Markkinoinnin ja viestinnän harjoittelu LähiTapiola Loimi-Hämeessä

0

Myyminen sekä asiakaspalvelu vaihtuivat kokouksiin ja tietokoneen ääressä olemiseen, kun pääsin suorittamaan harjoitteluani LähiTapiola Loimi-Hämeeseen. Harjoitteluni kesti puoli vuotta ja toimenkuvani oli markkinoinnin ja viestinnän harjoittelija. Työhöni kuului pääasiassa sisäinen ja ulkoinen viestintä, tapahtumasuunnittelu sekä sosiaalinen media.

Taustaa

Jätin harjoitteluni aika viime tippaan. Tarkoitus oli suorittaa se hyvissä ajoin ja jättää viimeinen puolivuotta pelkästään opinnäytetyön tekemiseen. Harkitsin monta kertaa aikaisemman työkokemukseni hyväksi lukemista, mutta onneksi se jäi jatkuvasti tekemättä. Syyskuussa 2019 aloin tosissani metsästämään harjoittelupaikkaa. Aikaisempana työkokemuksena minulla oli pääasiassa vain myyntiä ja asiakaspalvelua, joten halusin jotain täysin uutta. Markkinointi kiinnosti ja muutaman viikon päästä näin LähiTapiolan etsivän markkinoinnin ja viestinnän harjoittelijaa. Sain paikan ja aloitin työt marraskuun alussa. LähiTapiolan alueyhtiöiden verkosto koostuu 20 alueellisesta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä sekä pääkaupunkiseudulla alueyhtiön tapaan toimivasta liiketoiminnasta. Toimipisteitä yhtiöllä on noin 300. LähiTapiola Loimi-Hämeeseen kuuluvat mm. Hämeenlinna, Forssa, Toijala-Akaa, Lempäälä ja Loimaa. Alueella sijaitsevia toimistoja on yhteensä 10 kappaletta.

Työn sisältö

Työpäivän sisältö vaihteli paljon ja siihen vaikuttivat yleensä sovitut tapaamiset, palaverit ja tapahtumat. Työskentelyni tapahtui pääasiassa tietokoneen välityksellä, joten pystyin vaihtelemaan työskentely ympäristöäni eri toimistojen välillä halutessani. Tämä toi arkeen mukavaa vaihtelua ja samalla pääsin tutustumaan laajemmin kollegoihini. Jatkuviin työtehtäviini kuuluivat sisällön tuottaminen, markkinointimateriaalien luominen, sisäinen ja ulkoinen viestiminen eri kanavien kautta, uusien järjestelmien käyttöönoton opastaminen ja tapahtumien järjestäminen. Päävastuullani oli sosiaalisen median kehittäminen ja henkilöstön avustaminen henkilöbrändäyksessä. Toimin myös sisäisen viestintäkanavan pääkäyttäjänä. Vuosi 2020 on LähiTapiola Loimi-Hämeelle 150 juhlavuosi, joka vei työ ajasta tapahtumineen ja materiaaleineen aika ison palan. Tapahtumasuunnittelu vei paljon työaikaa alkuvuodesta, mutta harmillisesti jouduimme peruuttamaan kaikki päällä vallitsevan poikkeustilan vuoksi. Toisaalta koronaviruksen myötä oli pakko opetella viestimään kriisitilanteessa niin sisäisesti kuin ulkoisesti ja varmistamaan, että tieto tavoittaa kaikki. Parasta työssä oli monipuoliset työtehtävät, luovuuden käyttäminen ja vastuu. Tuen ja luoton myötä uusiin haasteisiin uskalsi tarttua, eikä omaa epäonnistumista tarvinnut pelätä. Työympäristöön oli helppo tulla täysin uutena vakuutusalan ulkopuolelta, ilman minkäänlaista tietoa alasta. Asiat oppii kyllä nopeasti, kunhan mielenkiintoa riittää.

Tärkeät taidot

Työssä oli tärkeää oma-aloitteisuus ja rohkeus. Sisältöä saa tuottaa ja kehittää niin paljon, kun ehtii ja uusia ideoita ja näkemyksiä sai esittää aina rohkeasti. Tempo on suhteellisen nopea ja useat työtehtävät pyörivät samaan aikaan mielessä. On siis hyödyllistä omata organisointitaitoja ja kyetä työskentelemään tehden monta asiaa samaan aikaan. Kukaan ei suunnittele tapahtumia tai kampanjoita yksin, joten sosiaaliset taidot tulevat tarpeen työssä. Hyväntahtoisuudella pääsee pitkälle ja verkostot sekä ihmissuhteet ovat tärkeitä työssä ja hyödyttävät monissa tehtävissä.

Lopuksi

Työharjoittelu antoi minulle täysin uusia taitoja ja kokemuksia uudelta alalta. Laajensin osaamistani eri työtehtäviin ja pääsin näkemään monta uutta työnkuvaa sisältäpäin. Vaikka uuteen totutteleminen vaati aluksi aikaa, olen kiitollinen, että haastoin itseni kokeilemaan uutta ja heittäytymään täysin tuntemattomaan. Tuntematon on muuttunut viimein tutuksi ja harjoittelusopimus tavalliseksi työsopimukseksi

Lia Luoma-aho

Leave A Reply