Viisi lukuvinkkiä miehenä olemisesta

0

Marraskuussa vietetään kansainvälistä miestenpäivää, jonka teemana tänä vuonna on poikien ja miesten auttaminen. Miestenpäivän kunniaksi kirjaston lukuvinkit käsittelevät tuota paljon parjattua ja kiitettyä sukupuolta, miehiä.

Lisää kirjoja miehistä löydät kirjaston lukulistasta.

Sinkkonen, J., & Tallberg, M. (2005). Elämäni poikana. WSOY.

Kuten kirjan nimikin kertoo, kyseessä on kirja joka kertoo millaista on elää poikana nyky-Suomessa. Sinkkonen aloittaa aivan alusta, kehitysbiologiasta, ja etenee vauvaikään ja edelleen leikki- ja kouluikään. Monipuolista tietokirjaa elävöittävät koululaisten omat kertomukset.

 

Puohiniemi, M., & Nyman, G. (2007). Mies: Arvot, roolit ja tunteet. Limor.

Usein miestutkimuksessa keskitytään negatiivisiin asioihin, kuten väkivaltaan, päihteisiin tai vanhoihin roolimalleihin. Tämä kirja keskittyy niihin asioihin, jotka tekevät miehen elämästä hauskaa ja haastavaa. Tekijät lähestyvät asiaa arvomaailman ja sukupuolierojen kautta, jotka ovat kautta aikojen vaikuttaneet siihen, miten miehen rooli yhteiskunnassa määritellään. Pärjätäkseen nykymaailmassa on miehen opittava naisten perinteisiä toimintatapoja: vuorovaikutusta, merkitysten tajua ja luovuutta.

Sinkkonen, J., & Kurjenluoma, M. (2012). Isäksi ensi kertaa. WSOY.

Sinkkosen teoksessa pääsevät ääneen itse miehet, jotka ovat ensimmäistä kertaa tulleet isäksi. Haastatteluissa jutellaan paitsi isyyden merkityksestä yleensä, myös sen vaikutuksesta parisuhteeseen, odotukseen, syntymään ja vauvan elämään. Myös isän oma lapsuus ja suhde omiin vanhempiin nousee esiin keskusteluissa.

Ojala, H. (2013). Miehistä puhetta: miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit. Tampere University Press.

Naisten ikääntymistä on tutkittu paljon, mutta miesten vanheneminen on jäänyt huomattavasti vähemmälle huomiolle. Tässä kirjassa keskitytään siihen, millaista ikääntyminen on miehen näkökulmasta. Kirjan ensimmäisessä osassa näkökulmana on yhteiskunta. Toisessa osassa huomio on niissä muutoksissa, joita ikääntyminen aiheuttaa toimintakykyyn, elintapoihin ja liikuntaan. Kolmannessa osassa tarkastellaan sosiaalisia suhteita: ystävyyttä, perhettä ja parisuhdetta vanhenemisen näkökulmasta.

Bola, J. J. (2021). Naamiotta. S&S. (Myös äänikirjana)

Bolan esseeteos on kirjoitettu ennen kaikkea nuorille miehille: tarkoituksena on saada nuoret ajattelemaan ja haastamaan niitä perinteisiä odotuksia, joita miehille asetetaan. Bola käy läpi yleisimpiä miehiin liitettyjä myyttejä väkivallasta rakkauteen ja urheilusta politiikkaan ja yrittää osoittaa, että nykypäivän miehuus voi olla avointa ja yhteisöllistä ihmisyyttä.

Kuvasta kiitos: Pexels@ Pixabay 

 

Muokkaus 16.11.2022: Yliviivattu Naamiotta-kirjan saatavuus äänikirjana. Äänikirjan lisenssi on tänään päättynyt.

Comments are closed.