Omarahoituspooli kannustaa mm. yritysyhteistyöhön 

0

HAMKin omarahoituspooli rahoittaa tänä vuonna hamkilaisten haettavien hankkeiden sisäistä valmistelutyötä. Valmistelurahalla tarjotaan tukea haastaviin ja kilpailtuihin hankehakuihin.

“Kilpailu on kovaa ja esimerkiksi kansainväliset haut ovat työläitä. Meidän strategia on myös kunnianhimoinen ja uudet rahoituskanavat ovat osa sitä. Näiden takia halusimme tuoda lisätukea hankkeiden valmisteluihin”, kertoo johtava hankeasiantuntija Laura Vainio.

Valmistelurahan myöntöä puoltaa valmisteilla olevan hankkeen innostuneisuus, rohkeus ja tulevaisuuteen katsova tutkimuksellisuus, joka tukee HAMK 2030 strategian toteutumista. Lisäksi hakemuksista toivotaan löytyvän tutkimusyksiköiden välistä yhteistyötä ja yrityskumppanuuksia.

Ensimmäinen valmistelurahahakemuskierros käytiin ennen joulua ja rahoituspäätökset tehtiin tammikuussa.

Rahoituksen saaneet hankevalmistelut keskittyvät esimerkiksi lukio- ja yläkouluopettajien pedagogisen osaamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen lähi- ja etäopetuksessa, pandemiaan yhteiskunnallisena haasteena, AM-tuotteiden laatuun sekä toimitus- ja huoltovarmuuteen sekä vedenkulutuksen mittaukseen. Rahoitusta jaettiin yhteensä 21 000 euroa.  Seuraava valmistelurahahakemuskierros käydään keväällä 2021.

HAMKin omarahoituspooli otettiin käyttöön vuonna 2020. Viime vuonna rahoitus myönnettiin jo alkaneiden hankkeiden omarahoituksiin.

Rahoitusta sai viisi hamkilaista hanketta, jotka pureutuvat mm. puettavan älykkyyden, ympäristövastuullisuuden ja jatkuvan oppimisen tutkimiseen. Poolista rahoitettiin myös RUN- Eurooppa-yliopiston omarahoitusosuus.

Käyttöön otettu omarahoituspooli on HAMKissa uusi malli ja kokonaisuudessaan se on 200 000 euroa/vuosi. Tällä hetkellä omarahoituspoolirahoitus on suunnattu vuosille 2020-2021.

“Saatujen hyvien kokemusten myötä olemme valmiita panostamaan tähän jatkossakin ja toivomme, että tämä kannustaa osallistumaan kilpailtuihin hankehakuihin”, sanoo HAMKin talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi.

 

Kirjoittaja: Inka Stormi
Kuva: AdobeStock

Leave A Reply