Liiketalouden harjoittelu urheiluseurassa

0

Tässä kahden opiskelijan (Ville Lastikka ja Markus Sipronen) harjoittelukokemuksia työskentelystä urheiluseura Steelersissä.

Ville Lastikka:

Taustaa
Steelers on hämeenlinnalainen salibandyyn erikoistunut urheiluseura. Jäseniä Steelersissä on lähes 1000, käsittäen juniorit, harraste- ja kilpapelaajat. Suomen mittakaavalla se on yksi suurimmista salibandyseuroista jäsenmäärän perusteella. Vuosina 2017-2019 työskentelin osa-aikaisesti Steelersin toimistolla erilaisissa projektiluontoisissa tehtävissä. Päädyin Steelersiin töihin vietettyäni edellisen vuoden Sveitsissä pelaten salibandya Sv Wiler- Ersigenin organisaatiossa. Vuodeksi 2017 halusin palata takaisin Suomeen pelaamaan, mutta säilyttää mahdollisuudet harjoittaa salibandya ammattimaisesti. Steelers tarjosi tuolloin minulle joustavan ja urheilu-uran edistämistä huomioivan kokonaispaketin osana seuratoimintaa. Näin päädyin Hämeenlinnaan pelaamaan ja työskentelemään Steelersin toimistolle.
Työtehtävät urheiluseurassa
Steelersissä työtehtäviini kuului muun muassa tapahtumien järjestämistä, seuratoiminnan markkinointia ja kehittämistä. Suurin järjestämämme tapahtuma oli Hämeenlinna Floorball Tournament, johon osallistui noin 40 joukkuetta ja 500 pelaajaa eri ikäryhmistä. Turnauksen järjestäminen, organisointi ja läpivienti oli pääosin minun vastuullani. 2018 ja 2019 järjestimme onnistuneet turnaustapahtumat Elenia Areenalla ja saimme pääosin erittäin positiivista ja kiittelevää palautetta.
Seuratoiminnan kehittämiseen liittyen järjestimme erilaisia kampanjoita potentiaalisten uusien harrastajien tavoittamiseen käsittäen liigapelaajien kouluilla vierailuja, kesäleirejä, yleisötapahtumiin osallistumista, messutilaisuuksia yms. Lisäksi järjestimme Olympiakomitean kerhotoimintaa, jonka organisointi ja toteutus oli minun vastuullani.
Seuratoiminnan monipuolisuus
Seuratoiminnasta puhutaan usein, että se on enemmänkin elämäntapa kuin varsinainen työ. Se kattaa niin laaja-alaisesti erilaisten ihmisten kanssa työskentelyä sekä hallinnollisia tehtäviä. Useasti työtunnitkin saattavat hieman paukkua hoitamattomien asioiden tai äkillisten yllätysten takia. Etenkin seuratoiminnassa johtavissa asemissa työskenteleville työ on erittäin kuormittavaa ja heidän tulee olla tavoitettavissa miltei ympäri vuorokauden. Lähes kaikki seuratoiminnan valmentajat ja muut henkilöt ovat kuitenkin vapaaehtoisia ja ovat seuratoiminnassa mukana/aktiivisia ainoastaan normaalin työajan ulkopuolella. Itselleni seuratyö näytti todelliset kasvonsa vasta, kun itse osallistuin hallinnolliseen seuran työskentelyyn. Aikaisemmin olin tarkastellut sitä ainoastaan pelaajana ja yhtenä seuran jäsenenä. Kaikkiaan työn haastavuus ja monipuolisuus yllätti minut.
Kokemuksia
Harjoittelu oli erittäin opettavainen ajanjakso itselleni. Opin järjestämään suurempia tapahtumia ja organisoimaan asioita sekä työtehtäviä järkevämmin. Sain myös runsaasti näkökulmia seuratoimintaan ja sen kehittämiseen liittyen. Lisäksi koin saavani itsevarmuutta toteuttaa omia visioitani työelämässä ja tuoda niitä näkyville. Kaikkiaan 1,5 vuotta kestänyt ajanjakso opetti minulle paljon työelämästä ja kehityin mielestäni runsaasti.

