Harjoittelu Keskon kirjanpidon yksikössä

0

Aloitin tradenomiopinnot HAMKissa syksyllä 2021 tavoitteenani valmistua kahden vuoden opintovapaani aikana. Halusin päästä heti ensimmäisen kesän aikana suorittamaan profiloivaa harjoitteluani taloushallinnon alalta ja pääsinkin työskentelemään kesäksi 2022 Keskon Business Services Centerille kirjanpidon yksikköön.

Työn aloittaminen

Minun lisäkseni samassa yksikössä aloitti samana päivänä kaksi muuta ja ensimmäisenä päivänä kävimme läpi yleisiä asioita esihenkilömme kanssa sekä tutustuimme uusiin Tampereen Hatanpäällä sijaitseviin moderneihin työtiloihin. Suoritimme heti alkuun myös K Code of Conduct -toimintaohjeet, jotka linjaavat yhteiset suuntaviivat työllemme, joita kaikkien keskolaisten ja yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa.

Sain työtehtäviini kattavan perehdytyksen, mikä oli hyvin suunniteltu ja eteni osaamistason mukaan. Työtehtäviin löytyi myös kattavasti kirjallisia ohjeita, joiden avulla pääsin jo pian työskentelemään itsenäisesti.

Työnkuva

Työskentelin kirjanpidon yksikössä, kauppapaikkalaskennan tiimissä. Virallinen tehtävänimikkeeni oli Finance Specialist, ja työtehtäväni sisälsivät mm. Keskon kiinteistöihin liittyvien kululaskujen tiliöintiä, sekä kulujen edelleen veloitusten tekemistä. Pääasiassa työskentely tapahtui SAPissa, mikä oli itselleni tuttu aiemmasta työhistoriasta. Tosin uutta opittavaa löytyi mukavasti siitäkin.

Työ sisälsi myös säännöllisiä työ- ja yhteistyöpalavereja, joissa kävimme läpi niin yleisiä ajankohtaisia asioita, kuin myös tiettyihin tehtäviin/projekteihin liittyviä asioita.  Usein palaverit pidettiin Teamsissa, mutta osa livenä pidettävistä palavereista oli mielestäni erittäin mukavia, jolloin pääsi näkemään ja tutustumaan paremmin uusiin työkavereihin.

Parasta työssäni

Keskolla henkilöstön hyvinvointiin panostetaan paljon ja viihdyin työssäni. Minulla oli mukavat tiimikaverit ja esihenkilö, joilta sain aina kysyttäessä apua. Erittäin joustava työaika sekä hybridityömalli olivat suuri etu ruuhkavuosiarjen pyörityksessä. Uuden oppiminen oli antoisaa ja ison konsernin etuna näen, että yrityksen sisällä on paljon kehittymis- ja uramahdollisuuksia, joita pyrin tulevaisuudessakin hyödyntämään. Pääsenkin vielä jatkamaan työtä tarvittaessa töihin kutsuttavana opintojen ohessa, mikä oli jo kesätyötä hakiessani tavoitteenani.

 

Henna Vesa

Leave A Reply