Yritteliäs korkeakoulu ihan lähellä

0

Lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämistä valmisteleva työryhmä asetettiin keväällä 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Tehtävänä oli selvittää lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön nykytilaa ja erilaisia toimintamalleja. Tavoitteena oli määritellä tavoitteita yhteistyölle sekä tehdä ehdotuksia yhteistyön kehittämiseksi ja toimintamalleiksi.

Samaan aikaan syksyllä 2018 HAMK toimi ammattikorkeakoulujen edustajana Suomen Yrittäjien työryhmässä, jonka tavoitteena oli päivittää korkeakoulujen yrittäjyyssuositukset. Työskentelyn aikana rakennettiin Yrittäjyyden pelikirja korkeakouluille. Pelikirja sisältää kolme erää: ensimmäinen erä keskittyy yritteliääseen oppijaan, toinen edistää opiskelijayrittäjyyttä ja kolmas keskittyy yritysten kehittämiseen. Pelikirja antaa korkeakouluille ehdotuksia, malleja ja työkaluja yrittäjyyden edistämisen tueksi. HAMKissa tartuttiin toimeen ja konseptoitiin Yrittäjyyden oppimispalvelut pelikirjan kolmen erän mukaisesti. Opiskelijoille ja muille asiakkaille suunnatut konseptit löytyvät helposti HAMKin nettisivuilta: Yritteliäs korkeakoulu >>>

Kokeilusta vuosittaiseksi oppimistapahtumaksi

Näiden kahden työryhmän askelmerkkien innoittamana HAMKin liiketalouden koulutus aloitti kokeilutoiminnan syksyllä 2019 Hämeenlinnan Lyseon lukion Luovan yrittäjyyden linjan opiskelijoiden ja opettajatiimin kanssa. Tavoitteena oli antaa lukiolaisille kurkistuskurssin avulla kokemus opiskelusta oman paikkakunnan korkeakoulussa ja tutustuttaa kampukseen sekä tuoda näkyväksi oman kaupungin mahdollisuudet korkeakouluopintoihin.

Kurkistuskurssin oppimisympäristönä toimii HAMKDiili 6 op opintokokonaisuus, jossa opiskelu tapahtuu tiimeissä yritystoimeksiantojen kautta yhdessä HAMKin liiketalouden ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa. Opiskelu ajoittuu lukukauden alkuun ja kestää kahdeksan viikkoa. Tänä aikana tiimit kilpailevat viiden toimeksiannon parissa. Mitä lukiolaiset ovat oppineet? Oppimispalautteissa on nostettu esiin yritteliään oppijan osaamisia: tiimityöskentelytaidot, ideoinnin työkalut, ongelmanratkaisutaidot, liiketoiminnan kehittämisen työvälineet (mm. SWOT), aikataulutus ja projektityöskentelytaidot sekä vuorovaikutustaidot.

HAMK Diili -logo

HAMKDiili ei ole enää kokeilu vaan vuosittainen oppimistapahtuma lukiolaisten arjessa. Toteutusta on kehitetty: on otettu huomioon lukio-opintojen rytmitys ja koeviikot sekä panostettu HAMKDiili tehtävien prosessin aikaiseen ohjaukseen lukion puolelta. Edes Covid19 ei estänyt toteuttamista. Yhteensä HAMKDiiliin on kolmen vuoden aikana osallistunut 45 lukiolaista. Toiminta jatkuu myös syksyllä 2022 uuden ryhmän kanssa.

Uusia reittejä pitkin korkeakouluopintoihin

Tulevana lukuvuonna kokeillaan jälleen jotain uutta. Yrittäjyyteen painottuvia liiketalouden korkeakouluopintoja on jatkossa mahdollista suorittaa lukio-opintojen ohessa yhteensä 15 op. Tämän jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suoraan lukio-opintojen jälkeen hakeutua erillishaussa omaan kaupunkiin korkeakouluopintoihin. Haaveena on, että ensimmäiset opiskelijat saadaan parin vuoden sisällä tätä polkua korkeakouluopiskelijoiksi.ylempänä kuva auditoriosta, jossa opiskelijoita, alempana kuva lukiolaisen skootterista

Korkeakouluopinnot ovat ihan lähellä myös muiden kokeilujen kautta. Ammattiopistojen kanssa on toteutettu joustavia opintopolkuja ammatillisista opinnoista korkeakouluopintoihin. Ammatillisten opintojen osana on opiskelija suorittanut 30 op korkeakouluopintoja esimerkiksi tekniikassa, tietojenkäsittelyssä tai liiketaloudessa ja saanut suoran väylän oman kaupungin korkeakouluopintoihin. Ensimmäiset opiskelijat saivat korkeakoulututkinnon valmiiksi jo kesällä 2021. Liiketalouden Avoin Sprintti kokeilu aloitettiin syksyllä 2020. Tästä kokeilusta on julkaistu artikkeli: Uusi koulutuspalvelu: Liiketalouden avoimen sprintti >>>

Tässäkin tapauksessa kokeilusta kehitettiin pysyvää toimintaa ja kahdesti vuodessa uudet opiskelijat aloittavat sprintin. Uutena kokeiluna suunnatulle kohderyhmälle halutaan tarjota Liiketalouden Ammattilaisten Sprintti. Kantavana ajatuksena on tarjota ihan lähellä korkeakoulupolku merkonomista tradenomiksi avoimen sprintin kautta nuorille yrittäjille tai liike-elämän palveluksessa työskenteleville.

Kokeilu-unelmana tulevaisuudessa liiketalouden tiimillä on Avoimen Sprintti Liiketoiminnan kehittäminen- YAMK koulutukseen. Kokeilu suunnattaisiin HAMKista vastavalmistuneille liiketalouden tradenomeille, jotka asuvat tai työskentelevät Kanta-Hämeessä. Työn ohella opiskeluun yhdistettäisiin työelämän ilmiöiden tutkimus- ja kehittämistoiminta opinnäytetöiden muodossa. Ihan lähellä olisi tarjolla mahdollisuus ammatillisiin maisteriopintoihin, vaikka toistaiseksi sillä nimellä ei ylempää ammattikorkeakoulututkintoa voi vielä kutsua.

Kirjoittaja:
Sari Hanka, HAMK liiketalouden koulutuspäällikkö, jonka vastuualueella on myös Yritteliäs korkeakoulu

Leave A Reply