Lukuvinkeissä teknologian aiheuttama muutos

0

Teknologian kehitys on nopeampaa kuin koskaan aiemmin ja muuttaa työtämme, elämäämme ja yhteiskuntaamme. Vuoden ensimmäisissä lukuvinkeissä tarkastellaan sitä, miten digitaalinen ja fyysinen maailma ovat jo alkaneet sulautua toisiinsa.

Lisää teknologian tuomasta muutoksesta kertovaa kirjallisuutta löydät HAMK Finnan pääsivun karusellista. Kaikkien e-kirjojen käyttö vaatii HAMKin käyttäjätunnuksen.

Ibrahim, A., & Valle, M. (Eds.). (2020). Electronic skin: Sensors and systems. River Publishers.

Elektronista ihoa voidaan hyödyntää paitsi proteeseissa, myös robotiikassa ja teollisuusautomaatiossa. Ibrahimin ja Vallen toimittamassa kirjassa käsitellään kaikkia elektroniseen ihoon liittyviä osa-alueita: tuntoantureita tiedonkeruuta ja signaalin käsittelyä varten tarvittavaa elektroniikkaa, sulautettuja prosessointiyksikköjä (kosketustiedon koodausta varten) sekä tietoliikennerajapintaa, joka vastaa anturitietojen lähettämisestä.

Jeng, L. (Ed.). (2022). Open banking. Oxford University Press.

Avoin pankkitoiminta on innovaatio, joka mahdollistaa sovellusten ja palvelujen rakentamisen pankkien yhteyteen. Tästä hyvä esimerkki on hintavertailusivusto, joka räätälöisi palvelutuotteesi sen perusteella mihin sinulla pankkitietojen mukaan olisi varaa. Tässä kirjassa käsitellään monia avoimeen pankkitoimintaan liittyviä kysymyksiä tieto-oikeuksista yksilönoikeuksiin, koneoppimisesta asiakkaansuojaan. Kirjan lopussa kerrotaan eri maiden kokemuksia avoimesta pankkitoiminnasta.

Dix, A., Gill, S., Ramduny-Ellis, D., & Hare, J. (2022). TouchIT: Understanding design in a physical-digital world. Oxford University Press.

Tämä on kirja digitaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä ja siitä, miten ne yhä enemmän limittyvät toisiinsa. Tulevaisuudessa menestyneimmät tuotteet ja käytännöt ovat niitä, jotka osaavat parhaiten yhdistää nämä kaksi ympäristöä toisiinsa. Ihminen ymmärtää digitaalista teknologiaa vain suhteessa fyysiseen maailmaan. Kirjan artikkelit käsittelevät ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta ja teollista suunnittelua monesta eri näkökulmasta ja monella eri tasolla käytännön ohjeista filosofisempaan pohdiskeluun.

Spohrer, J., Maglio, P. P., Vargo, S. L., & Warg, M. (2022). Service in the AI era: Science, logic, and architecture perspectives. Business Expert Press.

Palveluista on tulossa entistä tärkeämpiä, erityisesti nyt kun teknologinen kehitys nostaa palvelujen laatua, tuottavuutta ja kestävyyttä. Tässä kirjassa palveluja lähestytään tekoälyn näkökulmasta ja se jakaantuu neljään osioon: palveluihin, palvelutieteeseen, palveluiden logiikkaan ja palveluarkkitehtuuriin. Kirja on suunnattu suurelle yleisölle, mutta kiinnostuneet löytävät lisätietoa sen lähdeluetteloista löytyvistä aineistoista.

Fitzek, F. H. P., Li, S. C., Speidel, S., Strufe, T., Simsek, M., & Reisslein, M. (Eds.). (2021). Tactile internet: With human-in-the-loop. Elsevier Science & Technology.

Esineiden internetin (IoT) seuraava kehitysvaihe on aistittava internet (tactile internet), joka perustuu ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukseen. Kirjassa tästä esitellään kolme esimerkkiä: robottiavusteiset leikkaukset, ihmisen ja robotin liitto teollisuudessa sekä taitojen internet (internet of skills). Kirja jakautuu neljään osaan: sovellukset, teknologiset läpimurrot, tärkeimmät haasteet Viimeisessä osassa käsitellään standardeja sekä yleisön ja aistittavan internetin suhdetta.

Kuvasta kiitos: Gerd Altmann @ Pixabay 

Comments are closed.