Markus Sipronen:

Olen pelannut Hämeenlinnan Steelersissä salibandyä viitisen vuotta. Tänä aikana pelaamisen ohella olen tutustunut seuratoimintaan muun muassa vetämällä sählykerhoja sekä myyden yhteistyökumppanussopimuksia. Miten urheilu tai sählykerhojen vetäminen sitten liittyy liiketalouteen? Ei ehkä mitenkään, mutta yhtä kaikki, pelaamisen kautta minulle tarjottiin kesällä työpaikkaa seuran hallinnolliselle puolelle. Otin työn vastaan epäröimättä, sillä tiesin seuratyön sisältävän paljon liiketalouden alalle kuuluvia työtehtäviä.

Mitä olen tehnyt?

Työtehtäväni ovat olleet erittäin monipuolisia ja ainakin osa haasteellisiakin. Loppukesän palavereiden tuloksena vastuu seuran kerhotoiminnan pyörittämisestä lankesi minulle. Kerhotoiminnan organisointi on jo itsessään erittäin monipuolista. Se on pitänyt sisällään mm. ilmoittautumisten vastaanottamista, tuotetilausten tekemistä sekä laskuttamista. Etenkin alkusyksy oli kerhotoiminnan osalta kiireisintä aikaa. Kerhojen käynnistyttyä ja toiminnan edetessä kerhotoiminnan työt olivat lähinnä nopeita rutiininomaisia juttuja työpäivän aloitukseksi. Kerhotoiminnan pyörittämisen voisi tiivistää kolmella sanalla: Excel, Excel ja Excel.

Laskuttaminen oli itselle täysin uusi asia. Netvisorilla laskujen tekeminen ja lähettäminen oli kuitenkin alun opettelun jälkeen erittäin helppoa ja mukavaa. Isolla urheiluseuralla on huomattava määrä laskuja lähetettävänään, joten työtä niiden eteen sai ihan kiitettävästi tehdä.

Kerhotoiminnan lisäksi olen hoitanut seuran markkinointia. Olen luonut mainoksia ja esitteitä seuran sosiaalisen median kanaville. Instagramiin ja Facebookiin päivittäminen oli tuttua jo ennestään, joten mainosten julkaiseminen oli vaivatonta. Isompi työn sarka taisi olla itse mainosten tekemisessä. Kuvankäsittelyohjelmista minulla ei liikaa kokemusta ennestään ollut, joten niiden opetteluun on myös aikaa kulunut.

Edellä mainittujen työtehtävien lisäksi olen ollut mukana luomassa muun muassa firma-aamuja, joka on seuralle uusi sponsorointimuoto. Kyseiseen sponsorointimenetelmään on luotu budjetti, joten myös budjetointia on jossain määrin työn kuvaani kuulunut.

Kuten koko tekstistä pystyy hyvin ymmärtämään, on seuratyön hallinnollisella puolella erittäin laajasti erilaisia työtehtäviä. Ihan kaikkea en tähän tekstiin sisältänyt, koska en täysin edes muista, mitä kaikkea on tullut tehtyä. Joka tapauksessa työskentely urheiluseurassa on ollut erittäin hienoa ja opettavaista. Haastetta ja monipuolisuutta on tarpeeksi, jotta työhön ei täysin turru. Harjoitteluni on tähän päivään mennessä kestänyt reilut viisi kuukautta, ja työt jatkuvat ainakin vielä huhtikuun loppuun. Meillä on seuran toimistolla minun lisäkseni kaksi työntekijää, ja porukka ei voisi olla mahtavampi. Mikäli ikinä kiinnostaa työharjoittelu seuratyön parissa, suosittelen meidän seuraamme!

Leave A Reply