Harjoittelu myyjän tehtävissä Gigantilla

0

Giganttiin töihin

Kesäkuussa 2021, toisen vuoden opinnot saatuani päätökseen pohdin monia uravaihtoehtoja henkilökohtaisen kehittymisen kannalta. Aikaisempaa kokemusta myynnin parista löytyi parin vuoden ajalta, ja tätä myöten ajattelin lähteä haastamaan itseäni ja löytämään uusia mahdollisuuksia kehittyä. Sain hakemuksen kautta kutsun työhaastatteluun seuraavaksi päiväksi ja solmin sopimuksen heti kättelyssä. Työni alkoivat kesäkuun lopussa ja pääsin heti tositoimiin sesonkikauden alkaessa heinäkuussa. Työhön oli helppo sisäistyä, koska myyntiä oli jo takana, mutta myymäläkentässä toimiminen toi kuitenkin uusia haasteita, joiden kanssa tietämys ja taidot alkoivat kehittyä.

 

Haasteet ja halu

Kuten moni myyjä tietää, myynnissä menestyminen vaatii paljon. henkilökohtainen halu menestyä ja keskittyä asioihin, jotka vaativat niin henkistä kuin psyykkistä sitoutumista oman tekemisen kehittymiseen. Omat tavoitteeni olivat aluksi oppia ymmärtämään yrityskulttuurin tavoitteet ja tätä myöten kehittää tapoja myydä monipuolisesti tuotteita ja palveluita kuluttaja, sekä yrityspuolen asiakkaille. Aluksi tulos oli vaihtelevaa ja oli vaikea vakiinnuttaa rutiinit tuotteiden ja palveluiden myymisessä. Tietotaidon kasvaessa tulos alkoi vakiintua ja myynnin rutiinit tulivat osaksi päivittäistä tekemistä. Kuitenkaan täydellisyyteen tai edes erinomaiseen tulokseen pääsemiseen en sanoisi vielä olevani päässyt. Tavoitteiden ymmärtäminen ja niihin pääseminen auttaa jaksamaan päivittäisessä myyntityössä ja lisäämään halua kehittää itseäni myynnin parissa.

 

Tavoitteet ja niihin pyrkiminen

Aloittaessani Gigantilla mietin, mitä tulisin saavuttamaan seuraavan vuoden aikana. Halusin ymmärtää ja oppia kaiken, kerätä mahdollisen tiedon jokaisesta osa-alueesta ja saavuttaa paljon. Olen toiminut nyt 10 kuukautta Teknologia puolen myyjänä ja saanut oppia sekä saanut opettaa työkavereita. Helmikuussa 2022 sain mahdollisuuden siirtyä Gaming spesialisti vastuuhenkilön saappaisiin, jossa olen nyt toiminut kahden kuukauden ajan. Vastuu sisältää monipuolisesti osaston ylläpitoon liittyviä tehtäviä, kuten myös vastaamista työkavereiden myynnillisestä tuloksesta ja myynnin kehittämisestä. Tehtävä antaa itselleni mahdollisuuksia kehittää minua myyjänä, mutta myös avaa uusia mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Vajaan vuoden aikana olen kehittynyt mielestäni niin myyjänä kuin työkaverinakin, sekä päässyt tuomaan omia mielipiteitä esille myynnin arjessa. Merkittävänä tekijänä kehittymiselle koen jatkuvan tuen merkityksen, jonka työkaverit ja esihenkilöt pystyvät tarjoamaan, mutta myös sen, että itse pystyy auttamaan muita kehittämään omaa myyntiä.

 

Niko Äkräs / Gaming specialist

Leave A Reply