Pelilaboratorion rakentaminen kampukselle

0

HAMKissa on toteutettu e-urheiluun ja videopelaamiseen liittyviä aktiviteettejä HAMK Gaming Academy -konseptin alla vuodesta 2019. Yhdeksi tarpeeksi on tunnistettu erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden kiinnostus yhteisölliseen videopelaamiseen koulun tiloissa. Tähän tarpeeseen vastaamaan rakennettiin HAMKin ensimmäinen pelilaboratorio eli Gaming Lab Valkeakosken kampukselle keväällä 2022. Hyvän kokemuksen perusteella käynnistettiin pelilaboratorioprojektit myös Hämeenlinnan korkeakoulukeskukselle sekä Riihimäen kampukselle.

Keväälle 2023 HAMK Gaming Academylle palkattiin opiskelija-assistentti, jonka päätehtävänä oli koordinoida uusien pelilaboratoriotilojen käyttöönotto. Tässä artikkelissa opiskelija-assistentti Eevert Mäkelä jakaa vinkkejä näiden pohjalta.

Tilan vaatimukset

Pelilaboratorion luominen alkaa luonnollisesti päätöksestä toteuttaa sellainen. Seuraavaksi etsitään sopiva tila, johon mahtuu haluttu määrä tietokoneita ja oheistarvikkeita. Tilan etsinnässä tulee huomioida myös sijainti. Sijainnin kannalta on tärkeää löydettävyys sekä ympärillä olevien tilojen käyttötarkoitus. Korkeakouluympäristössä osa tiloista voi olla esimerkiksi hiljaisuutta vaativia, jolloin pitää ottaa huomioon laboratorion äänieristysmahdollisuudet. Tilan löydyttyä on tärkeää mitata sen mittasuhteet ja laskea mahtuvatko kaikki halutut tietokoneet kalusteineen tilaan. Samassa yhteydessä on tärkeä tarkastella myös esimerkiksi riittävä ilmastointi, sillä tehokkaat pelitietokoneet lämmittävät ilmaa.

HAMKin Gaming Lab -tiloissa on käytössä viisi tietokonetta, joka mahdollistaa yksilöpelaamisen lisäksi myös joukkuepelaamisen, sillä valtaosa joukkueena pelattavista videopeleistä pelataan viiden hengen joukkueissa. Gaming Labit on sijoitettu kampuksen muiden vapaa-ajan tilojen (Valkeakosken kuntosali) tai opiskelijoiden työskentelytilojen yhteyteen (Hämeenlinnan Design Factory ja Riihimäen projektityötila), jolloin ne yhdistyvät luontevasti opiskelijoiden arkeen.

Pelitarvikkeiden hankinta ja asennus

Pelilaboratorion toiminnan kannalta olennaisimmat tarvikehankinnat ovat pelaamiseen soveltuvat tietokoneet, pelituolit sekä -pöydät, näytöt, näppäimistöt, kuulokkeet, hiiret ja hiirimatot. Erityisesti pelituolien ja -pöytien kasaaminen ja sijoittaminen vaatii paljon manuaalista työtä. Vasta tämän jälkeen tilaan tuodaan tietokoneet ja tarvikkeet. Tiedottamista kohderyhmän ja sidosryhmien edustajille kannattaa tehdä viimeistään tässä kohtaa. Seuraavaksi käsittelyyn tulevat tietokoneet. Ensin tulee tarkistaa tietokoneiden ajureiden päivitykset ja asentaa tarvittaessa uusimmat versiot. Samanaikaisesti tarkastetaan pelitarvikkeiden ja -tietokoneen toimivuus. Tämän jälkeen asennetaan ohjelmat ja pelit tietokoneisiin samalla testaten niiden toimivuudet. Kun kyseessä on yhteiskäyttötila opiskelijoiden vapaa-ajan osalta, niin tilan käytölle on syytä laatia ohjeet. Ohjeissa on tärkeää huomioida ainakin tilan sijainti, aukiolo ja varausohjeet.

HAMKin Gaming Lab -tiloissa on kaikissa käytössä tehokkaat pelaamiseen suunnitellut Acer Predator Orion 3000 -tietokoneet tyylikkäällä koteloinnilla. Myös näppäimistö, hiiri ja kuulokkeet ovat valittu erityisesti pelaajien tarpeet huomioiden, joista on tullut hyvää palautetta tilojen käyttäjiltä. Tällä hetkellä pelattavissa ovat CS:GO, League of Legends, Dota 2, Rainbow Six Siege, War Thunder ja Valorant -pelit.

Pelilabran käyttöönotto ja kehittäminen

Pelilaboratorion laitteiden ollessa toimintakuntoisia, alkaa avajaisten suunnittelu. Avajaisten suunnittelussa on huomioitava kutsuttavat tahot, ohjelma sekä ajankohta. Kohderyhmästä riippuen avajaiset voivat sisältää esimerkiksi pelinäytöksiä tai -opastusta, mutta myös keskusteluja yhteistyömahdollisuuksista. Avajaisten jälkeen on hyvä vielä kertaalleen tiedottaa laboratorion olemassaolosta sekä siitä, miten sitä pääsee käyttämään. Kun tila on käyttöönotettu, niin alkaa seurantavaihe, jonka perusteella tehdään kehittämistoimia. Säännöllinen palautekysely kohderyhmän edustajilta tukee toiminnan kehittämistä. Palautetta kannattaa kysyä mm. tilan ja laitteiden toimivuudesta, viihtyvyydestä sekä peli- ja ohjelmavalinnoista.

Valkeakosken Gaming Labin kanssa samoissa tiloissa toimii myös Future Wearables Lab, joten Valkeakosken avajaiset järjestettiin yhteistyössä heidän kanssaan keväällä 2022. Hämeenlinnan pelilaboratorion avajaisia vietettiin keväällä 2023, kun taas Riihimäen tilan viralliset avajaiset toteutetaan syksyllä 2023, kun opiskelijat ovat jälleen aktiivisemmin paikalla. Opiskelijat varaavat pelikoneita käyttöönsä Tuudon kautta ja esimerkiksi Valkeakosken tilan käyttöasteesta on huomattu, että käyttäjiä löytyy aamusta pitkälle iltaan asti välillä jopa ruuhkaksi asti. Palautetta toiminnasta kerätään pienimuotoisemmilla tilakohtaisilla kyselyillä, mutta myös laajemmalla HAMKin opiskelijoiden suhdetta videopelaamiseen mittaavalla kyselyllä.


Kirjoittajat:

Eevert Mäkelä, HAMK Gaming Academyn opiskelija-assistentti sekä sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija

Eveliina Toivonen, HAMK Gaming Academyn vetäjä sekä liiketalouden lehtori

Leave A Reply