Tuutortoiminnan kehittäminen jatkuu – kapulanvaihdoissa laitettiin hyvä kiertämään

0

Näin syksyn alussa on jälleen aika suunnata katse tulevaan ja uuteen alkavaan lukuvuoteen 2023–2024. Toivottavasti jokainen on päässyt nauttimaan kesästä ja saanut ladattua akkuja talven varalle. Kampukset täyttyvät jälleen uusista opiskelijoista, ja heitä vastaanottomassa ovat henkilökunnan lisäksi innokkaat uunituoreet tuutorit.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tuutoreiden työnsarka alkoi tosin jo maaliskuussa järjestettävällä tuutorikoulutuksella ja jatkui keväällä järjestetyissä yhteisissä tapaamisissa edeltävien tuutoreiden kanssa. Kesän aikana tuutorit ovat valmistautuneet vastaanottamaan uudet opiskelijat, ja tätä työtä halusimme tukea järjestämällä viime keväänä yhteiset tapaamiset vanhojen ja uusien tuutoreiden kesken. Nämä kampuskohtaiset tapaamiset järjestettiin, jotta hiljainen tietotaito siirtyisi uusille tuutoreille, eikä pyörää tarvitsisi keksiä joka vuosi uudelleen. Ohjeistimme tuutoreita miettimään tuutorivuotta nelikentän avulla, jossa teemoina olivat toimivat tapahtumaideat, tärkeät yhteystiedot, parhaat ryhmäyttämiskeinot sekä haasteet ja miten niistä selvitään. Vanhat tuutorit jakoivat kokemuksiaan ja uudet kertoivat omia ajatuksiaan ja ideoitaan. Suurimmassa osassa tapaamisista oli mukana myös koulutuksen opinto-ohjaaja, ja olikin upeaa päästä juttelemaan tuutoroinnista yhdessä kaikessa rauhassa! 

Tuutorit Forssa, yhteistyötä
Forssan kampuksen tuutorit.

Hyvät käytänteet ja parhaat tapahtumaideat

Järjestämämme tapaamisen yhtenä tärkeänä päämääränä oli se, että vanhat tuutorit pääsevät jakamaan hyväksi todettuja käytänteitä ja ajatuksiaan siitä, millaiset ryhmäyttämiskeinot ja tapahtumaideat oli todettu toimiviksi. Kannustimme myös jakamaan niitä ideoita, mitkä syystä tai toisesta jäivät vuoden aikana toteuttamatta. Tuutorit jakoivatkin toisilleen hyvää tietoa siitä, kuinka olivat viestineet asioista uusille opiskelijoille ja ketkä henkilökunnan jäsenet olivat avainasemassa, kun tuutorit kaipasivat apua. Keskusteluissa nousi esille myös asioita, joista uudet tuutorit olivat itse erityisesti pitäneet ensimmäisenä opiskeluvuotena.  

Tuutorit Riihimäki yhteistyötä
Riihimäen kampuksen tuutorit.

Haasteet ja miten niistä selvittiin

Haasteiksi vanhat tuutorit olivat kokeneet ennen kaikkea sen, miten aika saadaan riittämään opintojen, tuutoroinnin ja muun elämän keskellä. Kannustimme selkeään työnjakoon ja siihen, että jokainen tuutori ottaisi vaikkapa vastuulleen yhden tapahtuman lukuvuoden aikana. Vaikka tapahtumia tehdään aina yhdessä, voi olla helpottavaa tietää olevansa vastuussa ensisijaisesti yhdestä tapahtumasta. Haasteiksi koettiin myös se, että osaan tuutoreiden järjestämiin tapaamisiin tai tapahtumiin ei lopulta tullut osallistujia. Tämä vei osaltaan motivaatiota tuutoritoimintaan. Keskustelimme siitä, että jokainen paikalle saatu opiskelija on kuitenkin tärkeä ja vain muutaman opiskelijan kesken pidetty tapahtuma voi olla osallistujille hyvinkin merkityksellinen. Kannustimme tuutoreita kysymään uusilta opiskelijoilta, millaisia tapahtumia he haluaisivat ja varmistamaan, että mahdollisimman moni halukkaista pääsisi paikalle. 

Tuutorit Valkeakoski
Valkeakosken kampuksen tuutorit.

Yhteistyö koulutusten välillä

Yleisesti tuutortoiminnan kehittämisen aikana olemme huomanneet, että tuutorit kaipaavat enemmän yhteistyötä muiden koulutusten kanssa. Keväisin järjestettävä tuutorikoulutus kokoaa kaikki HAMKin tuutorit yhteen ja kerran lukuvuoden aikana he tapaavat toisiaan myös Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa järjestettävässä yhteisessä kehittämispäivässä. Kampuskohtaisesti esimerkiksi Riihimäellä eri koulutusohjelmat tekevät tiivistä yhteistyötä ja järjestävät esimerkiksi tuutoreiden tapaamiset aina yhdessä. HAMKilaisen identiteetin muodostamisen kannalta olisi tärkeää, että yhteistyötä lisättäisiin mahdollisuuksien mukaan myös muilla kampuksilla, ja tässä haluamme olla jatkossa koulutusten tukena. 

Tuutorit Visamäki
Visamäen kampuksen tuutoreita.

Kirjoittajat

Riikka Tuominen, projektiasiantuntija, Voimala-hankkeen projektipäällikkö, HAMK Edu 

Emma Kokkonen, asiantuntija, HAMKO 

 

Tuutoreiden kapulanvaihtokierros toteutettiin yhteistyössä Voimala-hankkeen ja opiskelijakunta HAMKOn kanssa. Voimala-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä hanke. Hankeaika: 1.1.2022–31.12.2023. Lisätietoa: hamk.fi/voimala 

Leave A Reply