Harjoittelu GreenCareLab -hankkeessa

0

Suoritin viimeisen harjoitteluni osana GreenCareLab -hanketta. Hanketyöskentely oli itselleni aivan uusi kokemus ja pääsinkin olemaan todella aktiivisesti mukana uudenlaisen digitaalisen kokeilualustan suunnittelussa. Digitaalinen kokeilualusta suunniteltiin aiemmin hankkeessa kehitellyn toimintamallin työkaluksi, jonka avulla Green Care -yrittäjyydestä kiinnostuneet pääsevät testaamaan mahdollista uutta liiketoimintaansa käytännön kokeiluilla ennen yrityksen perustamista. Green Care -yrittäjät järjestävät luonto- ja eläinavusteista toimintaa, jolla voidaan edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Yritys voi tarjota esimerkiksi ratsastusterapiaa, sosiaalista- ja terapeuttista puutarhatoimintaa, maatilojen kuntouttavaa toimintaa tai ekopsykologian menetelmiä.

Ennen harjoitteluani en oikein osannut odottaa mitään, koska hanketyöskentely oli itselleni melko vierasta. Tämän lisäksi myös Green Care, jolle hanketta toteutettiin, oli itselleni täysin uusi juttu. Asiat selkenivät kuitenkin melko hyvin heti ensimmäisen harjoitteluviikon aikana ja oli mukava huomata kuinka hanketyöskentely vastasi hyvin paljon opintojen aikana käytettyjä menetelmiä.

Millaisia työtehtäviä harjoitteluun kuului?

Hankkeessa työskentely sisälsi paljon projektityöskentelyä, jossa suunnittelimme projektipäällikön kanssa kahdestaan digitaaliseen alustan rakennetta ja sisältöä. Kaikki lähti liikkeelle alustan ulkoasusta, navigoinnista ja pääasiallisesta sisällöstä. Suunnitteluvaiheessa mietimme parhaita vaihtoehtoja helppokäyttöisyyden ja toimivuuden kannalta. Pääsin myös vierailemaan Seinäjoella, kun kävimme vierailulla yrityksessä, joka toteuttaa suunnittelemamme nettisivut. Nettisivujen sisällön tuottamiseen meni yllättävän paljon aikaa ja tekstien syntymisessä tuli ottaa paljon asioita huomioon. Osan sisällöstä pystyimme itse viemään nettisivuille ja tässä pääsinkin opettelemaan Webio:n julkaisujärjestelmän käyttöä. Tämän lisäksi nettisivuille tehtiin erilaisia sopimuspohjia, lomakkeita ja kaavioita.

Koko harjoittelu oli erittäin opettavainen kokemus. Oli erittäin mielenkiintoista nähdä mitä hanketyöskentely on ja millaisia asioita siinä tulee ottaa huomioon. Opin käyttämään Webio:n julkaisujärjestelmää nettisivuja tehtäessä, sekä yleisesti paljon nettisivujen rakentamisesta ja suunnittelusta. Tuotimme myös todella paljon sisältöä nettisivuille ja opin erilaisten myyntitekstien ja ohjeistusten kirjoittamista. Parasta harjoittelussa oli omien ideoiden esiin tuominen ja se, kuinka hyvin ideat otettiin vastaan. Lopussa kaiken kruunasi valmis digitaalinen alusta, jossa pääsi näkemään oman työnsä jäljen.

Tämän lisäksi harjoittelussa tuli hyvin esiin monialainen osaaminen. Harjoittelun kautta opin paljon sosiaali- ja terveysalasta sekä myös yrittäjyydestä ja uuden yrityksen perustamisesta. Suosittelenkin muita opiskelijoita lähtemään rohkeasti harjoitteluun eri ammattialojen piiriin.

Marisa Valve

Leave A Reply