Harjoittelu Palkeissa

0

Aloitin harjoitteluni Palkeissa maaliskuun alussa. Suoritin 30 op, mikä vastaa viittä kuukautta. Palkeet toimi kohdallani joustavasti ja aikaisti harjoittelun aloituspäivää, jonka johdosta sain tehdä kuuden kuukauden määräaikaisuuden.

Palkeet on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, joka tuottaa valtion virastoille ja laitoksille niin talous- kuin henkilöstöhallinnon palveluita. Olin aikaisemmin jo kuullut Palkeista, ja valtiolla työskentely oli jo entuudestaan kiinnostanut. Myöhemmin vielä Palkeista tultiin pitämään koulussa Teams-info opiskelijoille, joka vain varmisti päätöstäni hakea Palkeisiin harjoitteluun. Avoimet valtion harjoittelupaikat löytyvät valtiolle.fi sivustolta, jossa itsekin hakemuksen tein. Ryhmä- ja yksilöhaastatteluiden jälkeen harjoittelupaikka aukesi. Prosessi tapahtui omalla kohdallani mielestäni nopeasti, sillä haastattelut olivat tammikuussa ja työt alkoivat jo maaliskuun alussa. Pisin osa prosessia oli turvallisuusselvityksen tuloksen odottaminen.

Mitä työhöni kuului?

Itse työskentelin talouspalveluiden puolella, ja asiakkainani oli muutamia valtion virastoja. Tärkeimpinä työtehtävinäni oli mm. tiliotteiden tiliöinnit, viitteiden käsittelyt, kirjanpitosiirtojen tekeminen sekä myynti- ja ostoreskontran hoito. Lisäksi avustin kirjanpitäjiä erilaisissa kirjanpidollisissa tehtävissä. Olen saanut koulussa hyvän pohjan kirjanpidolliseen ymmärrykseen ja se oli hyödyllistä työssäni. Myös Excelin käyttö on työssä ollut tärkeässä roolissa, joten koulussa tehdyt tehtävät ja tentit Excelissä eivät ole menneet hukkaan.

Ensimmäisten viikkojen aikana perehdyttäjäni opetti minua työhön ja oli koko ajan tukena. Paikkammekin toimistolla oli vierekkäin, joten apua sai nopeasti myös perehdytysjakson jälkeen. Itse pidin kovasti siitä, että vaikka työntekijöillä on mahdollisuus olla etänä, niin oma perehdyttäjäni oli paikan päällä joka päivä minua perehdyttämässä. Palkeilla on myös yleisiä ja yhteisiä perehdytyksiä, jotka on suunnattu kaikille talossa työskenteleville.

Mikä oli työssäni parasta? Mitä uutta opin?

Olen numerotarkka ihminen ja pidän Excelin käytöstä ja pikkutarkkuudesta. Välillä itseni on vaikea keskittyä ympärillä tapahtuviin asioihin, mutta töissä pääsen omaan pieneen kuplaan, jossa saan keskittyä omiin tehtäviini. Nautin myös vastuun saamisesta, ja olikin mukava huomata, että kun oppi lisää asioita niin sitä mukaa annettiin enemmän vastuuta ja tehtäviä opittavaksi. Kuitenkin omilla ehdoilla, eli sai ihan rauhassa aikaa oppia uutta ja aina oli hyvä tukiverkosto ympärillä auttamassa, mikäli joinain päivinä töitä tuntui olevan liikaa.

Olen päässyt tutustumaan Palkeilla käytössä oleviin moniin järjestelmiin sekä valtion virastojen toimintaan. Myös taloushallinnollinen ymmärrykseni on kasvanut. Osaan nyt ihan eri tavalla tulkita ja lukea esim. yrityksen tapahtumia, kuin ennen harjoittelua.

Leave A Reply