Kansainväliset opiskelijat tulevaisuuden visioinnin voimavarana

0

Mikä elämässämme tulee muuttumaan ja miltä tulevaisuuden työelämä ja arki näyttävät? Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Ylen tulevaisuustyöryhmä ovat jo parin vuoden ajan yhdessä pohtineet näitä tulevaisuudennäkymiä osana omaa kehitystään. Viime lukuvuonna tulevaisuutta visioivat HAMKin kansainväliset opiskelijat, mikä laajensi perspektiiviä globaaliksi.

Aiemmin omia tulevaisuustarinoitaan ovat pohtineet HAMKin Valkeakosken sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelijat. Tänä lukuvuonna tulevaisuusyhteistyön projektia laajennettiin kansainväliselle tasolle, kun omat tulevaisuustarinansa pääsivät luomaan ja esittelemään ensimmäisen vuoden kansainväliset Bachelor-opiskelijat. Myös HAMKin Master Schoolin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijat ovat työskennelleet Ylen tulevaisuustyön parissa.

Tavoitteiden asettaminen

Ajatusyhteistyö Ylen kanssa keskittyi tällä kertaa tulevaisuuden teknologioihin, joten visioitaan tulevaisuudesta pääsivät jakamaan vasta aloittaneet kansainväliset insinööriopiskelijat konetekniikan, rakentamisen, sähkö- ja automaatiotekniikan ja biotalouden tieto- ja viestintätekniikan aloilta. Lisänäkökulmaa toivat lisäksi kansainväliset agrologiopiskelijat.

HAMKille ryhmä- ja alarajat ylittävän tulevaisuusajattelun projekti oli mahdollisuus tutustuttaa aloittavia opiskelijoita toisiinsa yli kampusrajojen ja samalla osoittaa, että me HAMKissa kunnioitamme heidän taustaansa, kotimaataan ja kulttuuriaan. Toiveena oli lisäksi, että tämä yhden moduulin mittainen projekti sitouttaisi uusia opiskelijoita niin omiin opintoihin kuin Suomeenkin. Kun opiskelijat pohtivat yhdessä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, he saavat näin myös selkeän motivaattorin itselleen.

Ylen tavoitteena oli saada uusia näkökulmia eri alojen opiskelijoiden yhdessä tuottamista tulevaisuustarinoista. Halusimme opiskelijoiden ajattelevan rohkeasti, kuinka teknologia on tulevaisuudessa osana arkea, miltä maailma voisi näyttää 10 tai 30 vuoden päästä Suomessa tai muualla. Rohkaisimme opiskelijoita tuomaan esiin näkemyksiään sekä hyödyntämään aiemmin lukuvuoden aikana tehtyjä Diili-yritysprojekteja jalostamalla niissä syntyneitä ideoita edelleen.

Projekti käyntiin

Projekti käynnistettiin tammikuussa 2023 yhteisessä hybriditilaisuudessa. Vastikään Suomessa opintonsa aloittaneet kansainväliset opiskelijat saivat vastavuoroisesti alkuun kuulla Yle Tekniikan Jari Ruotsalaisen kokemuksia ulkomailla työskentelystä – millaista on opiskella uutta kieltä uudessa maassa.

Alkuorientaation jälkeen opiskelijat tuottivat ryhmissä tulevaisuustarinat, joissa he pohtivat teknologian ja tulevaisuuden kehitystä omista lähtökohdistaan. He myös visualisoivat tarinansa muutamilla dioilla, jotka esiteltiin projektin päätteeksi Ylellä tulevaisuustyötä tekeville Ruotsalaiselle ja kehityspäällikkö Arto Markulle. Palautetta antaneiden vieraiden lisäksi lopullisia tekstejä luki Ylellä myös laajempi kehitystyötä tekevä joukko.

Kurkistus huomiseen

Yhteistyön tuloksena syntyi toiveikkaita ja innovatiivisia tekstejä sekä kiinnostavia visioita.

Opiskelijat nostivat töissään esiin muun muassa vastuullisen ja kestävän teknologian nosteen, maatalouden ja lääketieteen kehityksen sekä ihmisten valintojen yleisen eettisyyden esimerkiksi kaupunkien rakentamisessa. Tarinoissa pohdittiin myös ruokakuljetuksia ja muuta robotiikan käyttöä.

Ilmastonmuutos puhutti läpileikkaavasti kaikkia tarinoita yksittäisen meijerituotannon tulevaisuudesta koko arjen kattavaan näkökulmaan. Joukossa oli muun muassa kutkuttava kurkistus maailmaamme vuonna 2050, eli aikakauteen, jolloin paljon puhutut kestävän kehityksen ilmastotavoitteet on saavutettu.

Opiskelijat saivat Ylen työryhmältä kiittävää palautetta niin ajatustensa energisestä pitchauksesta kuin vaikuttavista teksteistään.

Kansainvälisille opiskelijoille opintokokonaisuus oli mahdollisuus ryhmäytyä yli alarajojen, oppia monialaista yhteistyötä ja päästä osaksi tunnetun suomalaisen yhteistyötahon kanssa tehtävää kehitysajattelua. Vieläpä niin, että heidän oma kansainvälinen taustansa oli voimavara.

Näiden kokemusten jälkeen näyttää, että tulevaisuustyö Ylen kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa.


Kirjoittajat

Kielten ja viestinnän lehtori Kiira Kyllönen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Markkinointiviestinnän suunnittelija Jani Svensk, Hämeen ammattikorkeakoulu

Leave A Reply