Työharjoittelu Hämeen kauppakamarilla projektiassistenttina

0

Kolmannen opintovuoteni syyslukukauden alkaessa olin peloissani siitä, että en ollut vielä löytänyt itselleni harjoittelupaikkaa, jossa voisin suorittaa opintoihin kuuluvan profiloivan harjoittelun. Etsinnästä huolimatta vastaan ei tullut itseäni kiinnostavia paikkoja, kunnes päätin selailla Tiitus-appia. Tiituksessa törmäsin Hämeen kauppakamarin ilmoitukseen, jossa etsittiin harjoittelijaa TEKIJÄ2023 tapahtuman työryhmään. Hakuaika oli umpeutumassa, mutta päätin silti lähettää hakemuksen. Hakemuksen lähettämisestä kahden päivän päästä olin haastattelussa, josta lähdin harjoittelupaikka taskussa.

Kohti harjoittelua

Aloitin harjoitteluni lokakuussa 2022 Hämeen kauppakamarilla TEKIJÄ2023 tapahtuman projektiassistenttina. Harjoittelun kesto oli neljä kuukautta kokoaikaista työtä. Tehtäviini tapahtuman projektiassistenttina kuului tapahtuman työryhmien palavereihin osallistuminen, näytteilleasettajien kontaktointi, kotisivujen ja somekanavien päivittäminen, työryhmien yhteisten palavereiden kokouskutsujen lähettäminen, tapahtuma alueen kartan ja ständipaikkojen suunnittelu sekä palautteen kerääminen tapahtumasta.

TEKIJÄ on Kanta-Hämeen alueen suurin opinto- ja rekrytointitapahtuma jossa alueen työnantajat, oppilaitokset, opiskelijat sekä työnhakijat kohtaavat. Tapahtuma on järjestetty nyt kymmenen kertaa. Tapahtuman pääorganisointi vastuu oli Hämeen kauppakamarilla.

Työn touhussa

Siinä vaiheessa, kun pääsin aloittamaan harjoittelun, oli Tekijän suunnittelu jo hyvässä vauhdissa. Marras- ja joulukuu käytettiin tiiviisti näytteilleasettajien kontaktointiin ja ilmoittautumisten keräämiseen. Samanaikaisesti tapahtuman työryhmät suunnittelivat omia kokonaisuuksiaan ja kokoustimme kaikki yhdessä siitä missä mennään. Joulun välipäivinä hoidin tiiviisti tapahtuman Facebookissa julkaistuja näytteilleasettaja esittelyjä. Aika meni todella nopeasti. Kun olimme jo tammikuussa ja tapahtumaan oli vain muutama viikko jäljellä, alkoi tiivis tapahtumapaikan karttojen pyörittely ja näytteilleasettajien ständipaikkojen sijoittelu. Lukuisten tapahtumapaikalla vierailujen ja suunnittelu palavereiden jälkeen koitti tapahtumaviikko.

Tapahtumaviikolla hioimme ständipaikkojen viimeiset muokkaukset loppuun ja toimitimme infot näytteilleasettajille, kävimme tapahtumaa edeltävänä päivänä rakentamassa alueen kuntoon tapahtumaa varten. Tapahtumapäivänä tehtävänäni oli toimia infossa, ottaa näytteilleasettajien ilmoittautumiset vastaan sekä vastata osallistujien kiperiin kysymyksiin. Tapahtumapäivä sujui hyvin ja pääsin itsekin kiertämään tapahtumassa sekä kuulemaan auditorion mielenkiintoisia asiantuntija puheenvuoroja.

Koskaan ei tarvinnut jäädä yksin

Harjoittelu vastasi odotuksiani, minun ei oletettu osaavan asioita, joita olin tullut harjoittelemaan vaan minulle annettiin tilaa oppia. Kysymyksiini vastattiin aina ja sain apua, mikäli sitä tarvitsin, mitään ei tarvinnut tehdä yksin ja minua pidettiin tiimin jäsenenä. Läpi koko harjoittelun sain palautetta tekemisestäni ja se auttoi minua kehittämään itseäni. Vaikka olen ollut aktiivisesti mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä, yllätyksenä minulle tuli tapahtumajärjestämisen monipuolisuus ja kuinka monia pieneltäkin tuntuvia asioita pitää muistaa ottaa huomioon.

Koen että harjoittelusta käteen jäi upean kokemuksen lisäksi myös itsevarmuutta toimia tiimin jäsenenä myös jatkossa.

Kirjottaja:

Oona Minkkinen, Projektiassistentti

Leave A Reply