Tulevaisuuden tilitoimistotyö

0

Opintojaan ja uraansa suunnitellessaan opiskelijoita useinkin pohdituttaa se, millaista osaamista ja työelämätaitoja työelämä heiltä odottaa ja vaatii, tarjoaako ala töitä ja millaisia ne työt ovat. Tämän blogikirjoituksen taustalla oleva Aallon ja Rönnin Taloushallintoliiton jäsentilitoimistojen henkilöstölle toteuttama tutkimus, asiantuntijoiden lausunnot ja työelämässä alan työtehtävissä olevien osaamiskuvaukset vastaavat edellä mainittuihin kysymyksiin. Tästä kirjoituksesta saavat HAMKin liiketalouden opiskelijoiden lisäksi myös liiketalouden opinto-ohjaajat hyvän ja realistisen yleiskuvan tämän päivän taloushallintoalasta ja siitä, millaista osaamista taloushallintoalalla tarvitaan ja millaisia työntekemisen mallit tänä päivänä ovat.

Tilitoimistoala tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä

Mikä olisi monipuolinen ja mielenkiintoinen tulevaisuuden ala? Toimiala, joka tarjoaa tarpeeksi haasteita, muuttuu kehityksen myötä, mahdollistaa joustavuuden sekä tarjoaa hyvät etenemismahdollisuudet? Varteen otettava vaihtoehto on tilitoimistoala. Tilitoimiston työntekijästä tulee monille ensimmäisenä mieleen työhuoneessa hiljaa istuva numeroita pyörittävä henkilö. Tilitoimistoala on muuttunut valtavasti viime vuosikymmeninä, eikä työskentely ole pelkkää numeroiden pyörittelyä yksin toimiston nurkassa. Tilitoimistoala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, ei pelkästään kirjanpitäjän ja palkanlaskennan rooleja, vaan rooleja on monia muun muassa controller (sisäinen laskenta), BI-raportoinnin asiantuntija, sovellus- ja ohjelmistokouluttaja, RPA-asiantuntija, HR-asiantuntija, HR-päällikkö, konsultti, veroasiantuntija, yritys- ja talousneuvoja sekä erilaisia johto-, esihenkilö ja tiiminvetäjän rooleja ja niin edelleen. Myös uusia tehtävänkuvia syntyy kehityksen myötä lisää tulevinakin vuosina.

Tulevaisuuden tilitoimistotyöntekijän osaamistarpeet ja työnteon toimintamallit

Tilitoimistoalalle pääsee useamman koulutustutkinnon kautta, näistä suosituimmat lienevät merkonomin ja tradenomin tutkinnot. Jos tuntuu siltä, ettei tutkintoa suorittaessa vielä ymmärrä toimialaa, työ kyllä opettaa. Lisäksi työn ohessa pääsee monissa tilitoimistoissa laajemmin kouluttautumalla syventämään osaamistaan ja pienempiä koulutuskokonaisuuksia on välttämätöntäkin suorittaa, jotta osaaminen pysyy ajan tasalla. Tulevaisuuden tilitoimistotyöntekijän hyviä ominaisuuksia ovat muun muassa vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot, IT-taidot, ongelmanratkaisukyky, paineensietokyky ja tarkkuus. Alalle on mahdollista päästä myös oppisopimuskoulutusten kautta, mikäli aikaisempaa soveltuvaa koulutusta ei ole.

Yleisesti tilitoimistoalalla pääsee hyvin itsenäisesti työskentelemään ja suunnittelemaan omaa aikataulua. Pandemian myötä myös etätyöt ovat lisääntyneet paljon, joten työ on entistäkin joustavampaa. Toki taloushallintoala itsessään on viranomaisilmoituksien vuoksi hyvin aikataulutettua, jotta kaikki tehtävät tehdään ajallaan. Etä- ja hybridityö mahdollistavat työn tekemisen mistä vaan, vaikka ulkomailta kuhan huolehditaan tietoturvasta. Tämä on myös kilpailuvaltti rekrytoinnissa, ja koronapandemian tuomien muutoksien vuoksi voisi olettaa jokaisen tilitoimiston tarjoavan etä- ja hybridimalleja työnsuorittamiseen.

Tilitoimistoala on palveluala, jossa asiakkaalle myydään palvelu. Niinpä hyvä asiakaspalvelu on monelle asiakkaalle ratkaiseva tekijä palvelun hinnan ohella. Tilitoimistoalalla työ on palkitsevaa asiakkaiden kautta. On hienoa päästä auttamaan asiakkaita ja näyttämään heille suuntaa heidän yrityksen taloushallinnon asioissa. Yhteistyötä ei luoda pelkästään tilitoimiston sisällä vaan myös asiakkaiden kesken.

Tulevaisuuden menestyvän tilitoimiston työskentelytavat rakennetaan yhdessä henkilöstön kanssa

Tilitoimistoala on muuttunut digitalisaation ja teknologian kehityksen myötä ja muutosta tapahtuu tulevinakin vuosina. Ala muuttuu kohti digitaalista taloushallintoa, jossa hyödynnetään yhä enemmän robotiikkaa sekä automatiikkaa. Tilitoimiston työntekijöiltä vaaditaan oman alan vahvaa asiantuntijuutta, monien lakien tulkitsemisen taitoa sekä myös kielitaidon merkitys korostuu vuosi vuodelta. Näin ollen jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ovat tulevaisuudessa avaintekijöitä. Organisaatioiden tulisi kannustaa ja pitää huolta osaamisen kehittämisestä sekä asettaa tarpeeksi haasteita, jotta työssä pysyy motivaatio. Tulevaisuudessa menestyvät todennäköisesti ne tilitoimistot, jotka pystyvät kehittämään niin palveluitaan kuin henkilöstöäänkin sekä osaavat hyödyntää henkilöstönsä vahvuuksia ja toimivat tehokkaasti yhdessä. Menestyksen takana on toimiva työyhteisö, pitää pelata yhteen pussiin ja auttaa niin sisäisiä kuin ulkoisiakin asiakkaita. Menestyvässä tilitoimistossa henkilöstöä kuunnellaan ja heidät otetaan mukaan suunnittelemaan strategisia tavoitteita ja rakentamaan toimivaa ja tuloksellista työyhteisöä.

Kirjoittajat:
Anu Rönn, Palvelupäällikkö, Rantalainen Oy
Hanna Aalto, Sovelluskonsultti, Accountor Finago Oy
Kyllikki Valkealahti, laskentatoimen lehtori, HAMK

 

Leave A Reply