HAMK Finna sai käyttäjäkyselystä kouluarvosanaksi 8

0

Vuoden 2019 Finnan käyttäjäkyselyssä kouluarvosana 8 säilytti jälleen asemansa vastaajien määrän lähes tuplaannuttua aiempaan kyselyyn verrattuna. Tammi-helmikuussa järjestettyyn kyselyyn osallistui HAMK Finnan osalta huimat 589 vastaajaa.

Vastaajista suurin osa 81 % oli korkeakouluopiskelijoita. Seuraavaksi eniten vastauksia saatiin (11 %) opettajilta ja (21 %) muilta työssäkäyviltä.

Kyselyyn vastanneiden tieteenalat jakautuivat suhteellisen tasaisesti – ainoana poikkeuksena oli oikeustieteellinen ala, johon ei saatu yhtään vastauksia. Eniten vastauksia eli 26% saatiin teknillistieteen alalta. Seuraavaksi eniten vastattiin: (15 %) liikuntatieteellisen ja terveystieteiden, (14 %) kauppatieteen, (10 %) kasvatustieteen sekä (9 %) maatalous-metsätieteellisen aloilta.

HAMKin Finnaa käytetään eniten muutaman kerran kuukaudessa (42 % vastaajista). Vähintään kerran viikossa Finnassa käy 31 % vastaajista ja noin kerran kuukaudessa 14 % vastaajista.

Mitä HAMK Finnasta haetaan?

HAMK Finnasta haetaan kirjallisia lähteitä oman alan opintoihin, opetukseen ja tutkimusta varten.

80 % vastaajista löysi etsimänsä, 14 % ei ollut etsimässä mitään erityistä ja 6 % ei löytänyt etsimäänsä. Avoimien vastausten perusteella haluttua aineistoa ei löytynyt, koska koettiin epävarmuutta omaa tiedonhakua kohtaan tai pääteltiin, että kyseistä ainestoa ei ole saatavilla HAMKin kirjaston kokoelmissa.

Perusteluja annetulle arvosanalle

Moni vastaajista vastasi napakasti HAMKin Finna-palvelun olevan hyvä. Sitä kuvailtiin myös seuraavanlaisesti:

  • Positiiviset: selkeä, toimiva, helppokäyttöinen, nopea, hyödyllinen, monipuolinen, luotettava, käyttäjäystävällinen
  • Negatiiviset: hankala, ei-intuitiivinen, sekava, ei-käyttäjäystävällinen, vaikeakäyttöinen

Kyselyn laajemmissa vastauksissa todettiin, että Finnan käytön sisäistäminen vaatii opettelua, mutta kun siinä oppii paremmaksi, aikaa säästyy ja parhaimmillaan palvelun käyttö tukee omia oppimiselle asetettuja tavoitteita ja antaa ylipäätään ymmärrystä omaa oppiainetta kohtaan.

Kerro mielipiteesi Finnasta -kaavio
Finna koetaan selkeästi hyödylliseksi palveluksi.

Jos voisit muuttaa Finnassa yhden asian…?

E-aineistot koetaan erittäin hyödyllisiksi ja niitä toivottiinkin lisää. Kuitenkin hankaluuksia ilmeni niiden avaamisessa – aineistoon vievää linkkiä ei löydetty tai sitä ei ollut saatavilla, kun avasi tietokannan oman sivun. Moni vastaajista toivoi selkeämpiä linkkejä hakutuloksiin tai ohjausta, mistä tulisi klikata. Korjausehdotuksesi toivottiin selkeää ohjeistusta e-aineistojen käyttöön (kirjautuminen ja aineiston avaaminen).

HAMK Finnan ulkoasua kehuttiin, mutta siihen toivottiin myös toisaalta jonkinlaista virkistystä ja selkeyttä, koska sisältöä on ajoittain paljon näkyvillä.

Mihin ollaan erityisen tyytyväisiä?

HAMK Finnassa koetaan olevan tarjolla laajasti monikielistä ja uutta materiaalia, joiden saatavuus on hyvä.

