Viiden valikoima tulevaisuuden ennakoinnista

0

Työelämä edellyttää meiltä paitsi hyvää sopeutumiskykyä jatkuviin muutoksiin, myös kykyä ennakoida tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus ei välttämättä luonnistu kaikilta, mutta jokainen meistä voi oppia ennakoinnin perustaidot. Seuraavassa viiden valikoima ennakointiin ja tulevaisuuden tutkimukseen liittyvästä kirjallisuudesta. Lisää esimerkkejä löydät lukuvinkeistä.

Kettunen, J. & Meristö, T. (2010). Seitsemän tarinaa ennovaatiosta: rohkea uudistaa ennakoiden. Helsinki: Teknologiainfo Teknova.

Hyvä peruskirja, jossa määritellään ennakoinnin peruskäsitteet ja eri vaiheet. Kirjan pääviestinä on se, että onnistuneesti hyödynnettynä ennakointiprosessi ja sen antamat tulokset auttavat yritystä uudistumaan ja selviämään toimintaympäristön muutoksissa. Käytännön esimerkit eri teollisuudenalojen ennakointihankkeista ovat mielenkiintoisia ja opettavia kertomuksia, jotka havainnollistavat ennakoinnin mahdollisuuksia

Suosittelen kaikille, jotka työskentelevät nyt tai tulevaisuudessa johtamis- tai kehitystehtävissä.


Silver, N. (2014). Signaali ja kohina: miksi monet ennusteet epäonnistuvat, mutta jotkin eivät. Helsinki: Terra Cognita.

Kiehtova ja hyvin kirjoitettu kirja siitä, miten ihminen aina tuo ennusteisiin mukaan oman subjektiivisen näkemyksensä, oli sitten kyse datan keruusta tai sen tulkinnasta. Silverin mukaan ennusteen laadinta voi onnistua vain, jos laatija ymmärtää käsittelemäänsä dataa.

Suosittelen kaikille jotka ovat kiinnostuneita tilastoista ja suuraineistoista (Big Data) ja niiden käytöstä ennakoinnissa.

 


Hiltunen, E. (2019). Tulossa huomenna: miten megatrendit muokkaavat tulevaisuuttamme. Jyväskylä: Docendo.

Tämä on oikeastaan kirja ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten se on vaikuttanut elämäämme. Ilmastonmuutos on yksi kymmenestä Hiltusen esittelemästä ns. megatrendistä, laajasta muutoksesta, jotka ovat käynnissä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Hänen viestinsä kehittäjille ja strategian rakentajille on se, ettei oman alan trendien ja hiljaisen tiedon tuntemus riitä: ennakoinnissa on huomioitava nämä koko yhteiskuntaa muuttavat megatrendit.

Suosittelen kaikille, jotka haluavat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.


Mannermaa, M. (2004). Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus. Helsinki: WSOY.

Iästään huolimatta Mannermaan kirja tuo mielenkiintoisen lisän tulevaisuuden ennakointiin. Yritysjohdon näkökulmasta kirjoitettu teos käsittelee oman ajattelun rajojen tunnistamista, oleellisen tiedon tunnistamista, megatrendejä, heikkoja signaaleja ja skenaariotyöskentelyä.

Suosittelen kaikille liiketaloudellisesti suuntautuneille.

 


Vapaavuori, M. & Bruun, S. v. (2003). Miten tutkimme tulevaisuutta? (2. uud. p.). [Helsinki]: Tulevaisuuden tutkimuksen seura.

Erinomaisen napakka mutta kattava esitys tulevaisuuden tutkimukseen liittyvistä tutkimusmetodeista. Tapausesimerkit saattavat tuntua vanhentuneilta, mutta itse teoriaosuus on edelleen validi.

Suosittelen teoreettisesti suuntautuneille.

 


Bonusvalinta:

Ennakoinnin pohjaksi tarvitset dataa nykytilasta. Luotettavaa tilasto- ja trenditietoa sekä markkinadataa koko maailmasta löydät Statista-palvelusta. Kirjaudu sisään Hamkin tunnuksilla.

Katso myös HAMK Library -blogin lukuvinkit.

Comments are closed.