Kestävä kehitys opiskelijavaihdoissa

1

Opiskelijat tarvitsevat tietoa ja taitoa, kriittistä ajattelua sekä rohkeutta esittää oikeita kysymyksiä yhteisten globaalien haasteiden edessä. Kaikkia näitä taitoja he voivat kartuttaa opintojensa aikana opiskelijavaihdossa ulkomailla. Kansainvälistyminen tuo opiskelijalle kielitaidon ja kulttuurisen osaamisen lisäksi myös kykyä sietää epävarmuutta ja taitoa selvitä vaikeistakin tilanteista. Tehtävämme Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kansainvälisten asioiden palveluissa on innostaa ja kannustaa opiskelijoita tarttumaan niihin vaihto-opiskelumahdollisuuksiin, joita heille opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen on tarjolla.

Kestävämpi tulevaisuus on yhteinen juttu

Kiinnostus asioihin vaikuttamiseen ja ympäristövastuullisuuteen korostuu tämän sukupolven nuorilla. Opiskelijat ovat hyvin tietoisia globaaleista haasteista, ja ympäristöhuoli on yhteinen. Vaikka opiskelijoilla on ennestään paljon tietoa, on tärkeää, että koulutus antaa heille valmiudet hahmottaa ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Opiskelijan ohjauksissa nostamme esiin vastuullisuuden teemaa vaihto-opinnoissa ja annamme tietoa opiskelijoille siitä, miten he voivat tehdä ympäristöystävällisiä valintoja esimerkiksi vaihtokohteeseen matkustamisessa. Vaikka opiskelija itse tekee valinnan, meidän vastuullamme on antaa ajankohtaista tietoa asiasta.

Tähän liittyy vahvasti Opetushallituksen Erasmus+ohjelman vihreän liikkumisen painopisteet (Green Erasmus). Ohjelmassa pyritään siihen, että matkustetaan maata pitkin, vähennetään päästöjä sekä tullaan ympäristötietoiseksi. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ylimääräistä Erasmusapurahaa, jos hän valitsee lentokonetta ympäristöystävällisemmän matkustusvaihtoehdon, esimerkiksi junan tai bussin. Suomen sijainti on kuitenkin muihin Euroopan maihin nähden haastava. Laivamatkustamista ei lueta ympäristöystävälliseksi, jolloin sen valitsemisesta ei voi saada ylimääräistä tukea. Autolla tai junalla matkaaminen ei ole välttämättä ekologisin vaihtoehto Suomesta lähdettäessä, jos reitti kulkee ensin pohjoiseen ja sieltä Ruotsin kautta muualle Eurooppaan. Voimme kuitenkin kannustaa opiskelijaa käyttämään vaihtokohdemaassa joukkoliikennettä ja valitsemaan junan lentokoneen sijaan Keski-Euroopassa maasta toiseen reissattaessa.

Ympäristövastuu näkyväksi päivittäisessä työssä

Ympäristövastuullisuus näkyy monella eri tavalla HAMKin palveluissa, joista kansainvälisten asioiden yksikössä merkittävin asia on opiskelijaliikkuvuuden hoitaminen täysin digitaalisesti. Käytössämme on digitaalinen SoleMovejärjestelmä, jossa opiskelijan ja henkilöstön vaihtoprosessi käsitellään aina hakemuksesta alkaen loppuraportin kirjaamiseen asti digitaalisesti. Näin pystymme toteuttamaan Euroopan komission Green Erasmus+ tavoitetta paperittomasta Erasmusvaihdosta. Tätä hyvää käytäntöä markkinoimme eteenpäin tehdessämme yhteistyötä partnerikoulujen kanssa.

Voimme koko ajan kehittyä siinä, miten tuomme kestävän kehityksen teemaa vaihtoon lähtevän opiskelijan ohjauksessa esiin. Haluamme, että opiskelijat ovat valveutuneita teeman äärellä ja kiinnittävät huomiota ympäristöönsä vaihdon aikana. Pienetkin vastuullisemmat valinnat ovat merkityksellisiä. Olemme luoneet vaihdossa oleville opiskelijoille oman Teamsalustan, jossa käymme läpi vaihdon aikana olevia asioita ja järjestämme vertaistapaamisia. Olemme keräämässä kestävän kehityksen teemaan liittyvää materiaalipakettia, johon on tarkoitus koota ohjeita ja tehtäviä liittyen siihen, miten kestävää kehitystä voi opiskelijavaihdon aikana huomioida. Yksi tällainen työvälinen on Maatapitkin.net-sivusto. Sivustolla opiskelija voi syöttää tiedon, mihin on lähdössä vaihtoon, ja sivusto antaa erilaisia reittisuunnitelmia siihen, miten kohteeseen voi matkustaa maata pitkin.

Opiskelija saa vaihdon aikana uusia kokemuksia ja tutustuu eri taustoista tuleviin ihmisiin. Kiinnittämällä huomiota kestävän kehityksen teemoihin opiskelujakson aikana opiskelijan ymmärrys yhteiskunnan tilasta kasvaa, ja hän oppii tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Opiskelijavaihto antaa valmiuksia havainnoida sitä, mihin asioihin olisi maailmanlaajuisesti tärkeä kiinnittää huomiota ja mitä toimenpiteitä jokainen ihminen voi tehdä edesauttaakseen kestävämpää tulevaisuutta.


Kirjoittaja

Miia Ståhlberg, kansainvälisten asioiden suunnittelija, HAMK International

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Sustainability in student exchanges - HAMK Beat

Leave A Reply