Markkinoinnin harjoittelu R-kioskilla

0

Harjoittelupaikan löytäminen korona-aikana oli rehellisesti sanottuna hieman työlästä. Tavoitteenani oli löytää markkinointiin tai henkilöstöhallintoon sopiva harjoittelupaikka. Kävin muutamissa haastatteluissa, joissa sain heti alkuun kuulla, että hakijoita on ollut satoja ja kilpailu on kovaa. Minua ei lykästänyt, joten turvauduin läheisiin ja tuttuihin. Sain ehdotuksen R-kauppiaalta, että voisin suorittaa harjoitteluni heille ja kyseessä ei olisi tavallista kioskityötä, vaan markkinointiin painottuvaa. Minusta tämä kuulosti mielenkiintoiselta ja harjoitteluun sopivalta, joten kirjotimme nimet paperiin.

Kone käyntiin

Harjoittelu lähti liikkeelle siitä, että osallistuin kioskien yhteiseen myyntipalaveriin. Palaverissa käytiin läpi tulevan kauden kampanjat, uutuudet ja hieman myyntilukuja kioskikohtaisesti. Palaveri antoi hyvät eväät toiminnan suunnitteluun. Sitten sainkin jo alkaa hommiin.

Keskustelin kauppiaan kanssa, mitä toiveita/tavoitteita hänellä on harjoittelulle ja onko hänellä tiettyjä osa-alueita, joihin hän haluaisi minun keskittyvän. Esiin nousi sosiaalinen media sekä myynnin kasvatus. Koronan johdosta myynti ja asiakasluvut ovat romahtaneet ja tähän kauppias kaipasi muutosta.

Päätimme yhdessä, että teen kioskille omat sosiaalisen median tilit Facebookiin ja Instagramiin ja vastaan niiden päivittämisestä. Sovimme myös, että teen kioskille yhteisen toimintasuunnitelman, alustavasti vuoden ajaksi. Toimintasuunnitelma sisälsi taloudelliset tavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet, kilpailija-analyysin, asiakasanalyysin sekä vuosikolmannekset, jossa käydään läpi tärkeimmät kampanjat ja sesongit.

Suunnitelmasta toiminnaksi

Alkututustumisen jälkeen oli aika aloittaa toimintasuunnitelman tekeminen. Lähdin liikkeelle kilpailija- ja asiakasanalyysistä. Kilpailijoita oli helppo kartoittaa, koska kioski sijaitsee keskeisellä paikalla. Selvitin kolme pahinta kilpailijaamme ja sen mistä kilpailemme. Asiakasanalyysissä kartoitin kolme tärkeintä asiakasryhmää asiointitarpeen tai muun erittelyn pohjalta. Tämän jälkeen pohdin mitä heille voisi myydä enemmän ja miten.

Asetimme yhdessä kauppiaan kanssa kioskille taloudelliset tavoitteet, johon kuului muun muassa kioskin kokonaisliikevaihto vuodelle 2021. Toiminnalliset tavoitteet suunniteltiin hieman kategorioittain. Esimerkiksi myyntikatteen kasvu, makeisten kasvu yms., ja millä toimenpiteillä tavoitteisiin päästään.

Seuraavaksi toimintasuunnitelmassa työskentelin vuosikolmannesten parissa. Jokainen vuosikolmannes suunniteltiin omanaan, joissa keskityin tuleviin sesonkeihin ja kampanjoihin. Tämä helpottaa tilausten suunnitelmallisuutta sekä kampanjoiden esillepanoja. Vuosikolmannekset tuovat myös kauppiaalle selkeyttä. Näin hän voi keskittyä neljään kuukauteen kerrallaan.

Näyttökuva R-kioski Kamppi Metron Instagram-sivulta.

Palaveria pukkaa

Toimintasuunnitelman viimeisenä tehtävänä oli esitellä se kioskipalaverissa koko henkilökunnalle. Palaveri pidettiin yhden työntekijän kotona, missä oli pientä tarjottavaa kaikille. Esittelyn jälkeen kaikki antoivat omia näkökulmiaan suunnitelmaan, joita lisäsimme ja joiden pohjalta saimme suunnitelman valmiiksi. Oli mielestäni tärkeää, että koko henkilökunta saa näkökulmansa esiin, koska he ovat ihmiset, jotka loppupeleissä laittavat suunnitelman käytäntöön.

Palaverissa olin hieman mukavuusalueeni ulkopuolella, koska kaikenlainen esiintyminen tuntuu minusta hyvin jännittävältä. Onneksi tiimi oli kumminkin tuttu ja esittely meni hyvin. Palaveri oli myös tärkeä siinäkin suhteessa, että koko tiimi sai lisää voimaa ja motivaatiota työn tekemiseen.

Harjoittelijan arkea

Päiväni alkoivat suurin pirtein 7–9 maissa aamulla riippuen siitä, mikä oli päivän suunnitelma. Osan päivistä tein etänä kotoa käsin ja osan taas paikan päällä. Itselleni mieluisempaa oli hoitaa hommat paikan päällä, koska kotona motivaatiopula oli ajoittain vahvasti läsnä. Työmatkalla saa päivän kivasti käyntiin ja kotiin pääseminen tuntuu mukavalta. Myös työkaverin seura tekee päivästä hieman paremman.

