Some-markkinointi yrityksessä Back on Track

0

Nykyaikana ei riitä, että yritys löytyy somesta. Siellä on myös osattava toimia oikein. Sosiaalinen media on omiaan verkostoitumiseen, brändin julki tuomiseen sekä asiakkaan kanssa suoraan keskustelemiseen. Some-kanavien avulla on myös helppo koota tietoa asiakkaista.

Mielenkiintoisen sisällön tuottaminen (sisältömarkkinointi) on somessa kaiken a ja o. Sisältömarkkinointia ovat esimerkiksi kuvat, videot, päivitykset, blogitekstit, testit ja kyselyt, joiden tarkoituksena on saada potentiaaliset asiakkaat kiinnostumaan yrityksestä, ja lopulta ostamaan sen markkinoimia tuotteita ja palveluita.

Sisältömarkkinoinnista erityistä tekee se, että se on perinteistä markkinointia uskottavampaa ja miellyttävämpää asiakkaalle. Sen sijaan, että sillä tuotaisiin esille pelkästään yrityksen omaa agendaa, tuotetaankin sellaista sisältöä, jota asiakas ihan oikeasti haluaa kuluttaa. Hyvä sisältömarkkinointi on viihdyttävää ja samalla myös vastaa asiakkaan kysymyksiin.

Back On Track Suomi keskittää somemarkkinointinsa Facebookiin. Yritys päivittää Facebook-sivujaan usein, yleensä vähintään kerran päivässä. Asiakkailla on myös mahdollisuus olla suoraan vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa Facebookin kautta. Back On Track julkaisee usein videoita uusista tuotteista, sekä yhteistyökumppaneiden ja tunnettujen sponsoreiden kuulumisia. Asiakkaat voivat myös lähettää somen kautta kuvia lemmikeistään Back On Track-tuotteiden kanssa, joita yritys julkaisee säännöllisesti. Back On Trackilla on myös kansainvälinen instagram-sivu, jossa markkinoidaan ja mainostetaan yrityksen tuotteita maailmanlaajuisesti. Eri maiden Back On Track-maahantuojat voivat valita, haluavatko he ylläpitää erikseen maakohtaisia markkinointiin tarkoitettuja some-tilejä.

 

https://www.mma.fi/some-markkinoinnin-lyhyt-oppimaara

https://www.salescommunications.fi/blog/mita-on-sisaltomarkkinointi

Leave A Reply