Kiertotalousajattelua koulutuksiin ja hankkeisiin 

0

Vuoden toisessa blogikirjoituksessa tutustutaan Kiertotaloutta ammattikorkeakouluihin-hankkeeseen, johon osallistuvat HAMKista tutkimusyksikkömme HAMK Bio ja HAMK Smart. Hankkeen tavoitteena on lisätä kiertotalouden roolia opetuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI-hankkeissa) sekä kartoittaa käynnissä olevaan hanketoimintaan liittyvät synergiat. Kiertotaloutta ammattikorkeakouluihin on opetuksen kehittämishanke, jonka suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu 19 ammattikorkeakoulua.

Metsäkierrosta medialukutaitoon – opetusmateriaaleja kiertotalouteen liittyen

Mitä kaikkea hankkeen tavoitteet tarkoittavat käytännössä?

”Tuotamme kaikille avoimia, kiertotalouteen liittyviä opetusmateriaaleja. Eli esimerkiksi kuka tahansa opiskelija tai aiheesta kiinnostunut voi hyödyntää materiaaleja. Myös opettajat voivat käyttää näitä materiaaleja opetustyössään. Poikkeuksena on maksullinen opetus, joka toteutetaan jossakin muussa kuin hankkeessa mukana olevassa korkeakoulussa”, kertoo hankkeen parissa työskentelevä lehtori Nina Kokkonen.

Opintomateriaalit tuotetaan eri aloille soveltuviksi ja ne jaotellaan eri teemojen, kuten metsäperäiset kierrot ja kiertotalouden liiketoiminta, mukaan. Opetusmateriaaleissa huomioidaan myös teollisuus 4.0 (Industry 4.0, i4.0) -ajattelu, jolla tarkoitetaan esineiden internetiin (Internet of Things, IoT) pohjautuvien teknologioiden, kuten tekoälyn, lisätyn todellisuuden ja edistyksellisen automaation muodostamaa kokonaisuutta. Opetusmateriaaleja löytyy tenttikysymyksistä podcasteihin.

”Teemme muun muassa tehtäviä, tenttikysymyksiä, laskuja, videoita ja podcasteja, jotka ovat ihan kaikkiin koulutusaloille soveltuvia. Tuomme kiertotaloutta ja teollisuus 4.0-ajattelua tutuksi ammattikorkeakouluihin läpileikkaavasti, ei pelkästään biotalouden opintoihin. Esimerkiksi meillä on opintomateriaaleja myös medialukutaitoon ja yleiseen hiilikeskusteluun liittyen.”

Lisäksi hankkeessa huomioidaan kansainvälisyys. Opetusmateriaaleja tehdään suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Englanniksi materiaaleista on vähintään puolet. Materiaalit tulevat tämän vuoden syksyllä avoimelle sivustolle, jonne kenellä tahansa on pääsy.

Hyvät käytänteet näkyviin

Kiertotalouteen liittyvien opetusmateriaalien lisäksi hankkeessa nostetaan esiin ammattikorkeakouluissa tehtyä TKI-työtä sekä tuodaan hankkeessa kartoitettuja hyviä käytänteitä ja yhteistyön kokemuksia pysyväksi osaksi AMK-kenttää. Hankkeen puitteissa on myös aloitettu ammattikorkeakoulujen kansallisen kiertotalousstrategian laadinta.

”Kokoamme eri ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen toimintatapoja ja mittareita esimerkiksi tapahtumajärjestämiseen ja liikkumiseen. Myös nämä vastuullisuustyökalut tulevat avoimesti saataviksi.”

Hyvien käytänteiden jakamiseksi ja verkostoitumisen edistämiseksi hanke perustaa LinkedIn-ryhmän ja toteuttaa LinkedIn-koulutuksen. Molemmat ovat avoimia kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille. Hanke tiedottaa ryhmästä ja koulutuksesta keväällä 2020.

Hanke on myös etsinyt edistyksellisiä ja ammattikorkeakoulujen opetuksessa sovellettavia kiertotaloustapauksia Kiertotalouscase-kilpailulla. HAMKista kilpailuun osallistuttiin FRUSH-tapahtumalla ja Digipaali-hankkeella. Kilpailun voittajat julkaistaan maalis-huhtikuun aikana.

Yksi keino ympäristöystävällisyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos puhututtavat. Kiertotalous on yksi keino vastata maapallomme ongelmiin. Tiedetäänkö kiertotaloudesta silti riittävästi?

”Kiertotalous kiinnostaa ihmisiä. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on ottanut kiertotalouden yhdeksi teemakseen vuodelle 2020. Töitä pitää kuitenkin tehdä, jotta kiertotalous integroitaisiin kaikkeen koulutukseen ja jotta ymmärrys kiertotalouden ajattelu- ja liiketoimintamalleista tulisi systemaattiseksi.”

HAMKissa on meneillään useita kiertotalousaiheisia hankkeita. Esimerkiksi HAMK Unlimitedista voi etsiä aiheen mukaisia artikkeleja kiertotalous-hakusanalla. Kiertotalousajattelua voi kuitenkin soveltaa myös muun teemaisissa hankkeissa.

”Meillä on paljon hankkeita, joissa viedään eteenpäin kiertotaloutta tai joissa kiertotalous huomioidaan. Mutta meidän pitäisi kehittää sen näkyväksi ja yhdessä tekemistä. TKI-työn, yritysyhteistyön ja opetuksen rajoja pitäisi yhä hälventää sekä integroida kiertotaloutta yhä enemmän kaikkeen toimintaamme HAMKissa. Toivoisin, että tulevaisuudessa tehtäisiin aina ennen hankkeen alkua hiilijalanjälkisuunnitelma, jossa huomioidaan ympäristökuormitus ja mietitään vastuullisuuskysymyksiä. Lisäksi haluaisin nähdä konkreettisempia toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi HAMKin kampuksilla. Toivottavasti näitä nähtäisiin pian”, Kokkonen pohtii.

Hankkeesta lyhyesti:

Mitä? Kiertotaloutta ammattikorkeakouluihin on 19 suomalaisen ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämishanke. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Miksi? Kiertotaloutta edistävän laadukkaan, avoimen ja kansainväliset näkökohdat huomioivan opetuksen testaamiseksi ja vakiinnuttamiseksi sekä uudenlaisen kiertotalousverkoston vahvistamiseksi.
Milloin? 1.1.2018-31.12.2020

 

Kirjoittaja: Inka Stormi

Kuva: TeroVesalainen Pixabaystä

Leave A Reply