Yksinyrittäjän monet alat

0

Pääsin harjoitteluun Pälkäneellä toimivaan  Sanna´s Life Oy –nimiseen yritykseen, joka hoitaa monia erilaisia asiakkaiden elämän kaareen liittyviä asiakirjoja ja tilanteita, kuten perinnönjakoja, perunkirjoituksia, testamentteja, edunvalvontavaltuutuksia jne. Yrittäjällä itsellään on pitkä pankkitausta, joka on tuonut yrittäjälle tietämystä ja kokemusta sekä tietenkin asiakkaiden luottamusta. Pääsin harjoittelussani tutustumaan niin yrittäjän omaan liiketoimintaan liittyviin asioihin, kuten esimerkiksi näiden papereiden laatiminen ja asiakkaiden kohtaaminen, mutta myöskin muihin pieniin tehtäviin muilta aloilta jotka kuuluvat yksinyrittäjän arkeen. Näitä ovat muun muassa markkinointi sekä kirjanpito. Yrittäjä on itse hoitanut kaikkia yritykseen liittyviä tehtäviä ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä kokemuksen tuomalla osaamisella.

Harjoittelu alkoi yrityksen toimintaan tutustumisella

Aloitin harjoittelun lokakuussa tutustumalla syvemmin yrityksen toimintaan sekä yrityksen sosiaalisen median tileihin. Sain näin paremman käsityksen yrityksestä sekä yrittäjästä. Yrittäjällä ei ollut toistaiseksi kovinkaan paljon sisältöä sosiaalisessa mediassa, mutta hän oli pitänyt omat verkkosivunsa kuitenkin ajan tasalla hyvin. Nämä nousivat myös keskustelunaiheeksi yrittäjän kanssa markkinoinnin osalta.

Sanna´s Life Oy on perustettu vuonna 2019, eli yritys on ollut toiminnassa reilun vuoden verran. Yrittäjällä oli kuitenkin jo laajahko asiakaskunta valmiina edellisen työn ja siitä tulleen tunnettavuuden kautta, joka auttoi yrittäjää aloittamaan yksinyrittäjyyden. Hän on entisen työuransa aikana toiminut yrittäjäyhdistyksessä ja muissa liiketoimintaa tukevissa instansseissa, joten hänen oli helppo ryhtyä yrittäjäksi ja hyödyntää verkostojaan. Hän kouluttautui vielä oikeustradenomiksi ja teki lopputyönsä yrittäjän henkilökohtaisista riskeistä asiakirjojen osalta. Tätä sanomaa yrittäjä on innokas viemään edelleen eteenpäin ja hyödyntämään tässäkin markkinointinäkökulmaa.

Sanna´s Life auttaa hoitamaan ihmisten elämän tärkeitä papereita, jotta kun sellaista tarvitaan, on sellainen jo olemassa, kuten edunvalvontavaltuutus. Yrittäjä itse painottaa näiden tärkeyttä kaikessa markkinoinnissaan ja kannustaa ihmisiä hoitamaan nämä paperiasiat kuntoon mahdollisimman pian äkillisten tilanteiden varalta. Pääsin harjoittelussa laatimaan näitä papereita sekä tekemään esimerkiksi perunkirjoituksia. Harjoittelun aikana toimin monessa perunkirjoituksessa uskottuna miehenä ja olikin mielenkiintoista seurata perheiden erilaisia tilanteita ja joissakin tilanteissa jopa perinnönjaon aiheuttamia ristiriitoja.

Kaikki elämän tärkeät asiakirjat eivät olleet minulle kovinkaan tuttuja ennen harjoittelua, mutta huomasin, että minulla on kuitenkin keskimääräistä parempi tilanne, koska nämä tämän ikäiselle tärkeät asiakirjat, kuten edunvalvontavaltuutus ja testamentti, minulla ovat olleet kuitenkin kunnossa jo hetken aikaa, joten käsitys näiden tärkeydestä minulla oli. Yrittäjä avasi vielä enemmän näiden roolia ja tärkeyttä esimerkiksi sairastapauksissa, joissa ihminen ei enää pysty päättämään asioista itse. Näillä dokumenteilla ihminen turvaa, sen että päätösvalta hänen asioistaan, on jollakin johon hän itse luottaa. Näin turvataan omaa selustaa hyvin. Tämä onkin yrittäjän tärkein työ, hoitaa näitä dokumentteja kuntoon asiakkaille ja saada heidät ymmärtämään niiden merkitys.

