Uusi koulutuspalvelu: Liiketalouden avoimen sprintti

1

Liiketalouden avoimen sprintti syntyi vuoden 2020 aikana vastauksena työelämästä tulleisiin yhteydenottoihin. Opiskelumahdollisuuksia tiedustelevilla saattoi olla jo pitkä työkokemus kaupalliselta alalta, mutta urakehitystä jarrutti korkeakoulututkinnon puute. Osalla kysyjistä oli tarvetta suunnatta uudelleen urapolkua tai laajentaa työllistymismahdollisuuksia. Liiketalouden koulutuksessa tunnistettiin tarve joustavalle, ympäri vuoden tarjolla olevalle polulle kohti tradenomitutkintoa. Kehitystyö palveli myös HAMKin strategista tavoitetta edistää elinikäistä oppimista.

Ilmoittautuminen ja opiskelijavalinta

Liiketalouden avoimen sprinttiä on toteutettu nyt reilu vuosi. Ilmoittautuminen on ollut auki yhteensä viisi kertaa avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisaikoina. Opiskelijoita on valittu mukaan 4–10 ilmoittautumisen ja ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävällä on selvitetty motivaatiota ja opiskelutarvetta. Liiketalouden avoimen sprintti on suunnattu erityisesti jo työelämässä kokemusta hankkineille, hyvät opiskeluvalmiudet omaaville ja tutkinto-opiskelijan paikkaa määrätietoisesti tavoitteleville. Koulutus on ollut niin suosittu, että ilmoittautuminen on suljettu toisinaan jo parin ensimmäisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Jokaiselle Liiketalouden avoimen sprintin opiskelijalle on laadittu HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Kaikki ovat aloittaneet tekemällä Digistartti ja orientaatio 4 op -opinnon sekä Liikeideasta liiketoimintaan 5 op -opinnon. Opintojen alkuvaiheeseen on tarjottu HAMKin 24/7-mallin mukaisia liiketalouden opintoja, jotka ovat itsenäisesti, omaan tahtiin tehtäviä verkko-opintoja. Liiketalouden avoimen sprintin opiskelijoilla on ollut mahdollisuus päästä mukaan liiketalouden ydinosaamisen opintoihin tutkinto-opiskelijoiden joukkoon. Ydinosaamisen opinnoissa opiskellaan mm. liiketoiminnan perusteita, kieliä ja viestintää. Nämä opinnot on toteutettu monimuotototeutuksessa kokonaan verkossa, mutta ne sisältävät itsenäisen opiskelun lisäksi ryhmätöitä ja ohjaustapaamisia.

Opintojen laajuus ja tavoite

Perusideana Liiketalouden avoimen sprintissä on opiskella vuoden opinto-oikeuden aikana 60 opintopistettä liiketalouden opintoja. Tämä tuo hakukelpoisuuden erillishakuun, josta voi saada tutkinto-opiskelijan paikan. Nopeimmillaan tavoitteeseen on päästy viidessä kuukaudessa. Jotkut sprinttiin osallistuneet ovat tehneet suuremman määrän opintoja vuodessa. Osa opiskelijoista on opiskellut vähemmän kuin 60 opintopistettä, jolloin erillishakukelpoisuutta ei ole syntynyt, mutta heillekin sprintti on tarjonnut mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen ja ammattikorkeakouluopiskeluun tutustumiseen.

Kokemukset

Liiketalouden avoimen sprintti on osoittautunut onnistuneeksi jatkuvan oppimisen koulutuspalveluksi. Kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia niin opiskelijoilla kuin koulutuksen järjestäjilläkin. Käytäntöihin on tehty vain kaksi isompaa muutosta pilotointivuoden aikana: ilmoittautumisajankohtia on vähennetty neljästä kahteen ja opiskelijoiden lähitukihenkilö on vaihdettu opinto-ohjaajasta koulutuskoordinaattoriin.

Liiketalouden avoimen sprinttiin osallistuneen opiskelijan kokemuksista voi lukea Anni Pajusen kirjoituksesta Sprintissä kiihdyttäen liiketalouden tutkinto-opiskelijaksi.

Kirjoittaja: Marjo Vaalgamaa, opinto-ohjaaja, liiketalous

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Yritteliäs korkeakoulu ihan lähellä - HAMK Beat

Leave A Reply