Tapahtumamarkkinointi yrityksessä Back On Track

0

Tapahtumamarkkinointi on markkinoinnin keino, joka perustuu tapahtumien järjestämiseen ja niissä esillä olemiseen. Tapahtumamarkkinoinnin tapahtumien tarkoituksena on vahvistaa yrityksen brändiä sekä imagoa ja lisätä myyntiä.  

Tapahtumaa voisi kuvailla kolmivaiheiseksi prosessiksi, sillä tapahtuma koostuu suunnitteluvaiheesta, toteutusvaiheesta ja jälkimarkkinointivaiheesta. Suunnitteluvaiheessa tapahtumamarkkinoinnille asetetaan tavoitteet sekä suunnitellaan markkinointistrategia. Hyviä kysymyksiä tapahtumamarkkinoinnin strategian suunnitteluun ovat mm: miksi, kenelle ja mitä? 

Toteutusvaiheesta puhuttaessa tarkoitetaan tapahtuman rakennusvaihetta, itse tapahtumaa sekä sen purkuvaihetta. Huolella läpi käyty suunnitteluvaihe helpottaa toteutusvaihetta huomattavasti sekä maksimoi mahdollisuuden tapahtuman onnistumiselle.  

Rakennusvaiheessa rakennetaan kaikki tapahtumassa tarvittavat rakenteet ja tilatRakennusvaihe on usein vaiheista aikaa vievin, mikä on tärkeä huomioida aikataulun suunnittelussa. Rakennusvaiheessa tapahtumapaikkaa on hyvä myös somistaa esimerkiksi mainosteippauksin ja ilmapalloin. 

Messuosasto Koiramessuilla 2019

Itse tapahtumassa osallistujille voidaan jakaa erilaisia materiaaleja, kuten mainoksia ja esitteitä liittyen tapahtumaan sekä siellä markkinoivaan yritykseen. Tapahtuman ollessa käynnissä voidaan tapahtuma myös esimerkiksi videoida tai streamata, jolloin saadaan osallistettua tapahtumaan muitakin potentiaalisia asiakkaita kuin tapahtumassa kävijöitä. 

Tapahtumaa seuraa jälkimarkkinointivaihe. Oikein tehdyllä jälkimarkkinoinnilla saadaan vaikutettua tapahtuman osallistujien mielikuvaan tapahtuman järjestäneestä yrityksestä.  Yksinkertaistettuna jälkimarkkinointi on tapahtumaan osallistuneiden muistamista ja kiittämistä tapahtumaan osallistumisesta. 

Back On Trackilla tapahtumamarkkinointi on erityisen tärkeä osa yrityksen markkinointia. Yritys suunnittelee yleensä vähintään vuoden verran etukäteen, mihin tapahtumiin osallistutaan ja kuinka suurella kapasiteetilla. Näkyvyys määritetään usein tapahtuman koon mukaan. Back on Track keskittää tapahtumamarkkinointinsa suuriin hevos- ja koiratapahtumiin, sekä pienemmässä mittakaavassa urheilu- ja hyvinvointitapahtumiin. Tapahtumissa on yleensä aina erikoistarjouksia, sekä mahdollisuuksien mukaan tapahtuman aiheeseen liittyviä asiantuntijoita tai kuuluisia henkilöitä houkuttelemassa uusia mahdollisia asiakkaita tutustumaan yritykseen.  Tapahtumista tehdään myös usein livestreamauksia Facebookissa yrityksen toimesta.

Back On Track Mediacorner Helsinki Horse Showssa 2019

 

Linda Kukkonen & Johanna Valtonen

 

Lähteet:

4 Vinkkiä Tapahtumamarkkinointiin

Tapahtumamarkkinointi brändin vahvistamisen tukena

Haastattelu Krista Virtanen/Back On Track 28.02.2020

Kuvat: Back On Trackin Facebook-sivu

Leave A Reply