Opin näistä asiakirjoista uusia puolia harjoitteluni aikana. Testamentilla ei pelkästään ohjata omaisuutta tietyille tahoille vaan myös turvataan esimerkiksi puolison asemaa toisen puolison menehdyttyä. Sen avulla myös voidaan sulkea avio-oikeutta pois lasten tai muiden testamentin saajien puolisoilta. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi avioeron sattuessa.

Perukirjan merkitys myös aukesi minulle, se on ikään kuin veroilmoitus vainajan kuolinpäivän tilanteesta. Yrittäjän kanssa yhdessä laskimme esimerkiksi asiakkaille tulevia perintöverojen määriä, kun olimme laatineet perukirjan. Tämä on aina se asia mikä asiakkaita kiinnostaa. Myös osituksen tärkeys selvisi, kun muutamassa perukirjassa sitä paperia metsästettiin entiseltä puolisolta, kun ei löytynyt vainajan papereista. Jos sitä ei ole tehty, on entinen puoliso pesän osakas. Tämä tuntuu yrittäjän mukaan olevan hieman epäselvä asia monelle ja sen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Sanna’s Life Oy:n yrittäjä toimii myös kaupanvahvistajana ja laatii kauppakirjoja.  Pääsin laatimaan myös kauppakirjoja erilaisista kiinteistöistä ja osakkeista.

Markkinoinnin päivittäminen

Yrittäjän markkinointia ei ole kovinkaan paljoa toistaiseksi, koska yrittäjällä ei jää tähän kovinkaan paljon aikaa muiden töiden lisäksi. Alkuvaiheessa yrittäjä on panostanut lehtimainontaan ja luottanut omaan tunnettuuteensa aiemman uran kautta. Hän on mainostanut paikallislehdessä sekä naapurikuntien sanomalehdissä ja töitä on mukavasti tullutkin näiden ansiosta. Hän on myös joustavuutensa kautta saanut pankeilta vinkkejä asiakkaista, joita pankit eivät pysty pitkien jonojen vuoksi hoitamaan. Hyvät suhteet joka puolelle on myös ollut eräänlaista markkinointia. Yritykselle oli avattu sometilit Facebookiin ja Instagramiin, mutta ne eivät olleet kovin aktiivisessa käytössä.

Pääsin harjoitteluni aikana tekemään useita mainoksia, joissa käytin Canva-ohjelmaa sekä tekemään yritykselle some-markkinointia harjoittelun aikana. Sain suunnitella mainokset ja tarjouksia yrityksen someen. Näillä saimmekin jo harjoittelun aikana asiakkaita. Oli hienoa nähdä, että suunnittelemani mainokset oikeasti toimivat ja tavoittivat asiakkaita. Seurasin myös yrittäjän puolesta hieman Facebookin yritystyökalujen kautta postausten onnistumista. Sieltä näkyi tykkäysten määrä ajoittain sekä postauksen tavoittavuus. Postaus tavoitti keskimäärin noin 300-400 ihmistä ja tiliä. Tämä oli melko hyvä tavoittavuus, joskin sitä todennäköisesti saisi nostettua, kun sosiaalista mediaa päivittäisi useammin ja käyttäisi välillä maksullista Facebook-mainontaa. Selkeästi suosituimpia mainoksia sosiaalisessa mediassa oli toimiston muuttoon liittyvät postaukset sekä yrittäjän jakamat erilaiset Taloustaito tietoiskut mm veroasioista. Ihmisiä kiinnostaa selkeästi oikeat asiat. Myös erilaiset teematarjoukset, kuten Ystävänpäivän tarjous kiinnostivat seuraajia.

