Saavutettavan Instagram-julkaisun tekeminen

0

Saavutettavuus on verkkosisältöjen ja -palveluiden esteettömyyttä eli erilaisten ihmisten digitaalisen palveluiden käytön helpottamista. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta koskee tällä hetkellä viranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia sekä osaa järjestöistä ja yksityisestä sektorista. Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös korkeakouluja, kuten HAMKia. Verkkosisältöihin kuuluvat myös sosiaalisen median kanavat kuten Instagram. Liiketalouden tradenomiopiskelija Sara Vihinen tutki opinnäytetyössään sosiaalisen median julkaisuiden saavutettavuutta. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus sisälsi infograafi-muotoiset oppaat mm. Instagram-julkaisuiden saavutettavaksi tekemisestä.

Miksi saavutettavuuden huomiointi on tärkeää?

Saavutettavuus tarkoittaa erilaisten ihmisten ja erilaisten käyttötilanteiden huomioimista verkkosisältöjen suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Saavutettavuudessa otetaan huomioon elinikäiset rajoitteet kuten näkö- ja kuulovammat, mutta myös hetkelliset ongelmat kuten meluisa ympäristö tai vaikkapa kipsattu käsi. Saavutettavuuteen liittyvillä toimilla lisätään ihmisten tasa-arvoa. Sillä pyritään antamaan kaikille mahdollisuus hyödyntää verkkosisältöjä ja niistä saatavaa tietoa. Saavutettavuuden ytimessä ovat tekninen toteutus, helppokäyttöisyys ja sisältöjen selkeys sekä ymmärrettävyys.

Instagram-kanavan erityispiirteet

Instagram on erityisesti kuvien ja videoiden julkaisuun tarkoitettu sosiaalisen median alusta. Sitä käytetään enimmäkseen puhelimella eikä kaikkia sen ominaisuuksia ole mahdollista edes käyttää selainversiossa. Instagramissa voi tehdä julkaisuja neljässä eri osiossa: Syöte, Tarinat, Kelat ja Live.
Syötteessä ja Tarinoissa julkaistaan kuvia sekä videoita. Ero näiden kahden välillä on siinä, että Tarinat-osion julkaisut näkyvät vain 24 tunnin ajan, jos julkaisija ei niitä erikseen tallenna. Syötteen julkaisut eivät katoa julkaisijan profiilista, paitsi jos ne poistetaan erikseen. Kelat-osio on tarkoitettu maksimissaan 60 sekunnin videopätkille ja se on Instagramin vastine Tiktokille. Live on nimensä mukaisesti livelähetys, joka näkyy Tarinat-osiossa.

Erityisesti syötteen julkaisut on syytä tehdä saavutettaviksi, koska ne ovat Instagramin pysyvimpiä julkaisuja. Näkövammaisten käyttämät ruudunlukuohjelmat pystyvät lukemaan syötteen julkaisuja, mutta Tarinat-osion julkaisuja ohjelmat eivät ainakaan vielä pysty lukemaan.

Saavutettava Instagram-kuvajulkaisu, infograafi
Infograafi 1. (Klikkaa suuremmaksi)
Saavutettava Instagram-videojulkaisu, infograafi
Infograafi 2.(Klikkaa suuremmaksi)

Viisi vinkkiä saavutettavan Instagram-julkaisun tekemiseen

  1. Käytä kuvia, joissa on selkeät kontrastit väreissä. Näin heikkonäköiset huomaavat kuvan eri elementit paremmin.
  2. Muista kirjoittaa vaihtoehtoinen teksti. Sen avulla ruudunlukuohjelmat kertovat näkövammaisille, mitä kuvassa on. Jos syötteen kuvassa on tekstiä, tekstin sisältö pitäisi kirjoittaa myös julkaisun tekstiosuuteen. Ruudunlukuohjelmat eivät osaa lukea tekstiä suoraan kuvasta.
  3. Tekstitä videot, joissa on puhetta. Näin myös kuulovammaiset ja meluisassa ympäristössä olevat käyttäjät saavat tietää, mitä videossa puhutaan. Ainakin toistaiseksi syötteen videot pitää tekstittää ennen julkaisua. Tarinat- ja Kelat-osion videoihin tekstityksen voi tehdä joko ennen videon lataamista tai niihin voi laittaa tekstejä videoon Instagramissa. Huomioi tekstien sijoittelussa se, etteivät ne jää Instagramin painikkeiden alle, mutta eivät peitä videoltakaan mitään tärkeää.
  4. Käytä videoiden sisällöissä sekä puhetta, että tekstiä. Ruudunlukuohjelmat eivät osaa lukea Tarinat- tai Kelat-osion tekstejä, mutta näkövammainen kuulee puheen. Tekstit ovat taas kuulovammaisille tärkeät. Muutaman sanan tekstin pitäisi näkyä ruudulla vähintään 1,8 sekuntia, jotta käyttäjä ehtii lukemaan sen.
  5. Voit käyttää emojeja, mutta harkiten. Yksi tai kaksi emojia on tarpeeksi, ja nekin olisi hyvä sijoittaa lauseiden tai tekstipätkien loppuun. Emojeilla ei pidä korvata sanoja, koska se vaikeuttaa tekstin ymmärrettävyyttä. Kannattaa käyttää vain niitä emojeja, joiden merkityksestä on täysin varma. Muutoin emoji saattaa muuttaa julkaisun sisältöä ja hämmentää käyttäjää.

Tekemällä Instagram-julkaisuista saavutettavia mahdollistuu se, että entistä useampi palvelun käyttäjä ymmärtää sen sisällön ja kohderyhmä tavoitetaan kattavammin. Saavutettavan julkaisun tekemisen apuna kannattaa käyttää tämän artikkelin yhteydessä olevia infograafeja, jotka Sara Vihinen on tehnyt osana opinnäytetyötään.

Kirjoittajat: Liiketalouden tradenomiopiskelija Sara Vihinen sekä liiketalouden lehtori Eveliina Toivonen.

Leave A Reply