Joulutouhuja videoiden välityksellä

0

Hämeenlinnan kaupungin linjattua uusia koronarajoituksia myös Nipsulan toiminta siirtyi etätoteutukseen, eli verkon kautta toteutettavaksi. Tämä toi uusia haasteita ja mahdollisuuksia myös terveydenhoitajaopiskelijoiden projektiryhmälle.

Päädyimme toteuttamaan Nipsulan toimintaa videoiduilla toimintatuokioilla, jotka olimme etukäteen suunnitelleet ja kuvanneet. Toteutetut tuokiot sisälsivät jouluisia askarteluja, satuja, jumppaa, leivontaa sekä vanhemmille suunnatun rentoutushetken. Videoissa oli mukana satuhetkiä, joissa luimme Mauri Kunnaksen Joulupukki- satua. Satu oli jaettu kolmeen eri videoon ja näin videot saatiin sidottua toisiinsa. Satuhetkeä pidimme tärkeänä, sillä tutkimusten mukaan kirjallisuus antaa lapselle tietoa ympäröivästä maailmasta ja sen kysymyksistä, laajentaa lapsen sanavarastoa ja tukee laajasti kielellistä kehitystä (STM, 2004, s.91).

joulupiparit

Käsitöiden tekemisessä käytimme teemana joulua. Videoimme joulukuusen koristelua, joulukorttien ja paperinauhan askartelua sekä pipareiden leipomista ja koristelua. Käsityökasvatuksen tarkoituksena on tuottaa tekemisen iloa, kehittää kädentaitoja, hienomotoriikkaa sekä herättää ajatuksia ja oivalluksia aiheesta. Oppimisen ja onnistumisen kannalta on merkittävää, että lapselle muodostuu ”minä osaan” -kokemuksia. Jouluteeman käyttö edistää kulttuurikasvatusta ja tutustuttaa lapsia suomalaisiin jouluperinteisiin. Myös kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö on tärkeää lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymiselle. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 2009.) Halusimme valita toimintamuodoksi käsitöiden tekemisen, sillä se on lapsille mielekästä. Koimme tärkeäksi, että toiminta oli sekä etukäteen suunniteltua  että spontaania. Siten toiminnalle muodostuu sekä tavoite että se antaa tilaa lapsen luovuudelle ja mielikuvituksen käyttämiselle. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 2009.)

joulukoristeiden askartelua

Yhden tuokion aiheeksi valitsimme liikunnan ja sen toteuttamistavaksi ohjatun tonttujumpan. Liikunta on lapselle ominaista ja tarpeellista. Valtioneuvoston suositusten mukaan lapsen tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä ja sen tulee olla monipuolista ja vaihtelevaa kevyestä vauhdikkaaseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016.) Tonttujumpassa liikuntaan yhdistyy tarina, jonka mukaan liikkeet toteutetaan. Tarina pitää myös lapsen mielenkiinnon yllä ja liikunta muuttuu leikiksi. Se tuottaa lapselle mielihyvää ja liikuntaa tulee harrastettua ihan huomaamattaankin. Tonttujumppa saatiin videoitua melko talvisissa maisemissa, joten sen visuaalinen ilme tukee hyvin jouluteemaa joka Nipsulan videoissa on nyt ollut.

Vanhemmille halusimme järjestää rentoutustuokion, jotta saimme myös heille kohdennettua toimintaa. Tietoinen rentoutuminen on palautumisen kannalta lähes unen veroista. Rentoutumisen avulla vapautetaan jännitystiloja kehossa ja parannetaan unenlaatua. (Neuvokas perhe, 2020.) Valitsimme rentoutusmuodoksi turvapaikkaharjoituksen, sillä se on helppo toteuttaa. Se on hyödyllinen myös jatkoa ajatellen vanhemmille, sillä sen avulla voi tuoda lyhyitä rentoutumishetkiä lapsiperheen arjen keskelle.

Projektiryhmän opiskelijat kokivat videovälitteisen ohjaamisen aluksi haastavana, mutta taitojen kehittyessä videoiden tuottaminen osoittautui mielenkiintoiseksi ja taidot sen osalta parantuivat kohisten. Tietotekniikan aiheuttamista haasteista huolimatta olemme tyytyväisiä tuottamiimme videoihin ja toivomme että ne tuovat tämän poikkeuksellisen arjen keskelle iloa ja tekemistä, niin lapsille kuin vanhemmille.

Terveydenhoitajaopiskelijat kiittävät Nipsulan palvelukoordinaattori Niina Mäkistä, Nipsulan lapsia ja vanhempia sekä projektiharjoittelun ohjaajaa.

Hyvää joulun odotusta ja onnea vuodelle 2021!

Toivottaa Fannyn Projektitiimi
Fanny, Laura, Tuuli, Minna, Teemu ja Jenny

 

Lähteet:

Neuvokas perhe. (2020). Perhe ja rentoutuminen. Haettu 7.12.2020 osoitteesta https://neuvokasperhe.fi/perheen-rentoutumisesta/

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2016). Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf

Sosiaali- ja terveysministeriö. (2004). Lastenneuvola lapsiperheiden tukena: opas työntekijöille. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74223/Opp200414.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (2009.) Taiteen käyttö varhaiskasvatuksessa. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80314/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b.pdf?sequence=1

 

Leave A Reply