Vinkkejä podcastin toteuttamiseen

0

Podcastit eli verkossa julkaistut puheeseen keskittyvät äänitallenteet ovat suosittuja niin Suomessa kuin maailmalla. Podcast voi olla faktasisältöinen, viihteellinen tai tarinallinen kokonaisuus. Tyypillisimmin podcast-jaksot rakentuvat useamman ihmisen dialogista tai haastattelusta. Podcastia ei lähetetä suorana lähetyksenä, vaan kuulija voi kuunnella sen haluamanaan ajankohtana.

Korkeakouluissa podcastit ovat käytetty työkalu niin opetuksessa, oppimistehtävissä kuin viestinnässäkin. HAMKissa on nauhoitettu kesästä 2021 alkaen HAMK Gaming Academy -podcastia, jossa käsitellään videopelaamiseen, e-urheiluun sekä HAMK Gaming Academyn toimintaan liittyviä teemoja. Podcast-sarjaa tehdessä on harjoiteltu, opittu ja kehitytty niiden tekemisessä. Tässä artikkelissa jaetaan toimivaksi huomatut vinkit eteenpäin.

Sisältö ja suunnittelu

Podcastien teossa ennakkosuunnittelu on tärkeää. Suunnittelutyön laajuus riippuu sisällöstä, tavoitteista ja kohderyhmistä. Huolellinen suunnittelu sisällön, teknisen toteutuksen ja jälkitöiden osalta näkyy podcastin laadussa myös kuulijalle.

Kaikki alkaa aiheen ja kohderyhmän valinnasta. Mistä aiheesta sinulla olisi kerrottavaa? Minkälaiselle kohderyhmälle podcast tehdään ja millainen ennakkotieto heillä aiheesta on? Podcastin kantava rakenne on käsikirjoitus, mutta sanasta sanaan -käsikirjoitusta ei kannata tehdä. Ylös kannattaa kirjata pääteemat, joita podcastissa käsitellään ja suunnitella juoksutus teemasta toiseen. Tämä helpottaa podcastin keston mitoittamista. Podcastille kannattaa valita juontaja, jonka vastuulla on huolehtia podcastin sujuvasta etenemisestä sekä aikataulutusta. Onnistuneessa podcastissa on yksi pääaihe ja selkeä alku sekä lopetus.

HAMK Gaming Academyn podcasteissa on kahdesta kolmeen osallistujaa. Juontaja varaa soveltuvan tilan, ajankohdan ja luonnostelee käsikirjoituksen. Käsikirjoitus jaetaan kaikille jaksoon osallistuville valmistautumista varten. Podcast-jaksojen teemoja ovat olleet mm. videopelaaminen, e-urheilun tapahtumat sekä e-urheiluaiheinen opinnäytetyö.

Toteutus ja tekniset elementit

Koska podcast-jakso sisältää tyypillisesti pelkän ääniraidan, ovat äänenlaatu ja puhujien äänitasapainot tärkeässä roolissa. Kun kaikki puhujat ovat samassa tilassa, niin dialogi on sujuvaa ja äänenlaatua on helppo tarkkailla sekä tasata. Nauhoituspaikan on oltava mahdollisimman rauhallinen ja suljettu tila, jotta vältytään häiriötekijöiltä.

Ennen nauhoituksen aloittamista käydään läpi pelisäännöt. Miten toimitaan, jos joku sanoo jotain väärin tai sanat menevät sekaisin? Kuka seuraa nauhoituksen aikataulua? Miten saa puheenvuoron? Kannattaa myös tarkistaa, ettei kenelläkään ole kädessä ääntä pitävää kynää tai muuta sellaista, joka aiheuttaisi taustamelua nauhoitukseen. Puhujien lisäksi kannattaa nimetä myös yksi henkilö monitoroimaan nauhoituksen ja äänenlaatujen toimivuutta. Tämä henkilö voi pitää kirjaa jo nauhoituksen aikana myös mahdollisista pois leikattavista osuuksista.

HAMK Gaming Academyn podcast -jaksot on nauhoitettu Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen VideoHubissa, jossa on valmiina laitteisto mikrofoneineen sekä äänieristetty tila. Jokaiselle puhujalle on oma mikrofoni, jolla varmistetaan hyvän äänenlaadun lisäksi jälkituotanto, kun puhujien eri äänenvoimakkuudet saadaan tasattua.

Jälkitoimet ja markkinointi

Podcast-jakson suunnittelu ja jälkityöstö vievät enemmän aikaa kuin nauhoitus. Aikaa ideasta valmiiksi podcast-jaksoksi kannattaa varata aikaa noin kuukausi. Teknisestä toteutuksesta vastaava editoi äänitallenteen: leikkaa tarvittavat osuudet, poistaa taustahälyt sekä lisää intro- ja outro-musiikit. Saavutettavuuden vuoksi jaksosta on syytä tehdä myös tekstimuotoinen versio, jonka saa lisättyä useille podcast-alustoille lisäaineistoksi. Lisäksi on tärkeää huomioida eri alustojen rajoitukset niin tiedoston koolle kuin erilaisille tiedostomuodoille.

Valittaessa soveltuvia jakelukanavia on hyvä huomioida podcastille suunniteltu kohderyhmä sekä sisältö. Onko kyseessä laajalle yleisölle suunnattu podcast vai jollekin rajatulle kohderyhmälle tehty kokonaisuus? Jakelukanaviin kirjoitetaan tyypillisesti jakson nimi sekä lyhyt kuvaus. Näiden kirjoittamisessa kannattaa huomioida myös hakukoneoptimointi, sillä niiden avulla podcast-jakso löytyy hakukoneista. Hyväkään podcast ei tavoita yleisöä, jos siitä ei kerro kenellekään. Kannattaa siis muistaa suunnitella podcastin markkinointi huolella ja seurata kuuntelukertojen kertymistä.

HAMK Gaming Academyn podcast-jaksot julkaistaan Anchor, SoundCloud ja Spotify -kanavissa. Kaikki jaksot on tehty Spotifyn teknisten vaatimusten puitteissa eli flac-muodossa 24-bittisenä, jotta äänenlaadusta ei ole tarvinnut tinkiä. Tekstimuotoiset versiot podcast-jaksoista on toteutettu Microsoft Wordin online-version litterointiominaisuuden avulla ja podcast-jaksoja markkinoidaan erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Kirjoittajat:
Liiketalouden lehtori ja HAMK Gaming Academy -podcastin juontaja Eveliina Toivonen sekä AV-teknikko Marko Lönnqvist

Leave A Reply