HAMKin Finna on edelleen kasin arvoinen

0

Finnan käyttäjäkysely toteutettiin yliopisto- ja amk-kirjastoissa marraskuussa 2016. HAMKin Finnan saama palaute oli lähes identtinen edellisen vuoden vastaavan kanssa. Yhteenvedossa keskitymmekin avoimeen palautteeseen, jota tänä vuonna saatiin kiitettävän paljon. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Vastauksista 90% tuli opiskelijoilta, tekniikka hyvin edustettuna

Vastauksia saatiin yhteensä 230 HAMKilaiselta, joista opiskelijoita oli 90%, korkeakoulu-opettajia 8,7%, tutkimuksessa työskenteli 3,5%. Pääosa vastaajista edusti teknisiä aloja, mutta myös kaikki muut HAMKin opetusalat olivat edustettuina.

Vastauksia saatiin kaikilta HAMKin opetusaloilta.
Vastauksia saatiin kaikilta HAMKin opetusaloilta.

Tarkennettu haku ei löydy

Tänä vuonna paljon palautetta tuli siitä, että hakutuloksiin tulee ”silkkaa soopaa”. Vastaajat kaipasivat mahdollisuutta tarkempaan hakuun, samaan tapaan kuin Googlen tarkennetussa haussa. Finnassa on tarjolla tarkennettu haku, joka mahdollistaa monipuoliset rajaukset sekä useiden hakusanojen yhdistelmät. Tarkennettu haku löytyy heti HAMKin Finnan pääsivulta, hakulaatikon vierestä tai alta.

tarkennettu

Opastavaa hakua kaivataan edelleen

Iso osa vastaajista kaipasi ohjaavampaa hakua, jossa järjestelmä ehdottaisi hakusanoja. Sellaista toimintoa odottaessa voi kokeilla vaikkapa hakusanan katkaisua (tähdellä), mikä erityisesti suomenkielellä etsittäessä on muutenkin hyvä tapa ja varmistaa sanan eri taivutusmuotojen löytymisen. Myös sanojen synonyymeja kannattaa haussa kokeilla. (Lue lisää Tiedonhaun oppaasta)

Ulkoasuun kaivataan muutosta

HAMKin Finnan ulkoasulta kaivattiin enemmän selkeyttä ja raikkautta. Sivulle kaivattiin myös enemmän väriä. Käyttöliittymänä Finna sai palautetta vaikeaselkoisuudesta: mm. valikot ja rajausvaihtoehdot koettiin hankaliksi eikä niitä selvästikään osata hyödyntää.

HAMKin Finnan sisältö tuntuu sekavalta

Yksi suurimmista Finnan ongelmista on se, että sen tehokas hyödyntäminen vaatii paljon osaamista. Milloin riittää Finnahaku? Entä milloin tietoa on etsittävä erillisistä tietokannoista? Miksi Kansainvälisten e-aineistojen haussa löytyy paljon sellaista, mihin ei ole pääsyä? Nämä ovat kysymyksiä, joilta ainakin osittain vältyttäisiin riittävän kehittyneellä käyttöliittymällä.

”Kun oppisin avaamaan artikkelit”

Löydettyjen e-aineistojen käyttö koetaan edelleen hankalaksi. Kaikkiin artikkeleihin meillä ei ole käyttöoikeutta, ensin avautuva ns. SFX-näyttö säikäyttää tai linkki ei yksinkertaisesti toimi. E-kirjoihin ja niiden lataamiseen ja käyttöön tuntuu taas liittyvän niin paljon kysymyksiä, että on helpompi etsiä se paperiversio. Tai jättää kirja kokonaan käyttämättä. Ideaali käyttöliittymä tarjoaisi linkin vain niihin aineistoihin, joihin meillä on pääsy, ja linkki toimisi yhdellä klikkauksella. Paljon auttaisi jo se, jos aineiston saatavuudesta kerrottaisin lukon kuvalla.

fulltext

Rajaamalla haun tulokset kokotekstiaineistoon jää listalle vain sellaista, mihin meillä on käyttöoikeus.

Finna sai arvosanaksi 8

Ongelmista huolimatta suurin osa vastaajistamme (75,7%) antoi Finnan arvosanaksi 8 tai enemmän. Erityisesti opinnäytetyöntekijät kiittivät Finnan tarjoamista mahdollisuuksista löytää monipuolista lähdemateriaalia.

arvosana

 

Palaute vaikuttaa jatkokehitykseen

Finnan kehitystyö tapahtuu Kansalliskirjastossa, joten emme HAMKin kirjastossa osaa sanoa miten ja millä aikataululla Finnaan tulee muutoksia. Sen osaamme sanoa, että kaikki palaute hyödynnetään jatkokehityksessä. Ja myös sen, että tänä keväänä tulemme julkaisemaan paljon Finnan käyttöön liittyviä vinkkejä ja ohjeita; olethan jo liittynyt kirjaston Yammer-ryhmään?

Comments are closed.