Viisi kirjaa luovuudesta

0

Luovuus on taito, jota jokainen meistä voi kehittää. Luovuus auttaa meitä ratkaisemaan ongelmia, kehittämään uusia ideoita, ilmaisemaan itseämme, kehittämään taitoja ja parantamaan elämänlaatua. Seuraavissa kirjoissa luovuutta lähestytään eri näkökulmista.

Järvilehto, P., & Järvilehto, L. (2019). Pim! Olet luova. Tuuma.

Lauri Järvilehto on Aalto-yliopiston työelämäprofessori, joka on pakko mainita aina kun luovuudesta puhutaan. Hän on vahvasti sitä mieltä, että jokainen ajatteleva ihminen on myös luova ihminen. Tässä oppaassa hän perustelee, miksi näin on, ja mitä miten voimme itse kukin aktivoida meissä piilevän luovuuden. Kirjan kuvitukset ja elävä taitto suorastaan houkuttelevat lukemaan.

Kleon, A., & Hirvikorpi, S. (2019). Varasta kuin taiteilija: 10 asiaa joita kukaan ei kertonut luovuudesta. WSOY.

Kleonin piskuinen opas luovaan ajatteluun oli ilmestyessään best-seller. Kleon aloittaa toteamalla, että kaikki on jo keksitty. Hänen mukaansa luovuus syntyy siitä, että otamme vaikutteita, keräämme ideoita ja seuraamme omia intohimojamme. Nämä kolme asiaa yhdistämällä tuloksena voi olla jotakin todella suurenmoista.

Mikkola, S., & Tervonen, M. (2016). Luova Laboratorio: 15+1 tietä luovuuteen. Luova Laboratorio.

Tässä kirjassa ääneen pääsevät Suomen luovimmat ihmiset Palefacesta Pirjo Heikkilään ja Alf Rehniin, onpa mukana myös Lauri Järvilehto. He tarinoivat omasta elämästään ja työstään ja tuovat esiin myös luovuuteen liittyvän arjen puurtamisen, vahvat tunteet ja epäonnistumisetkin. Tekijöiden viesti on, ettei luovuus kuulu vain erityisille yksilöille: jokainen meistä on luova.

Hakala, J. T. (2013). Luova prosessi tieteessä (2. p.). Gaudeamus.

Hakala pyrkii kirjassaan valaisemaan tieteellisen luovuuden ilmiötä tunnettujen yksilöiden kautta. Hän käyttää tutkimusaineistonaan kirjeitä, joita on saanut kymmeniltä tieteen Nobel-palkitulta tutkijalta ja tarkastelee tutkimusprosessia tutkijan itsensä kokemana. Iso osa teoksesta keskittyy tieteen historiaan: älykkyystutkimukseen, eugeniikkaan ja lahjakkuuden tutkimukseen. Freudin myötä myös tiedostamattoman mielen vaikutus alettiin tunnistaa.

Hyppönen, H. (2020). Luomiskertomus: Matkalla luovuuden tulevaisuuteen. Kosmos.

Hyppösen kirja luovuudesta on loistava katsaus tulevaisuuteen, siihen miten teknologian kehittyminen ja erityisesti tekoäly tulee muuttamaan luovaa työtä. Kirja on kertomuksellinen ja etenee sujuvasti, mutta haastaa ajattelemaan. Luomiskertomus on suositeltavaa lukemista jokaiselle, joka on kiinnostunut tekoälystä ja sen roolista yhtenä toimijana ihmisen rinnalla.

Kuvasta kiitos: Jan Cigánek @ Pixabay 

Comments are closed.