Korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista kehittämässä: Kokko-hankkeen päätöstunnelmia

1

Vuoden 2023 loka-marraskuun vaihteessa vietettiin korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämiseen keskittyneen Kokko-hankkeen loppuseminaaria Oulussa. Loppuseminaarissa pääsimme esittelemään hankkeen tuotoksia ja tutkimustuloksia kouluttajille ja kehittäjille erilaisissa työpajoissa.

Kokko-hanke pähkinänkuoressa

Suomessa toimii korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien verkosto (KouKe), joka aloitti toimintansa vuonna 2007. KouKe-verkoston aloitteesta käynnistyi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishanke eli Kokko (2021–2023). Hankkeen tavoitteena on syventää kohderyhmän osaamista digitaalisiin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin neljän osatavoitteen kautta. Nämä osatavoitteet ovat 1) vertaisoppiminen, 2) jatkuvan oppimisen pedagogiikka, 3) hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu ja 4) pedagoginen johtamistoiminta.

Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu -osatavoite

Hämeen ammattikorkeakoulu on yksi Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu -osatavoitteen vastuutoteuttajista. Osatavoitteen keskeinen pyrkimys on vahvistaa ja kehittää kouluttajien ja kehittäjien asiantuntiuutta korkeakouluyhteisön hyvinvointiin ja yhteisöllisiin oppimisympäristöihin liittyen.

Osatavoitteessa työskentelyn aikana teimme yhdessä Turun yliopiston kanssa tutkimusta ja seminaariesityksiä, tuotimme julkaisuja ja järjestimme webinaareja, verkkotyöpajoja, sekä kouluttajien ja kehittäjien koulutuksen päätösretriitin hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyvistä teemoista. Julkaisimme myös tutkimuksen, jossa tunnistettiin empiirisesti, millaisissa työtehtävissä suomalaiset korkeakoulukouluttajat ja kehittäjät työskentelevät ja miten he kehittävät osaamistaan. Toteutimme lisäksi loppukyselyn Kokko-hankkeen keskeisistä hyödyistä ja tulevaisuuden askelista yhdessä Turun yliopiston ja Oulun kollegoidemme kanssa.

Loppuseminaarin tunnelmia: tietovisaa, verkostoitumista ja sylikaupalla yhteisöllisyyttä

Loppuseminaarissa hankkeen vastuutoteuttajat järjestivät osatavoitteensa teemasta toiminnallisia työpajoja, joissa kouluttajat ja kehittäjät kiersivät ryhmissään. Omaa työpajaamme varten olimme suunnitelleet Turun yliopiston kollegamme Jere Riekkisen kanssa tietovisan, jossa kouluttajien ja kehittäjien muodostamat joukkueet kilpailivat toisiaan vastaan. Tietovisan keskeisenä tavoitteena oli esitellä osatavoitteen aikaisia tuotoksia ja tutkimustuloksia rennosti kouluttajia ja kehittäjiä runsaasti osallistaen ja leikkimielisesti kisaillen ja samalla oppien osatavoitteen teemoista. Kiitos kaikille tietovisaamme osallistuneille kouluttajille ja kehittäjille heittäytymisestä, huumorintajusta sekä lämminhenkisestä ja yhteisöllisestä tunnelmasta!

Kokko-hankkeen loppuseminaariin osallistuneet hanketoimijat
Kokko-hankkeen loppuseminaariin osallistuneet hanketoimijat

Tietovisa oli suuri menestys, mikä oli pääteltävissä sen lämminhenkisestä ja yhteisöllisestä tunnelmasta, lukuisista naurunremahduksista ja osatavoitteen teemoihin perehtyneisyydestä kertovista mallivastauksista. Tietovisasta seuraavaan työpajaan lähteneet joukkueet lähtivät iloisella mielellä, tuoreesti valmistuneen loppukyselyn tuloksista oppineena sekä osatavoitteen keskeisiin teemoihin hieman enemmän perehtyneinä.

Tietovisan päätyttyä saimme kuulla monia kiinnostavia esitelmiä niin ajatuksia herättävästä pessimismipedagogiikasta kuin koulutuksen tulevaisuudenkuvista, tehdä työhyvinvointia tukevia rentoutumisharjoitteita ja verkostoitua fasilitoitua vertaisoppimisen menetelmää hyödyntäen. Kokonaisuudessaan loppuseminaari oli varsin hyvin järjestetty ja menestyksekäs niin hankkeen kohderyhmän kuin hanketoimijoidenkin näkökulmasta.

Lopuksi

Vaikka Kokko-hanke tulee päätökseen vuoden 2023 lopussa, jatkaa hankkeen aikana entisestään vahvistunut korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien kansallinen KouKe-verkosto toimintaansa. Vuonna 2022 KouKe-verkostoon kuului jo 14 yliopiston ja 21 ammattikorkeakoulun edustus yhteyshenkilöineen. Sen keskeinen tavoite on koota yhteen korkeakoulupedagogiikan kouluttajat ja kehittäjät, jakaa tutkimustietoa, hyviä käytänteitä ja kokemuksia korkeakoulupedagogiikasta.

Kokko-hankkeen aikana on tiivistetty perustaa ja pohjaa korkeakoulujen rajat ylittäville yhteistyörakenteille KouKe-verkoston toimijoiden kesken. Kouluttajien ja kehittäjien verkoston vahvistaminen ja sen systematisointiin pyrkivät ponnistelut ovatkin seuraavia keskeisiä askelia tulevaisuutta ajatellen. Eri korkeakouluissa toimivien kouluttajien ja kehittäjien kohtaamat pedagogiseen kehittämiseen liittyvät haasteet ovat usein jaettuja ja yhteiseksi koettuja.


Kirjoittajat

Taina Civil, tutkija, HAMK Edu -tutkimusyksikkö, LearnWell-tutkimusryhmä

Sara Rönkkönen, lehtori, HAMK Edu -tutkimusyksikkö, LearnWell-tutkimusryhmä

Valokuvat

Tommi Karjalainen

Kokko-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kolmevuotinen kehittämishanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää suomalaisten korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien korkeakoulupedagogista osaamista. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajia ovat Hämeen, Haaga-Helian, Tampereen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut sekä Jyväskylän, Oulun, Turun ja Tampereen yliopistot.

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Korkeakoulupedagogiikan kouluttajien oman osaamisen kehittäminen – osallistuminen Kokko-hankkeeseen – UP! Blog

Leave A Reply