Digilehti, e-lehti, näköislehti, verkkolehti. Ihan sama – vai onko?

0

Tiedätkö sinä, mitä eroa on lehden verkkosivulla ja näköislehdellä? Entä mitkä lehdet ovat kokonaan luettavissa verkossa? Mitä e-lehtiä kirjasto tarjoaa käyttöösi?

Verkossa olevien lehtien maailma on moninainen, eikä aina ole selvää mistä on kyse kun puhutaan digilehdestä, verkkolehdestä tai lehden kotisivusta. Seuraavassa avaamme näitä käsitteitä. Osa esimerkkeinä käytetyistä linkeistä vaatii kirjautumista HAMKin verkkoon.

Digitaalinen ja elektroninen kertoo muodosta

Digitaalinen lehti ja e-lehti viittaavat molemmat samaan asiaan: sähköisessä muodossa olevaan kausijulkaisuun. E-lehti voi olla tietokannasta löytyvä, listamuodossa esitetty kokoelma lehden artikkeleiden sisällöstä (esim. Vogue), tai se voi olla painettua julkaisua muistuttava sähköinen tiedosto eli näköislehti (esim. Talouselämä). Verkkosivuston tyyppiset e-lehdet ovat myös yleisiä, katso lisää kohdasta Verkkolehdellä on monia muotoja (alla).

Pääosa HAMKin kirjaston tarjoamista e-lehdistä kuuluu tuohon ensimmäiseen kategoriaan, eli niistä ei ole tarjolla näköislehteä. Oman alasi e-lehdet saat listattua, kun rajaat Finnan lehtiluettelon alan mukaan.

Näköislehti on toisinto painetusta

Sanomalehtien myötä näköislehden käsite on tullut kaikille tutuksi. Näköislehti on elektroninen toisinto eli kopio painetusta julkaisusta. Näköislehti on aina e-lehti, mutta e-lehti ei ole aina näköislehti. Näköislehtiä kirjasto tarjoaa useita, esim. Epressin kautta pääset 250 kotimaiseen sanomalehteen (mutta vain HAMKin verkossa), Talentumin Summassa sinulle on tarjolla 19 kotimaista aikakauslehteä.

Verkkolehdellä on monia muotoja

Verkkolehti tarkoittaa mitä tahansa tietoverkossa julkaistua lehteä. Se voi olla lehti joka ilmestyy vain verkossa (esim. Klimaatti), eli sivustolla on vain toimitetut artikkelit joista on muodostettu kokonaisuuksia (lehden numeroita) ja jonka ilmestymisestä voi tilata tiedon omaan s-postiin. Laajasti käsitettynä verkkolehti voi viitata myös laajempaan portaalipalveluun joka sisältää muutakin kuin pelkkiä toimitettuja sisältöjä (esim. Kauppalehti). Myös erilaiset e-lehdet ja näköislehdet ovat verkkolehtiä.

Kaikki ei ole ilmaista

Kaikki lehdet eivät ole ilmaiseksi verkossa. Ilahduttavan paljon ammatillista sisältöä on jo tarjolla avoimessa verkossa (esim. Maito ja me), mutta osa vaatii kirjautumisen. Siksi onkin tärkeää, että aina HAMKin Finnaan mennessäsi aloitat kirjautumalla palveluun; vain siten voit taata sen, että pääset kaikkiin kirjaston maksamiin e-aineistoihin.

Uusio-uutiset ovat hyvä esimerkki julkaisuista joissa osa sisällöstä on ilmaisesti verkossa luettavana, osa vaatii kirjautumisen. Avoimessa verkossa olevat artikkelit kertovat siitä, millaisesta lehdestä on kyse ja houkuttelevat lehdelle uusia tilaajia. Usein ne ovat joko identtisiä tai lyhennettyjä versioita maksullisen lehden artikkeleista, mutta ne saattavat olla myös itsenäisiä artikkeleita joita ei koskaan julkaista varsinaisessa lehdessä.

Kirjautumalla HAMKin Finnaan pääset tuhansiin e-lehtiin, jotka eivät ole avoimesti verkossa luettavissa. Joitakin e-lehtiämme (esim. Koneviesti, Maaseudun tulevaisuus, Epress-palvelun lehdet) voit käyttää vain HAMKin verkossa.

