Korvaus työmatkasta

0

Työmatkat ovat Suomessa pidentyneet ja suunta näyttää edelleen jatkuvan vaikka etätyöt lisääntyvätkin vauhdilla. Työnkuvaan paljon matkustamista kuuluvan on hyvä perehtyä matkakorvauksiin ja oman alan työehtosopimukseen perusteellisesti. 

 

 Työntekijälle on mahdollista korvata työstä ja matkasta aiheutuneita kustannuksia verovapaasti. Työmatkakustannusten korvauksia ovat kilometrikorvaukset oman auton käytöstä, päivärahat, yömatkarahat, ateriakorvaukset, matkalippu- ja majoituskorvaukset. 

 Työmatkan kestäessä yli kuusi tuntia ja enintään kymmenen tuntia työntekijälle maksetaan kotimaan osapäivärahaa. Jos työntekijä saa matkavuorokauden aikana vähintään yhden ilmaisen aterian niin osapäiväraha puolittuu.  

 Työmatkan kestäessä kotimaassa yli kymmenen tuntia maksetaan työntekijälle kotimaan kokopäivärahaa. Jos työntekijä saa matkavuorokauden aikana vähintään kaksi ilmaista ateriaa niin kokopäiväraha puolittuu. Verohallinto vahvistaa vuosittain kotimaan päivärahan enimmäismäärän. 

Työntekijällä on oikeus saada ulkomaan päivärahaa jos ulkomaan työmatka on kestänyt yli kymmenen tuntia. Verohallinnon päätös sisältää luettelon ulkomaan päivärahojen verovapaiden korvauksien enimmäismääristä maittain. 

Yömatkarahaa voidaan maksaa jos päivärahan matkavuorokaudesta vähintään neljä tuntia on kello 21.00–7.00 välillä eikä työntekijälle ole järjestettynä majoitusta.  

Verovapaiden kustannusten korvauksista on muistettava tehdä matkalasku joka täyttää verolainsäädännön ja kirjanpitolainsäädännön vaatimukset. 

 

Haastattelimme kassajärjestelmiä ja verkkokauppaohjelmistoja myyvästä Nethit Systems Ltd:stä Nenosen Eeroa joka matkustaa työnsä puolesta paljon asiakaskäynneillä. Myyntipäällikkö Nenonen matkustaa asiakkaiden luokse ohjelmistojen myynnin, asennuksien ja päivittämisien vuoksi paljon ympäri Suomea. Matkapäiviä Eerolle tulee muutama viikossa ja esimerkiksi helmikuussa yli 1400 ajettua kilometriä. Eero pitää Forssaa sijainniltaan hyvänä koska välimatka moneen isoon kaupunkiin on alle 150 kilometriä, kuten Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Poriin ja Hämeenlinnaan.  

Tekijät: Riikka Kaitala ja Niina Syrjäaho

 

Lähteet: 

 

Eskola, A. (2005). Palkka: työsuhteen ja palkanlaskennan perusteet. Helsinki. Otava. 

Stenbacka, J. & Söderström, T. (2015). Palkanlaskenta. 4. uudistettu painos. Helsinki. Sanoma Pro. 

Syvänperä, O. Turunen, L. (2008). Palkkavuosi. Helsinki. Edita. 

 

Haastattelut: 

Nenonen E. (2020). Myyntipäällikkö Nethit Systems Ltd. Haastattelu 20.2.2020. 

Leave A Reply