Aistisatumetsän lumoissa

0

Olemme innokkaita sosionomi ja lastenohjaaja opiskelijoita. Toteutimme Nipsulassa aistisatumetsää ja draamakasvatusta. Toiminta liittyi lasten kanssa toimimiseen ja ohjaamiseen eri iät sekä taitotasot huomioiden.

Rakensimme aistisatumetsän, jossa oli jokaiselle aistille jotakin. Ennen satumetsään tutustumista virittäydyimme tunnelmaan kuuntelemalla erilaisia eläinten ääniä ja tunnistamalla ääneen kuuluvia kuvia. Satumetsässä oli kolme pistettä, joiden teemoina olivat tunto-, kuulo-, näkö-, haju- ja makuaisti. Jääpisteellä pelastettiin eläimiä jääpaloista, sulattamalla niitä esimerkiksi lämpimän veden avulla. Nuotiolla tutustuttiin erilaisiin luonnon materiaaleihin tunnustelemalla niitä, esimerkiksi käpyjä, villaa ja höyheniä. Haistelut ja maistelut toteutettiin erilaisten tuttujen hajujen haistelulla, kuten kahvin ja teen. Maistiaisena oli metsämustikoita ja maissinaksuja. Halusimme tuoda lapsille erilaisia kokemuksia ja hauskoja hetkiä, jotta lapset oppivat itse tunnistamaan erilaisia aisteja. Aistit ovat tärkeitä lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2022, s. 22)

Draamakasvatuksessa hyödynsimme satumetsää ympäristönä. Aloitimme tutkimalla erilaisten eläinten jalanjälkiä ja painoimme niitä maalin avulla paperille. Myös oma kädenjälki oli hauska lisä tehtävään. Jalanjäljet johdattelivat lapset päivän teemaan. Taidekasvatus auttaa lasta havainnoimaan ja ilmaisemaan itseään. Lasten draamakasvatus monipuolistaa lasten liikkeen ja kielellistä kehitystä, joiden avulla opetellaan esimerkiksi tunnetaitoja ja viestintää. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2022, s. 41) Toteutimme tämän toiminnallisen sadun avulla. Osallisuutta tuimme erilaisilla liikkeillä ja eleillä, kuten jalkojen tömistämisellä, kiipeilemisellä ja ilmeilemällä.

Molemmilla kerroilla nuotio oli lasten suosikki ja halukkaat pääsivät myös syömään eväitä sen äärelle.

Nipsula toi hyviä kokemuksia ja saimme monipuolista kokemusta lapsiperheiden kanssa toimimisesta. Huoltajien positiivinen kohtaaminen ja erilaisten toimintatapojen toteuttaminen toi varmuutta lapsiperheiden kanssa toimimiseen tulevaisuudessa. Huomasimme, miten tärkeää on huomioida ajankäyttö ja tilannetaju. Tehtävästä jäi positiivinen kokemus ja lähdemme reippain mielin kohti uusia seikkailuja!

Tiimi Aurinkoiset

Lähteet:
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. (2022). Opetushallitus.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2022_1.pdf

Leave A Reply