Yrittäjyysopetus kehittää monipuolisia taitoja ja osaamista

0

Yrittäjyysosaaminen on tärkeä taito, jota opetetaan kaikille Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) opiskelijoille. Monet opiskelijat ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta, mutta heiltä puuttuu usein kokemusta ja tietoa menestyvän yrityksen perustamiseksi ja johtamiseksi. Yrittäjyysopetus auttaa opiskelijoita ymmärtämään, miten yritystoiminta toimii ja mitkä ovat menestyvän yrityksen perustamisen vaatimukset.

Puutarhatalouden ja rakennetun ympäristön hortonomien ammateissa yrittäminen ja markkinointi voivat olla avain menestykseen tulevaisuudessa. Siksi puutarhatalouden koulutuksessa on jo vuosia ollut moduuli ”Yrittäminen ja markkinointi 15 op”. Moduulissa opiskellaan yrityksen eri elinkaareen ja sen menestyksekkääseen johtamiseen liittyviä asioita, jotta opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman, tunnistaa riippuvuussuhteita yritystoiminnassa sekä esittää vaihtoehtoisia skenaarioita. Opetus aloitetaan yhteisellä lähipäivällä, jonka jälkeen seuraa teemaan johdattava verkkokurssi. Tämän jälkeen opetus jatkuu monimuoto-opetuksena osin yksilöllisesti ja osin tiimeissä. Luentojen lisäksi lähipäivillä on työpajoja, joissa edistetään ryhmäkohtaista liiketoimintasuunnitelmaa.

Käytännön oppeja vakaalla tietoperustalla

Korkeakoulutasoinen opetus perustuu tietoperustaan eli   aikaisempaan tietoon, tutkimuksiin tai teoriaan. Tietoperusta luo pohjan myös yrittäjyysopetukselle. Opiskelijat oppivat Puutarhatalouden ja rakennetun ympäristön koulutuksessa muun muassa liiketoimintasuunnitelman laatimista, hinnoittelua, kannattavuuslaskentaa, rahoituksen hankintaa, markkinointia ja muita tärkeitä asioita, jotka ovat välttämättömiä yrityksen menestymiselle. He saavat myös arvokasta kokemusta käytännön liiketoiminnan harjoittamisesta, kuten tuotekehityksestä, markkinatutkimuksesta ja asiakassuhteiden hallinnasta.

Myös markkinointi on keskeinen osa yritystoimintaa. Markkinointi auttaa yrityksiä saamaan asiakkaita ja kasvattamaan kannattavaa liiketoimintaa. Hortonomiopiskelijat oppivat markkinointistrategioiden kehittämistä, brändinrakennusta, sosiaalisen median markkinointia ja muita markkinoinnin tärkeitä osa-alueita. Näiden taitojen avulla opiskelijat voivat jatkossa auttaa omaa tai työnantajansa yritystä kasvattamaan liikevaihtoaan ja saamaan kilpailuetua markkinoilla.

Pitkäjänteinen työ palkitaan korkeana yrittäjyysprosenttina

”Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjyysprosentti on Suomen korkeakoulujen toiseksi korkein ja korkeakouluvertailussa taakse jäi jopa Aalto-yliopisto”, kertoi Hämeen Sanomien alkuvuodesta 2023 uutisoima tutkimus. Keskimäärin vajaat kahdeksan prosenttia HAMKin opiskelijoista työskentelee viisi vuotta valmistumisensa jälkeen yrittäjinä. Yrittäjyysopetus on tärkeää myös siksi, että se antaa ja kehittää monipuolisia taitoja ja osaamista. Näitä ovat muun muassa innovaatiokyky, ongelmanratkaisu, tiimityöskentely ja projektinhallinta. Yrittäminen ja markkinointi -opintojaksolla läpikäydyt asiat, teoriat ja käytännön esimerkit paikallisilta yrittäjiltä voivat auttaa opiskelijoita kehittämään yrittäjyystaitoja ja valmistautumaan tulevaisuuden haasteisiin.

Puutarha-alan ja rakennetun ympäristön tuleville ammattilaisille suunnattu yrittäjyysopetus ja markkinoinnin opetus voivat edistää paikallista taloudellista kehitystä, työllistymistä ja paikkakunnan veto- ja pitovoimaa. Kun opiskelijat oppivat perustamaan ja johtamaan menestyvää yritystä, he voivat auttaa kasvattamaan paikallista taloutta ja työllistää itsensä lisäksi myös muita.


Kirjoittajat:

Pasi Käkelä, lehtori, puutarhatalous HAMK
Minttu Lampinen, yliopettaja, liiketalous HAMK

Leave A Reply