Päivät koostuivat milloin mistäkin tehtävästä. Etänä tehdyt työt painottuivat enimmäkseen someen, sähköposteihin sekä muihin koneella tehtäviin asioihin, joista kerron lisää hieman myöhemmin. Kioskilla tehtävät olivat hieman toiminnallisempia, esimerkiksi kampanjoiden esillepanoa, niiden suunnittelua tai myyntiasemien pistämistä uuteen uskoon. Usein tunnit menivät vauhdilla eteenpäin, mutta toki oli myös niitä päiviä, kun tuntui, etteivät viisarit liiku vaikka mitä tekisi.

Työvälineitä ei erityisesti minulla ollut. Tärkeimmät niistä olivat puhelin ja tietokone, jotka molemmat löytyivät minulta omasta takaa. Tietokone oli erityisen tärkeä, koska sen avulla seurattiin tuloksia, valmistettiin työvuorolistoja ja palkkoja palkanlaskentaan sekä valmistettiin tarvittavat aineistot kirjanpitoon.

Alustat tutuiksi

Niin kuin ylempänä jo mainitsin, tehtäviä oli tietokoneella aika paljon. Harjoittelun aikana tutuksi tulleet sivustot olivat Maxtech, jonka avulla valmistettiin työvuorolistat ja valmistettiin palkat palkanlaskentaan, Visma M2, jossa valmistettiin kuitit ja tositteet kirjanpitoa varten sekä Qlikview, jonka avulla pystyttiin seuraamaan melkeinpä kaikkea taloudellisesta puolesta tuotteiden poistoon.

Maxtechin käyttö oli helppo oppia. Sain siihen ja Vismaan muutaman tunnin kestävän koulutuksen toiselta kauppiaalta. Myös kioskien omasta tukiverkostosta löytyi helpot ohjeet, sekä palkanlaskenta oli valmis ohjeistamaan, jos joku asia oli epävarma. Käyttöä alustalle tuli muutaman kerran kuukaudessa, palkkoja valmistaessa ja työvuorolistaa tehtäessä.

Visman käyttö oli myös todella helppoa. Sitä käytettiin lähinnä kuluveloituksiin. Kerran kuukaudessa koottiin ostot, joita on sen kuun aikana tehty. Visman kautta valittiin kululajit, liitettiin kuitit ja lopuksi lähetettiin kirjanpitoon omalle controllerille.

Qlikviewn käyttö oli hieman haastavampaa kuin kahden aikaisemman. Tiedon määrä, mitä sieltä sai kioskin toiminnasta, oli aivan valtava ja ehkäpä käyttö oli hankalaa juuri sen takia, että vaihtoehtoja oli niin paljon. Käyttö olisi kumminkin tärkeää osata hyvin, koska mitä enemmän sitä osaa käyttää, sitä enemmän hyötyä siitä on kioskille. Esimerkiksi tietyn tuotteen myyntiä voidaan seurata ja sen avulla päättää kannattaako sitä pitää myynnissä.

Näyttökuva R-Kioski Kamppi Metron Facebook-sivulta.

Fiilis katossa

Toivoin harjoittelultani kehittymistä, toiminnallisuutta, luovuutta ja monipuolisuutta ja kaikkea sitä sainkin. Oli kiva välillä päästä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, esimerkiksi palaverissa ja kehittyä tekemisessä. Sain työskennellä monipuolisesti asioiden parissa ja antaa oman näkemykseni asioihin. Vaikka olen opiskellut markkinointia, oli hauska päästä tekemään sitä käytännössä yritykselle.

20 viikkoa on pitkä aika ja vaikka välillä tuntui, että tekeminen loppuu kesken, aina löytyi uusi asia minkä parissa ahertaa. Tein tiivistä yhteistyötä kauppiaan kanssa, mutta sain ohjakset myös omiin käsiini. Oli kiva päästä osaksi tiimiä ja tuntui, että minuun ja tekemiseeni luotettiin. Palaute harjoittelusta oli positiivista. Tuntui, että oli aidosti hyödyksi ja tekemistäni arvostettiin.

Uusi näkökulma kioskityöhön oli avartava. Olen työskennellyt kioskilla myyjänä aiemmin, jolloin työtehtäviin kuului lähinnä asiakaspalvelu ja myyntitehtävät. Harjoittelun ansiosta sain monipuolisemman puolen kioskityöskentelyyn ja pilkahduksen myös esimiestehtävistä.

Sosiaalinen media, markkinointi, esimiestyö, toimintasuunnitelma ja mainitsemani sähköiset alustat olivat pääasia tekemisessäni. Kaiken kaikkiaan olin hyvin tyytyväinen harjoitteluun ja uskon, että paikka oli minulle juuri sopiva.

Kirjoittaja: Zoja Porokara

Leave A Reply