Lorukorttien askartelu

0

Tiistaina 10.11 Nipsulassa terveydenhoitajaopiskelijat askartelivat lasten ja heidän vanhempiensa kanssa lorukortteja, jotka lapset saivat viedä kotiin päivän päätteeksi.

Lorukorttien kuvat ja lorut otimme Iidan matkassa-blogista löytyneestä linkistä. Me opiskelijat leikkasimme pahvikortit, kuvat ja lorut valmiiksi etukäteen ja lapset saivat liimata sekä koristella kortteja mieluisaksi.

Kädentaitoja tehdessä lapsen motoriikka, avaruudellinen hahmotuskyky ja aistitoiminnot harjaantuvat. Eri tekniikoita, materiaaleja ja välineitä käyttämällä lapsi oppii monipuolisesti kädentaitoja kehittyen niissä sekä muissa edellä mainituissa taidoissa ja toiminnoissa. Oivalluksien, kokemuksien ja elämyksien kautta lapsi voi oppia sekä nauttia onnistumisen ilosta.  Lapselle on merkittävää tarjota onnistuneita kokemuksia lapsen oppimisen kannalta. (Ahlholm, 2014, s. 21)

Lorut auttavat lasta hahmottamaan puheen ja musiikin rytmiä sekä äänenkorkeuksia. Lapsen kognitiivisia taitoja tuetaan prosodisia taitoja vahvistamalla. (Jurkka, 2017, s. 7) Vauvan ja lapsen aivotoimintaa kehittävät loruttelu, rytmittely, köröttely ja vuorovaikutus sekä ohjaavat tarkkaavaisuutta ihmisääniä kohden erottaen ne muista elämän äänistä. Kuullun puheen avulla vauva opettelee muodostamaan oikeita äänteitä. (Jurkka, 2017, ss. 38–39) Sanojen rytmitys ja loruttaminen tukevat sanalistojen mieleenpainumista ja näin edesauttavat lapsen kielenkehitystä (Jurkka, 2017, s. 43).

Ei mennyt kauaakaan, kun ensimmäiset perheet saivat lorukortit valmiiksi. Opiskelijat laminoivat valmiit kortit ja ne leikattiin haluttuun muotoon. Lapset saivat itse valita langanvärit, joista tehtiin nyöri kierittämällä vanhemman tai opiskelijan avulla. Kortit rei´itettiin ja nyöri pujotettiin kortteihin, jotta kaikki pysyvät tallessa.

Ylijääneistä korteista, kuvista ja loruista opiskelijat tekivät valmiita lorukortteja sekä askartelivat lorulaatikon Nipsulan käyttöön.

Janna & Jenna

 

Ahlholm, K. (2014). 3-5-vuotiaiden kädentaidot – tekemisen iloa ja taitojen oppimista [pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto]. Haettu 4.11.2020 osoitteesta http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201405161408.pdf

Jurkka, E. (2017). Musiikin toimintaympäristö lukemaan oppimisen ja kielen oppimisen tukemisessa [pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto]. Haettu 4.11.2020 osoitteesta https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/55445/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201709263829.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Leave A Reply