Kodin turvallisuus

0

Koronarajoitteet jatkuvat edelleen, joten Nipsula pysyy toistaiseksi suljettuna. Sairaanhoitaja- sekä terveydenhoitajaopiskelijoista koostuva projektiryhmämme sai tehtäväkseen tuottaa digitaalista sisältöä Nipsulan lapsille ja vanhemmille.

Projekti koostuu viidestä eri tuotoksesta videoiden/kuvien muodossa. Ensimmäinen tuotos oli videotervehdys youtuben välityksellä, joka jaettiin Nipsulan väelle. Videolla seikkailivat meidän opiskelijoiden lisäksi jokaisen oma pehmolelu. Me opiskelijat pyysimme videon lopulla jokaista lasta ottamaan vanhempien avulla kuvan omasta pehmolelusta ja jakamaan kuvan Nipsulan suljettuun WhatsApp -ryhmään. Saimme suloisia kuvia lasten lempi pehmoleluista.

Toiselle kerralle teimme peli tyylisen PowerPoint esityksen, joka koostui kuvista ja äänistä. Aiheena oli kodin turvallisuus. Lapset katsovat PowerPointin yhdessä aikuisen kanssa. Diat sisälsivät kuvia kodin ympäristöstä ja osa kuvien tilanteista on vaarallisia ja osa ei. Kuvien on tarkoitus opettaa lapselle tilanteita, joissa voi olla jotain vaarallista esimerkiksi kynttilä palaa yksin pöydällä. Jokaisen kuvan jälkeen näkyi vastaus ja aikuinen käy lapsen kanssa läpi oikean vastauksen. Teimme PowerPointista myös videotallenteen, jotta se on helpompi katsoa puhelimelta. Videotallenteen yhteyteen lähetettiin lisäksi lyhyt tervehdysvideo, jossa oli kerrottu pelin idea. Kodin turvallisuus on tärkeä aihe lapsiperheille. Neuvoloista saatava materiaali kodinturvallisuudesta saattaa vaihtelevasti olla hyvin vähäistä, joten projektin avulla meillä oli hyvä tilaisuus kartuttaa perheiden tietämystä ja vaikuttaa ennaltaehkäisevästi tapaturmiin.

Suurin osa vauvojen ja taaperoiden tapaturmista tapahtuu kotona ja yksi tehokkaimpia keinoja tapaturmien ehkäisyyn on jatkuva huolenpito sekä kodin turvallisuuden tarkistaminen. Pelin tarkoitus on samalla tiedottaa vanhempia sekä lapsia mahdollisista vaaratilanteista. Pienellä lapsella on kova halu tutustua ympäristöönsä, joten liikkuminen ja tutkiminen on lapselle luontaista. Palovammat ovat hyvin yleisiä tapaturmia taaperoilla ja vauvoilla, palovamma voi syntyä jo kosketuksesta kuumaan nesteeseen tai ruokaan. Muita yleisiä tapaturmia vauvoilla ja taaperoilla ovat putoamiset ja vierasesineet hengitysteissä. (Mehiläinen, n.d.)

Infograafiin kokosimme pääkohtia kodin tarkastuslistaan. Lista on todellisuudessa paljon laajempi ja sen voi käydä katsomassa seuraavasta linkistä: https://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/kodin-turvallisuuden-tarkistuslista/

Lisää tietoa kodin turvallisuudesta löytyy myös seuraavasta linkistä: https://tukes.fi/documents/10197/8647605/Turvallinen_koti_lapselle_opas.pdf

 

Lähteenä käytetty:

 

Mehiläinen. (n.d.) Eri-ikäisten lasten tyypilliset tapaturmat. Haettu 19.1.2020 osoitteesta: https://www.mehilainen.fi/eri-ikaisten-lasten-tyypilliset-tapaturmat

 

Kotitapaturma. (n.d.) Kodin turvallisuuden tarkistuslista. Haettu 19.1.2020 osoitteesta: https://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/kodin-turvallisuuden-tarkistuslista/

Leave A Reply