Ammatillista koulutusta kehittämässä

0

Tämän kertaisessa blogikirjoituksessa kurkistetaan tutkimusyksikömme HAMK Edun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön kahden hankkeen, OPEKEn ja Nopsan, kautta. Molemmat hankkeet ovat HAMK Edun hallinnoimia ja toimineet valtakunnallisesti.

Edu nivelenä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kentän äänen välillä 

OPEKE- Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke tähtää kehittämään ja uudistamaan ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Hankkeen toiminta koostui kehittämisosioista, joilla uudistettiin opiskelijavalintaa, kehitetettiin viiden eri opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmia ja kehitystyötä sekä uudistettiin opettajankoulutuksen toteutustapoja ja kehitettiin työuran aikaista oppimista.

OPEKE-hankkeen selvitystöissä on hyödynnetty laajasti HAMK Edu tutkimusyksikön asiantuntijuutta.

“Edun henkilöstöllä on hyvät verkostot niin koulutuspoliittisiin tahoihin kuin ammattikouluihin ja ammattikorkeakouluihin sekä opettajiin. Edu ja sen hankkeet ovat usein ikään kuin nivelenä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kentän äänen välillä”, yliopettaja ja koulutuspäällikkö Anu Raudasoja kuvailee.

OPEKE-hankkeessa verkostot ovat tuoneet myös synergiaetuja. HAMKin ohella ammatillista opettajakoulutusta tarjoavat TAMK, JAMK, Oamk ja Haaga-Helia sekä Taideyliopisto, jotka kaikki ovat olleet mukana OPEKE-hankkeessa. Opettajakorkeakouluista valmistuneet työllistyvät esimerkiksi ammattikoulujen ja -instituuttien opettajiksi.

”Opettajakorkeakoulutoiminta on määrällisesti pienehköä verrattuna yliopistojen opettajankoulutusmääriin mutta tärkeää. Teemme sen takia paljon yhteistyötä muiden opettajakorkeakoulujen kanssa. OPEKE-hankkeessa olemme esimerkiksi kartoittaneet toimintojemme eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia sekä yhtenäistäneet opetussuunnitelmien kehittämistä yhdessä muiden suomalaisten opettajakorkeakoulujen kanssa. Tarvitsemme synergiaa, vaikka samalla olemme toistemme kilpailijoita.”

Hankkeen aikana syntyi ajatus myös uusista hankkeista, joista esimerkkinä Oppijan oikeus – opettajan taito –hanke. Hanke tuottaa tutkimusperustaista tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella.

Tiedon jakamista ja käytäntöjen juurruttamista

Julkaisuja puolestaan on jo tehty esimerkiksi HAMK Unlimited -julkaisuportaaliin, Ammatilliseen aikakauskirjaan ja UAS Journal -verkkolehteen. Abstrakteja on hyväksytty muun muassa kuluneen syksyn aikana AMK- ja ammatillisen korkeakoulukoulutuksen tutkimuspäiville sekä Kasvatustieteen päiville.

”Olemme sopineet OPEKE-hankkeessa, että julkaisemme heti, kun saamme jotakin julkaistavaa. Hankkeesta syntyy noin 30 artikkelia, joista monessa on mukana hamkilaisia kirjoittajia” Raudasoja arvioi.

OPEKE-hankkeeseen liittyviä artikkeleja voi etsiä esimerkiksi HAMK Unlimitedista opeke-hakusanalla.

Verkostoyhteistyön ja julkaisujen lisäksi Edun ydinosaamista on hyödynnetty siinä, miten hankkeen pilotit saadaan juurtumaan käytännössä.

”Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen taidot ovat kehittyneet meillä vuosien varrella. Lisäksi esimerkiksi HAMKin uudessa, toukokuussa voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa on huomioitu OPEKE-hankkeen selvitystyön tuloksia. Kehitimme opetussuunnitelmaa pitäen silmällä eurooppalaisen viitekehityksen tasoa 7. Tavoitteena on päästä luokitteluun mukaan. Samoin erilaiset harjoitteluympäristöt jäävät varmasti elämään”, Raudasoja pohtii.

Sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja työelämään 

Nopsa – Nopea ammatillinen väylä työelämään -hankkeella on puolestaan haettu ratkaisuja ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen sujuvoittamiseen sekä ammattiopisto- ja ammattikorkeakouluverkostojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Hankkeissa on muodostettu valtakunnallinen verkosto uusien toimintamallien kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat niin ammattikorkeakoulujen kuin ammattiopistojen opiskelijat, ammatilliset opettajat ja ohjaajat.

