi aikuisjohtoisesti lasten mielenkiinnonkohteita havainnoimalla sekä huoltajien toiveita kuunnellen. Huoltajat olivat toivoneet ulkoilua lasten kanssa ja luontoteema vahvistui lasten innostuessa ensimmäisellä toimintakerralla esitellyistä eläinkorteista. Projektin toimintakerroissa oli toistuva kaava: Toiminta aloitettiin aina kannustuspiirillä, jossa kukin kertoi vuorollaan oman nimensä ja käveli piirin ympäri muiden laulaessa ”Kiva, kun oot täällä.” Tämän jälkeen oli vuorossa kyseisen toimintakerran varsinainen sisältö ja toimintakerta päätettiin leikkimällä ja loruttelemalla ”Harakka hyppii” -runo.

eläinkortitEnsimmäisellä kerralla opiskelijat johdattelivat lapset tulevan projektin aiheeseen eläimiä esittävien kuvakorttien avulla. Jokainen lapsi sai hakea lattialle levitettyjen korttien joukosta yhden itseään kiinnostavan kortin, ja kertoa mikä eläin kortissa on.

Toisella projektikerralla toiminta toteutettiin suunnitelman mukaan ulkotiloissa. Esillä olivat samat eläinaiheiset kortit, joista lapset valitsivat sen oman, miellyttävimmän eläinkortin. Tälle eläimelle lähdettiin maalaamaan omaa kotia, eri tekniikoita käyttäen. Lapset innostuivat maalaamisesta ja varsinkin suihkepullot olivat lapsille mieleen. Suihkepulloa aseteltiin vuoroin lähelle paperia ja vuoroin kauemmaksi ja tutkittiin, millaista jälkeä paperille syntyi. Tällä kerralle perheille myös esiteltiin projektin tavoite ja sen tuotos, e-kirja. Opiskelijat kertoivat tarkemmin kirjan ideasta, sen toteutuksesta ja näyttivät esimerkin tulostetusta kirjasta.

Maalausvälineet  eläimen pesä maalus Eri maalaustekniikoilla toteutettu maalaus

Kolmannella toimintakerralla sää asetti haasteita toiminnan toteuttamiseen ulkona, joten toiminta toteutettiin Nipsulan sisätiloissa. Yhteisen alkuleikin jälkeen siirryttiin maalamaan viereiseen tilaan. Maalaushetkeen tuotiin tunnelmaa luonnonvalolla ja kaiuttimesta soivilla metsän äänillä. Tällä kertaa opiskelijat olivat valinneet eri maalausvälineitä kuin viimeksi ja nyt lapsia kiinnostivat erityisesti telat. Tämän kerran pääaiheena oli luonnonmateriaalit ja niiden kerääminen, joka toteutettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen sisätiloissa opiskelijoiden valmiiksi keräämiä materiaaleja ja etäohjausta hyödyntäen. Yksi opiskelijoista ohjasi tuokion teamsin välityksellä, niin että videoyhteys oli auki molempiin suuntiin, jolloin reaaliaikainen vuorovaikutus oli mahdollista. Luonnonmateriaalit herättivät lapsissa kiinnostusta, ja niitä hypisteltiin, haisteltiin ja nimettiin. Jokainen sai valita materiaaleista eläintensä koteihin tavaroita valmiiksi ensi kertaa varten. Etäohjaukseen lapset osallistuivat keskittyneesti ja vaikutti siltä, että ohjaaja televisioruudulla oli lapsille luonteva asia.

etäohjaus kotoa käsin etäohjaus nipsulassa

Neljännellä kerralla sää suosi projektin toteuttamista, kannustuspiiri päästiin juoksemaan tällä kertaa ulkona nurmikolla, jonka jälkeen otettiin esiin lapsille tutut eläinkortit. Kerrattiin yhdessä lasten kanssa mitä aiemmin on jo tehty ja ohjeistettiin tämän kerran toimintaan. Tarkoituksena oli, että lapset tekevät pesät valmiiksi maalauksia ja luonnonmateriaaleja hyödyntäen sekä valokuvaavat omat teoksensa. Lapset hajaantuivat vaihtelevasti teostensa kanssa, sen mukaan minne halusivat pesän rakentaa. Pesien valmistuttua lapset hakivat omaan tahtiin ipadeja, joihin tutustuttiin huoltajien ja ohjaajien avustuksella. Teoksen kuvauksen lisäksi näytöllä näkyvät omat jalat aiheuttivat monella lapsella hämmästystä.

 

e-kirjan kokoamistaViidennellä toimintakerralla, kannustuspiirin jälkeen siirryttiin tekemään e-kirjaa ja kirjanmerkkejä Nipsulan viereiseen tilaan. Lapset, jotka olivat kuvanneet eläinten kodit, kävivät yksi kerrallaan kirjantekopisteellä. Lapsi sai valita ottamistaan kuvista mieleisensä kuvat kirjaan ja kertoa siihen kuvatekstin. Askartelupisteessä askarreltiin kirjanmerkkejä. Lapset saivat valita eri materiaaleja ja kokeilla eri välineitä. Kirjanmerkeistä tulikin hyvin eri näköisiä, tarrat ja eläimet olivat suosittuja.

 

luontoliina

Viimeisen toimintakerran ja projektin päätöksen kunniaksi lähdimme retkelle. Vanhempien ehdotuksesta retki suuntautui laavulle ja tapasimmekin suoraan siellä. Hieman jännitimme kuinka sää meidän retkipäiväämme suosii, ja suosihan se! Kannustuspiirin jälkeen opiskelijat jakoivat lapsille eläinkortit. Mietimme yhdessä, kuinka nämä eläimet liikkuvat ja ääntelevät. Jokaisen eläimen kohdalla matkimme yhdessä eläintä. Lapset innostuivat liikkumaan ja vähän ujommatkin uskaltautuivat ryhmän innostamana kokeilemaan. Tämän jälkeen opiskelijat ohjeistivat luontoliinan. Luontoliinan tarkoituksena on kerätä luonnosta löytyviä asioita ja asettaa ne oikeaan kohtaan liinalle. Mukavasti kaikki keräilivät luonnosta erilaisia ja erivärisiä materiaaleja luontoliinan johdattamana. Lopuksi keräännyimme vielä piiriin ja opiskelijoiden johdolla kävimme kerättyjä materiaaleja lävitse. Harakka hyppii -lorun jälkeen opiskelijat vielä jakoivat lapsille yhdessä toteutetun kirjan ja itse tehdyt kirjanmerkit muistoksi. Lapset saivat myös muistoksi eläinkortin, jota olivat käyttäneet koko projektin ajan.

Tämä projekti oli monipuolista toimintaa sisältävä kokonaisuus, josta jäi perheille mukava konkreettinen muisto, yhdessä toteutettu luontoaiheinen kirja ’Eläinten kodit’, jossa näkyy vahvasti lasten osallisuus.

Leave A Reply