Harjoittelu Yritteliään korkeakoulun parissa

0

Aloitin syyskuussa 2021 liiketalouden harjoittelijana HAMKissa ja yhtenä tehtävänäni oli olla mukana Yritteliään korkeakoulun hommissa. Alkuun en ymmärtänyt yhtään, mikä tämä Yritteliäs korkeakoulu on, mutta pikkuhiljaa se on alkanut selkiytymään. Yritteliäs korkeakoulu on omin sanoin kuvailtunani kokoelma erilaisia toteutuksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja tukea opiskelijan osaamista eri liiketoiminnan osa-alueilla. Toteutukset ovat sellaisia, että opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan opettajien antaessa tukensa oppimiselle. Mokaaminen on sallittua eikä epäonnistumista tarvitse pelätä.

Liiketalouden opiskelija Sara Vihinen
Sara suoritti harjoittelunsa HAMKissa.

Yritteliäs-sana saattaa hämätä ja antaa mielikuvan pelkästä yrittäjäksi aikovien kursseista. Yritteliäällä korkeakoululla on toki toteutuksia, joiden tarkoituksena on auttaa yrittäjäksi haluavia oman yrityksen perustamisessa, mutta toteutuksia on paljon muitakin. Toteutukset tukevat oman osaamisen kehittämistä esimerkiksi liiketoiminnan paremmassa ymmärtämisessä. Jokaiselle löytyy jotakin opintoalasta riippumatta, koska luultavasti jokainen meistä on tai tulee olemaan töissä jossakin liiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä.

Itse olen käynyt toisena vuotena Service Design -kurssin, vaikken silloin tiennytkään sen olevan osa Yritteliästä korkeakoulua. Service Design -kurssilla opin palvelumuotoilusta ja palveluiden kehittämisestä asiakaslähtöisesti. Suosittelen kurssia kaikille asiakkaiden kanssa työskenteleville tai asiakastyöstä kiinnostuneille.

Mitä kaikkea tein harjoittelun aikana

Harjoittelijana pääsin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Yritteliään korkeakoulun uusia verkkosivuja, jotka tulivat julkaisuun tammikuun 2022 alussa. Teimme mm. kurssien esittelyvideoita ja ideoimme tekstejä. Sain myös ideoida Yritteliään korkeakoulun sisältöjä Instagram-tilille, mikä oli erityisen mukavaa puuhaa. Harjoitteluni aikana mietimme erilaisia tapoja, joilla Yritteliästä korkeakoulua voitaisiin tuoda näkyvämmäksi ja lisätä tietoisuutta siitä.

Saran työpiste kotona
Saran teki töitä myös kotoa käsin.

Eri Yritteliään korkeakoulun toteutusten sisällöt tulivat tutuiksi, kun pääsin muokkaamaan Moodle-ympäristöjä ja tekemään työkortteja saavutettavaksi. Tuntuu, että sain hyvän pintaraapaisun muun muassa Business Design -toteutuksesta, koska vietin sen materiaalien kanssa niin paljon aikaa. Oli silmiä avaavaa nähdä, kuinka paljon erilaista materiaalia opettajilla on hallittavana varsinkin, jos on useampi eri toteutus käynnissä.

Suoritin harjoitteluni enimmäkseen etänä. Tämä johtui osittain pandemia-ajasta, mutta myös omasta toiveestani, koska asun Tampereella. Osaan hommista kuten videoiden editoimiseen ja tekstittämiseen oli helpompi keskittyä omassa rauhassa, joten kotona työskentely ei haitannut. Noin kerran parissa viikossa kävin kampuksella, mikä toi mukavaa vaihtelua harjoitteluun. Työtehtäviin sai mukavasti uusia näkökulmia ja ideoita, kun pääsi näkemään muita ihmisiä ihan paikan päällä.

Harjoittelu loppui, mitä nyt?

Harjoittelun loputtua keskityn selättämään opinnäytetyön, jonka toimeksiantajana toimii HAMK. Harjoittelun aikana sain paljon ideoita ja intoa opinnäytetyön tekoon. Suunnitelmana olisi saada kaikki opiskeluun liittyvät asiat valmiiksi syksyyn mennessä.

Harjoitteluaika oli erittäin antoisaa ja tehtävät hyvin vaihtelevia. Sain käyttää luovuuttani, ja minulta kysyttiin usein opiskelijanäkökulmaa asioihin. Tahtoisin tehdä jatkossakin yhtä monipuolisia työtehtäviä ja saatanpa laittaa työhakemusta myös HAMKille, kunhan saan opinnot valmiiksi.

Toivon, että harjoitteluni jälkeen Yritteliäs korkeakoulu -konsepti tulee yhä tunnetummaksi ja yritteliäisyyden ilosanoma leviää muillekin opintoaloille kuin pelkästään liiketalouden opiskelijoille.

 

Sara Vihinen

Linkedin: www.linkedin.com/in/sara-vihinen

Leave A Reply