Hankkeen toimintatapana on ollut edetä alueellisten pilotointien kautta kohti valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevia malleja. Toimintamalleja tuotettiin osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja näkyväksi tekemiseen, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille sekä uusia malleja kielten oppimiseen. Lisäksi on syntynyt toimintamalleja siihen, miten ammattikorkeakoulu-ammattiopisto -yhteistyötä voidaan toteuttaa tekniikan ja liikenteen alojen opinnoissa. Valtakunnallisesti hyödynnettäväksi suositeltavat mallit on ladattu Arjen arkki -menetelmäpankkiin, jotka löytyvät hakusanalla nopsa. Samalla hakusanalla löytyy myös HAMK Unlimitedissä julkaistut NOPSA-artikkelit.

Uraohjausta, kielten oppimista ja osaamisen tunnistamista kehittämässä ja käytänteitä jakamassa

Nopsan toimintaa ja tuloksia on jaettu myös sosiaalisessa mediassa, videoiden ja oppaan muodossa, artikkeleina sekä esityksinä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Esimerkiksi hankkeen loppuraportti toteutettiin videona.

”Valtakunnallinen tulosten levitysseminaari järjestettiin keväällä Tampereella ja sen aikana tavoitimme Twitterissä yli 17 000 seuraajaa. Ohjelmaan istutettiin kampanjamasinointi ja panostimme seminaarin aikana kuviin ja twiitteihin”, sanoo projektikoordinaattori Elina Rantala.

“Meidän toimijat ovat käyneet puhumassa monissa, myös toisten hankkeiden, tilaisuuksissa. Tällä hetkellä on muitakin Nopsan kaltaisia hankkeita meneillään esimerkiksi Lapissa, Jyväskylässä ja Seinäjoella. Lisäksi Nopsan toimintamalleja on arvioitu Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi –hankkeessa. Zoomin asiantuntija-arvioinneissa myönnettiin kolmelle NOPSA-mallille Hankehelmi-maininnat”, yliopettaja ja hankkeen projektipäällikkönä toiminut Tuomas Eerola kertoo.

Nopsasta on saatu hyvää palautetta “kentältä”. Esimerkiksi hankkeessa mukana olleilta opiskelijoita on tullut palautetta siitä, että ammattikorkeakouluopinnot tuntuvat aiempaa helpommin lähestyttäviltä ja mahdollisilta.

”Ainakin ne tahot, jotka ovat olleet mukana Nopsassa, ovat ottaneet toimintamallit käyttöön. Esimerkiksi Satakunnassa ammattikoulun opiskelijat jopa jonottavat pääsyä opiskelemaan ruotsin kieltä. Nuorten vanhemmatkin ovat tiedustelleet Nopsasta ja siitä, miten heidän lapsensa pääsisivät osallisiksi”, Eerola ja Rantala summaavat.

Kiinnostuitko? Lue lisää hankkeista niiden verkkosivuilta tai klikkaamalla tekstiin upotettuja linkkejä.

Hamkilainen tutkimus-blogi jatkaa tutustumista HAMKin tutkimusyksiköihin ja tki-toimintaan jälleen tammikuussa. Tunnelmallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

 

Hankkeista lyhyesti

Mitkä? OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen –hanke. Rahoituksena on Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi. Hankkeen päätöseminaari pidettiin 4.11.2019 HAMKin Hämeenlinnan korkeakoulukampuksella.
Nopsa – Nopea ammatillinen väylä työelämään -hanke. Päärahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta.
Miksi? OPEKE-hankkeessa on kehitetty ammatillista opettajankoulutusta ja uudistettu sitä kokonaisuutena. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajaksi opiskeleviin.
Nopsa-hankkeella on puolestaan haettu ratkaisuja ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen tekniikan ja liikenteen aloilla sekä ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön kehittämiseen.
Milloin? OPEKE: 1.8.2017 – 31.12.2019. Hankkeelle on myönnetty jatkoaika helmikuulle 2020 saakka.
Nopsa: 1.10.2016 – 31.10.2019

 

Teksti: Inka Stormi

Kuva: Niina Mero, OPEKE-hankkeen päätösseminaari 2019

Leave A Reply