Hau-laatalle tassunjälkiä pitkin

0

Olemme loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelijoita Hamkista. Toteutimme osan projektiharjoittelustamme Nipsulassa. Tavoitteena oli valmistella lapsille yhdeksi aamupäiväksi toimintaa, samalla itse oppien ryhmän suunnittelusta ja toteuttamisesta. Teemana meillä oli Ryhmä Hau, jota lähdimme toteuttamaan perusliikuntataitojen kautta. Motorisia perustaitoja muun muassa ovat kävely, juoksu, hyppääminen ja  heittäminen. Liikunnan on todettu edistävän hermoverkoston kehittymistä (Pönkkö & Sääkslahti, 2011, s. 137)

 

Teimme radan, jossa oli mahdollisuus laskea mäkeä, ryömiä putkessa, kokeilla kuperkeikkaa, leikkiä automatolla, hyppiä, kurkotella ja tanssia. Ryhmä Hau teema näkyi jokaisella pisteellä musiikin tai hahmojen muodossa, josta lapset tuntuivat pitävän. Oppiminen ja kehitys kietoutuvat meillä ihmisillä yhteen. Lapset eivät tee eroa leikin ja oppimisen välillä. (Kronqvist, 2011, s. 28). Jokainen vanhempi lienee huomannut, että ihan pienillä toiminta loppuu, jos leikki loppuu. Muutama lapsi osallistui radan kaikkiin pisteisiin. Tutustuminen tilaan oli vapaata ja lasten vapaalle leikille annettiin tilaa. Erityistä suosiota nauttivat musiikki, putkiryömintä ja liukumäki.

Opimme heittäytymään lasten kanssa leikkiin. Välillä mielenkiinto osui tanssiin, välillä ihmeteltiin varpaita. Opiskelijoina meillä oli tilaisuus kohdata niin lapsia kuin vanhempiakin. Aluksi meitä jännitti, minkä verran lapsia paikalle tulee ja odotimmekin malttamattomina ensimmäisiä paikalle tulijoita. Alun arastelujen jälkeen, moni lapsi otti hyvin kontaktia opiskelijoihin. Olimme tästä hyvin iloisia!

Kirjoittajat: Noora, Teresa, Markus, Anniina, Mariam ja Tico

Lähteet:
Kronqvist, E.-L. (2011). Varhaispedagogiikan kehityspsykologinen perusta. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.), Varhaiskasvatuksen käsikirja (ss. 28). PS-kustannus.
Pönkkö, A. & Sääkslahti, A. (2011). Liikkuva lapsi. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.), Varhaiskasvatuksen käsikirja (ss. 137). PS-kustannus.

Leave A Reply