Sain myös ottaa mainosten suunnitteluun mukaan työelämään tutustumassa olleen ylä-astelaisen, joka toi myös hieman enemmän vastuuta myös minulle. Tämä tettiläinen oli Sanna´s Lifessä tutustumassa viikon samaan aikaan minun kanssani ja saimme tehdä yhdessä markkinointiin mainoksia sekä oheisasioita. Teimme muun muassa joulunajan mainokset sosiaaliseen mediaan ja suunnittelimme postausten sisällön valmiiksi yrittäjää varten. Hoidimme hänen kanssaan myös postaamisen sosiaaliseen mediaan yrittäjän hyväksynnän jälkeen. Pääsimme myös muuttamaan yrittäjän toimistoa tämän viikon aikana. Yrittäjälle oli rakentumassa uudet toimistotilat ja tavarat täytyi jo siirtää väliaikaiseen tilaan.

Kävimme myös yrittäjän kanssa läpi yhdessä hieman muutakin markkinointia. Yrittäjällä on erilaisissa ympäryskuntien lehdissä ollut mainoksia, joita kävimme läpi ja katsoimme, mitkä näistä olivat hyödyllisimpiä. Mainoksia oli laitettu mm. Sydän-Hämeen lehteen, joka on paikkakunnan oma lehti, sekä myös Kangasalan Sanomiin, Valkeakosken sanomiin sekä Hämeenlinnan kaupunkiuutisiin. Nämä ovat kaikki ympäryskuntia, joissa yrittäjä voi käydä tekemässä töitään. Tämän kauemmaksi ei ole yrittäjän kannattavaa lähteä. Markkinointi lehdissä on melko kallista, joten päätimme yhdessä vähentää ainakin muutaman lehden, joista ei tule niin paljoa asiakkaita yritykselle.

Sain vaikuttaa näihin päätöksiin yhdessä yrittäjän kanssa. Monet asiakkaat mainitsivat myös itse, että olivat tulleet mainoksen takia ja mistä lehdestä sen olivat löytäneet. Tässä toki myös asiakkaan asuinpaikka yleensä kertoi, minkä lehden kautta he olivat mainoksen löytäneet. Harjoittelun aikana kannattavimpia näistä olivat selkeästi Sydän-Hämeen lehti sekä Kangasalan sanomat. Kaikista näistä huonoiten asiakkaita tavoitti Valkeakosken sanomat. Yrittäjä oli melko avoin ehdotuksille markkinointia varten harjoittelun aikana, kun hän ei ollut siihen kovin tarkasti vielä perehtynyt.

Yhdessä yrittäjän kanssa suunnittelimme yritykselle logoa, jonka yrittäjä sitten tilasi suunnitelmamme mukaisesti mainostoimistolta. Mainostoimisto myös teki yrittäjälle tueksi erilaisia esityspohjia sekä käyntikortti mallin. Käyntikortteja olinkin jo tilannut heti työharjoittelun alkuvaiheessa, joten niitä ei heti lähdetty uusimaan. Kuvasin yrittäjää mainostoimistoa varten ja kuviani on käytetty yrityksen mainoksissa. On mukava nähdä itse ottamani kuva käytössä.

Mietimme myös muutakin somenäkyvyyttä. Pälkäneellä on järjestetty virtuaalimessuja, joissa yritys on ollut mukana. Hän ei ollut ollenkaan tyytyväinen aiempiin videoklippeihinsä, joten mietimme jo seuraavaa kertaa varten valmiiksi erilaisia teemoja ja lyhyitä videon pätkiä näitä varten. Lyhyitä asiavideoita voi käyttää myös päivittäisessä somemainonnassa, ne herättävät yleensä hyvin kiinnostusta. Myös yleensäkin aktiivisuuden lisääminen somekanavilla toisi lisää näkyvyyttä ja markkinointihyötyä.

