Viiden valikoima uudelle opiskelijalle

0

Tervetuloa HAMKiin, uusi opiskelija! Korkeakouluopiskeluun liittyy paljon tietoa ja uusia taitoja, jotka karttuvat opintojen edetessä. Seuraavassa esittelemme sinulle viisi hyödyllistä opasta, jotka auttavat sinut tehokkaan opiskelun alkuun ja helpottavat sopeutumista korkeakouluelämään.

E-kokoelman käyttö edellyttää HAMKin käyttäjätunnusta. Jos e-kirjat eivät ole sinulle vielä tuttuja, lisätietoja löydät HAMK Finnasta.


Vilkka, H. (2020). Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.

Asiantuntijaksi kasvaminen vaatii ajattelua, keskustelua, lukemista ja kirjoittamista. Mutta ei millaista tahansa: analyyttisyys, kriittisyys, reflektiivisyys, tavoitteellisuus kuuluvat kaikki korkeakouluopiskelijan perustaitoihin. Tämä perusteos kiteyttää kaiken olennaisen tieteellisestä lukemisesta ja kirjoittamisesta, sekä tarjoaa harjoituksia ja vinkkejä oman lukemisen ja kirjoittamisen kehittämiseksi. Näillä opeilla lähestyt oppimistehtäviäsi aivan uudenlaisella varmuudella, koska hallitset työkalut ja ymmärrät mitä sinulta odotetaan.


Hurtig, J., Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (2015). Ajattele itse!: Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kun tutkimuksellisen lukutaidon perusteet ovat hallinnassa, on aika laajentaa näkökulmaa. Tämän kirjan kahdeksan artikkelia käsittelevät kukin yhtä lukutaidon elementtiä. Omat osionsa saavat mm. ilmiöt, numerot, kuvat ja vuorovaikutustilanteet. Juttujen punaisena lankana kulkee ajattelun taito. Teoreettinen ajattelu ei ole erillistä ja kaukaista vain opettajien ja professorien harrastamaa mystiikkaa, vaan erilaisten yhteyksien löytämistä ja kysymysten esittämistä.


Norrena, J. (2019). Oman oppimisen kapteeni. Jyväskylä: PS-kustannus.

Korkeakoulussa ohjausresurssit ovat varsin rajalliset, joten opiskelijalta vaaditaan omaa aktiivisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tämä kirja keskittyy itseohjautuvuuteen ja sen merkitykseen sekä yksilön että yhteisön oppimisessa. Konkreettiset tehtävät edistävät itseohjautuvuutta ja auttavat tunnistamaan omia toimintamalleja ja kehittämään niitä. Aikuisille suunnatuista tehtävistä on hyötyä erityisesti työelämästä tuleville varttuneemmille opiskelijoille, jotka kenties ensimmäistä kertaa analysoivat omaa osaamistaan ja omia tavoitteitaan.


Boaler, J. (2020). Rajaton mieli: Opi, elä ja kehity ilman esteitä. [Stockholm]: HarperCollins Nordic.

Rajaton mieli on hyvä esimerkki siitä, että kaikki ns. tutkittuun tietoon perustuva tieto ei ole tieteellisesti luotettavaa. Stanfordin yliopistossa professorina toimiva Jo Boaler perustaa kirjansa Carol Dweckin teorialle,  jonka mukaan ihmisen kyky oppia on rajaton, kunhan hän vain muuttaa omaa sisäistä ajattelumalliaan. Vaikka Dweckin teoriaa on yleisesti kritisoitu, Jo Boalerin omia hienoja saavutuksia matematiikan opetuksen kehittämisessä ei voi kieltää. Elämäntaitokirjana Rajaton mieli toimiikin hyvin: innostavana ja positiivisena esityksenä ihmisen oppimiskyvystä se motivoi etsimään omia rajoja ja ylittämään niitä.

Tämä on äänikirja. Android-laitteissa suosittelemme käyttämään Ellibs-sovellusta, johon äänikirjan voi ladata.


Leino, S. (2020). Stressitohtori: Enemmän itsetuntemusta, vähemmän stressiä. Helsinki: S&S.

Opintojen aloittaminen on suuri elämänmuutos, erityisesti jos olet viettänyt pitemmän aikaa työelämässä. Opiskelun, työn ja yksityiselämän sovittaminen luo uusia paineita, joita on hyvä oppia hallitsemaan ennen kuin ne aiheuttavat haitallista stressiä. Stressitohtori-blogistaan tunnettu Sanna Leino on uunituoreeseen kirjaansa kerännyt kaiken tietonsa aiheesta, mutta tiiviissä ja helposti luettavassa muodossa. Leinon mukaan itsetuntemus on hyvinvoinnin kannalta tärkeintä, ja se näkyy kaikissa kirjan neljässä osassa. Ensimmäisessä osassa käsitellään persoonallisuuden ja stressin yhteyttä, toisessa opitaan stressin tunnistusta. Kaksi viimeistä osaa keskittyvät stressin säätelyyn ja oman arjen muuttamiseen.


Katso myös HAMK Library -blogin Five picks-vinkit. Lisää vaihtoehtoja löydät lukuvinkeistä.

Comments are closed.