0

Olen nyt kolmen päivän aikana lukenut opiskelijoiden vastauksia Oppimisen keskeisiä teorioita -teeman oppimiskäsityksiä käsitteleviin etätehtäviin.…More

0

Ilmiöstä on alettu puhua kiihtyvällä tahdilla. Se siis lienee joku muotikäsite. Keväällä Suomen hallitusohjelmaa laadittiin…More

0

Omaan täydennyskoulutukseeni kuuluvan oppimistehtävän suorittamiseksi analysoin monimuotoistuvaan vuorovaikutukseen liittyvää osaamistani. Jaan pohdintani julkisesti tämän blogi-artikkelin…More

0

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatio-osaaminen (TKI) – sen kehittäminen ja tunnistaminen – alkaa olla ajankohtainen teema…More

0

Olen mukana valtakunnallisessa ammatillista opettajankoulutusta uudistavassa Opeke-hankkeessa. Sen puitteissa pilotoidaan ammatillisen opettajankoulutuksen erilasia toteutusmalleja. Hämeen…More