Kaikkea ei saa verkosta edes rahalla

Kaikki lehdet ja niiden artikkelit eivät ole olemassa sähköisessä muodossa, erityisesti kun puhutaan kotimaisista lehdistä. Sähköinen julkaiseminen on kustannuskysymys: vaikka PDF syntyy helposti ja halvalla, sen tarjoaminen lukijoille on helppoa vain jos lehti julkaistaan avoimesti verkossa. Tunnistautumista vaativat palvelut tuovat lisäkustannuksia mm. tekniikan ja asiakastuen muodossa. Muun muassa tästä syystä moni arvokkaista asiantuntijaorganisaatioiden lehdistä julkaistaan edelleen vain paperimuodossa (esim. Tutkiva hoitotyö*, Pähkylä). Onneksi kaikkea kiinnostavaa ei tarvitse tilata itselle: listan HAMKin kirjaston paperimuotoista aikakauslehdistä löydät HAMKin Finnasta (lehtiä ja artikkeleita).

Älä ahdistu, kirjasto auttaa

Edellä kerrottu saattoi jättää pään pyörälle, mutta ei huolta: mitä enemmän liikut verkossa ja verkkolehtien maailmassa, sitä tutummaksi niihin liittyvät asiat tulevat. Muistathan, että sinulla on aina myös käytettävissäsi HAMKin kirjasto. Kun omat neuvot eivät riitä, kysy meiltä!

Lehtiin liittyvää sanastoa

aikakauslehti suppeahko kausijulkaisu
aikakausjulkaisu kausijulkaisu
digilehti, digitaalinen lehti = e-lehti
julkaisu (useina kappaleina) julkaistu kirjallinen tuote. Esim. tieteelliset julkaisut.
kausijulkaisu määrävälein ilmestyvä julkaisu, aikakausjulkaisu. Kausijulkaisuja ovat esim. sanoma- ja aikakauslehdet sekä vuosikirjat (Suomen tilastollinen vuosikirja ym.)
lehden kotisivu Internetissä oleva esittely lehdestä ja sen palveluista. Lehden kotisivuilla on tyypillisesti uutisia ja/tai aineistoa lehden uusimmasta numerosta, erilaisia palveluita (tilaa lehti, mediatiedot, näköislehti) sekä kilpailuita tai muita vastaavia keinoja houkutella ja sitouttaa lukijoita.
näköislehti painetun sanoma- tm. lehden verkossa sellaisenaan julkaistava sähköinen versio. Näköislehdessä koko lehden sisältö on siirretty sellaisenaan verkkoon ja se näyttää samalta kuin painettu lehti.
OA- eli open access –julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi kenen tahansa luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa.
sanomalehti paperisen sanomalehden ja siihen mahdollisesti liittyvien verkkolehden ja sähköisten uutis- ja ilmoituspalvelujen kokonaisuus.
sarjajulkaisu sarjana ilmestyvä julkaisu, esim. yliopiston laitoksen tai tieteellisten seurojen julkaisusarjat.
verkkolehti tietoverkossa ilmestyvä lehti. Julkaisijan tuottamasta tai käsittelemästä aineistosta yhtenäiseksi laadittu verkkoviestien kokonaisuus, jota julkistaan säännöllisesti.

Sanastossa käytetyt lähteet:

Kotimaisten kielten keskus. (2017.) Kielitoimiston sanakirja. Saatavana verkossa: https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/
Kuutti, Heikki. (2012.) Mediasanasto. Jyväskylä: Mediadoc. Haettu 12.4.2018 osoitteesta https://issuu.com/harriwickstrand/docs/mediasanasto
Sanomalehtien liitto (n.d.). Sanasto. Haettu 12.4.2018 osoitteesta https://www.sanomalehdet.fi/sanomalehtitieto/sanasto

*) Tutkiva hoitotyö -lehti on artikkelin julkaisun jälkeen siirtynyt kokonaan verkkoon. E-lehti on maksullinen, mutta HAMKilaisille se avautuu HAMKin tunnuksilla. / Päivitetty 21.10.2018)

Leave A Reply