Kirjanpidon perusteet

Harjoittelussa sain myös tutustua hieman yrittäjän kirjanpitoon, joka on asia jota kaikkien yrittäjien täytyy joskus käydä läpi. Yrityksessä oli käytössä kirjanpito-ohjelma MeritAktiva, joka helpotti yrittäjän arkea  huomattavasti. Myynnit ja ostolaskut kirjattiin ja tallennettiin tähän ohjelmaan, josta ne sitten jatkossa löytyy. Ohjelma näytti selkeästi mitä laskuja oli maksamatta ja mitä laskuja asiakkaat eivät olleet maksaneet, sekä kuinka paljon maksu oli myöhässä. Mielestäni tämä selvensi kirjanpitoa ainakin minulle paljon, sillä se ei ollut koulussa vahvinta alaani, jonka takia valitsinkin markkinoinnin. Kuitenkin tämän jälkeen tunnen osaavan kirjanpitoa jo hieman paremmin, joten harjoittelu on tullut todella hyödylliseksi minun kohdallani. Harjoittelussa eritoten hyödyllistä oli nähdä kuinka erilaisia kirjanpito-ohjelmia voi olla ja kuinka kirjanpitokin voi olla selkeää. Yrittäjä hoiti myös miehensä yrityksen kirjanpitoa, jota ohjelmaa myös pääsin käyttämään.

Heti harjoitteluni aluksi yrittäjä laittoi minut laskemaan ja maksamaan palkkansa. Tutustuin tässä yhteydessä palkka.fi ohjelmaan. Sitä kautta voi maksutta hoitaa palkanlaskennan ja tiedot menevät automaattisesti verotukseen. Itse palkka maksetaan yrityksen yritysverkkopankissa palkka.fi-ohjelman antamien tietojen mukaisesti. Ohjelmasta menee myös suoraan Omaveroon työnantaja maksut suoritettavaksi seuraavassa kuussa.

Harjoitteluni ajalle osui myös tilikauden päätös ja koska kyseessä on pieni yritys, oli yrityksen tilinpäätös nopeasti tulostettu kirjanpito-ohjelmasta. Yrityksellä ei ole mitään kalustoa tai muuta poistettavaa omaisuuserää, käytännössä tulos oli nolla. Yrittäjän tavoitteena onkin vain saada sen verran liikevaihtoa, että pystyy maksamaan itselleen palkkaa sekä hoitamaan pakolliset kulut, kuten Yel, mainoskulut, vakuutukset ja konttoritarvikkeet. Yrittäjä piti hallituksen kokouksen, jossa tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. Pääsin laatimaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tilinpäätöksestä tiedot tallennettiin Omaveroon, jonka yrittäjä itse hoiti, mutta näytti minulle miten se tapahtuu.

Yksinyrittäjän arki

Harjoittelu antoi hyvän kuvan yksinyrittäjän arjesta ja kaikista niistä työtehtävistä joita siihen kuuluu. Vaikka mikään päivä ei ollut samanlainen ja oli varauduttava moniin erilaisiin tilanteisiin, yrittäjä pärjäsi työssään erittäin hyvin. Hän osasi ennakoida tilanteita eikä jäänyt sanattomaksi vaikeidenkaan asiakkaiden kanssa. Yrittäjä hoiti kaikki työtehtävät parhaansa mukaan ja auttoi aina myös tarvittaessa minua. Hän antoi hyviä ohjeita yksinyrittämisen aloittamiseen sekä työelämään ylipäätään.

Yrittäjän täytyy olla joustava monien asioiden kanssa ja täytyy osata pysyä rauhallisena myös kiihtyneissä tilanteissa. Yrittäjä hoiti mielestäni kaikki asiakastapaamiset, joihin pääsin osallistumaan, todella hyvin eikä tuhlannut aikaa turhiin asioihin. Yrittäjä pysyi asiassa yleensä hyvin asiakkaiden kanssa. Monella asiakkaalla oli vaikeaakin, jos kyseessä oli esimerkiksi perunkirjoitus, mutta yrittäjä osasi hoitaa työnsä myös heidän kanssaan. Mielestäni oli minulle erittäin hyödyllistä päästä tutustumaan tähän työhön ja yritykseen.

Veera Lahtinen

Leave A Reply