Hakutoiminto koetaan suhteellisen helpoksi omaksua ja nopeaksi käyttää. Haun rajaamisessa kehuttiin erityisesti aineistotyyppien rajausmahdollisuutta (mm. kirja, lehti, opinnäyte). Plussaa sai myös mahdollisuus käyttää Finnaa mobiililaitteella.

Myös Oman tilin toiminnallisuuksia kehuttiin, erityisen tärkeäksi koettiin varauksien tekemisen ja lainojen uusimisen helppous, joiden vuoksi usein sivustolle tullaan vierailemaan, jos ei olla hakemassa uutta aineistoa. Aineiston lisäämisestä omiin Suosikkeihin kehuttiin myös.

Mitä sähköisiä aineistoja Finnasta etsitään?

Vastausten kärjessä ovat opinnäytteet, e-kirjat, e-artikkelit ja sähköiset lehdet.

79 % kyselyyn vastanneista etsii e-kirjoja, 60 % hakee e-artikkeleita, 38 % sähköisiä lehtiä ja 89 % verkossa saatavilla olevia opinnäytteitä. Ylipäätään verkossa saatavilla olevia aineistoja haettiin n. 20 % enemmän kuin kirjautumista vaativia aineistoja.

Miten sähköisten aineistojen käytettävyyttä tulisi parantaa?

Kyselyyn vastanneet kokevat tiedonhaullisena haasteenaan järkevien hakusanojen käyttämisen. Millä hakusanoilla tulisi aloittaa tiedonhaku Finnasta? Tähän kaivataankin ohjeistusta ja käytännön opetusta. Halutaan myös selkeä tieto siitä, mitä kokoelmissa on tarjolla (mm. tietokannat ja lehdet) ja mitä aineistoa on mahdollisuus saada käyttöön (kaukolainat, kokotekstien lataaminen). Esimerkiksi se koettiin turhauttavaksi, jos ei löydä hakemaansa tai löydettyä aineistoa ei pääse lukemaan. Jo aiemmin mainittu e-aineistojen avaamisen helpottaminen, nousi jälleen tämän kysymyksen kohdalla esiin. Joissakin e-aineistoissa on myös rajatut käyttäjämäärät ja lyhyempi laina-aika kuin painetuissa kokoelmissa ja tähän kaivattiin muutosta parempaan.

Mistä voisi etsiä samanlaista aineistoa kuin Finnasta?

Vastausten kärjessä oli Google Scholar ja ylipäätään Google-haku. Hakupalveluina ne koettiin myös hieman jäsentelemättömiksi verrattuna Finnaan, jonka tiedon arvioitiin olevan luotettavampaa. Lisäksi mainittiin myös muita verkkokirjastoja, e-kirjapalveluita ja tietokantoja sekä yleisten kirjastojen tarjoamat valikoimat.

Miten tästä sitten edetään?

Kyselyn tulokset on analysoitu, saatu palaute käsitelty HAMKin kirjastossa ja kirjaston työryhmä huomioi sen jatkossa HAMK Finnan tulevassa kehitystyössä. HAMKin Finnaa on jo kuluneen kevään aikana siistitty esimerkiksi hakutulosten rajausvaihtoehtojen ja linkkien näkyvyyden suhteen. Lisäksi jatkossa kiinnitetään huomiota myös saavutettavuuteen ja ohjeiden parantamiseen.

Esiin nousseisiin huomioihin ja ongelmakohtiin on tartuttu myös blogissa antamalla kuvallisia esimerkkitapauksia varauksen tekemisestä ja aineiston tehokkaasta löytämisestä. Aiheita käsitellään mahdollisesti muissakin HAMKin kanavissa, esim. Yammerissa. Asiakaspalvelumme neuvoo myös aina mielellään ja kannattaa suunnata myös kirjaston tiedonhaun kyselytunneille, joihin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Tässä muutama nosto HAMKin kirjaston blogista:

Näin haet ja löydät haluamasi aineiston helposti HAMKin kirjastosta

CASE: Kirjat kiertämään – näin varaat kirjan itsellesi

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Comments are closed.