Innovoiden ilmastonmuutosta vastaan

2

HAMK tähtää hiilineutraaliksi korkeakouluksi vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoite ei ole aivan sanahelinää, HAMKin toisen vuosikurssin tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksen insinööriopiskelijat sekä kestävän kehityksen opiskelijat lyöttäytyivät yhteen Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten kanssa. Yhteistyö on rakentunut OPH:n rahoittaman Ilmastolukiot-hankkeen kautta. 

Kiertotalous-moduulista liikkeelle

Syksyn 2021 Kiertotalous-moduulissa monialaiset tiimit lähtivät innovoimaan ilmastolaskurisovellusta lukiolaisten käyttöön. Lopullisena tavoitteena on muuttaa teoria konkretiaksi.  

Kiertotalous-moduulin Innovaatio-osion aluksi opiskelijat pääsivät perehtymään erilaisiin innovaatiomenetelmiin. Näiden käyttöä harjoiteltiin niin yksilöinä, tiimeissä kuin tiimien välisessä yhteistyössä. Opiskelijat loivat trendikartat erityisesti Suomessa ja maailmalla vallitsevista sekä tulevista bio- ja kiertotalouteen liittyvistä trendeistä. Menetelmäpankkiin kertyi niin brainstormaukseen liittyviä menetelmiä kuin myös tästä vaiheesta eteenpäin jalostavia menetelmiä kuten Learning Cafe,  6 Thinking Hats ja Decision Matrix. 

Innovaatiopäivät

Innovaatio-osuus huipentui kaksipäiväisiin Innovaatiopäiviin, jotka vallitsevan tilanteen vuoksi pidettiin pääosin verkossa. Loistavan alustuksen päiville antoi innovaattori, keksijä ja toimitusjohtaja Pekka Ketola. Hän korosti opiskelijoille, että liian lähellä oleva maali on strategisen innovaation este, joten kannattaa asettaa mahdottomia tavoitteita! Hänen mukaansa nerokkaat ideat syntyvät yhdistelemällä asioita, jotka eivät perinteisesti kuulu yhteen. Heittäytyminen intuition ja epävarmuuden varaan on tarpeellista, jotta voidaan saada uusia näkökulmia. Pekka Ketola antoi myös hienot tärpit opiskelijoiden opinpolulla. Nämä ovat varmasti hyvät vinkit meille kaikille toimintaamme: 

  • Pidä yllä tutkimusmatkailijan asenne 
  • Kehitä kuvittelun taitoa
  • Aseta tavoitteet korkealle  
  • Tee ei-tietämisestä voimavara 

Opiskelijoita kampuksella

Jussi Tomberg, Ilmastolukiot-hankeen veturi, alusti innovaatiopäivien tavoitetta opiskelijoille: ”Tarvitaan toimintojen tarkastelua, asioiden järkeistämistä ja arvomaailman tutkiskelua. Olemme tänään luomassa kouluihin ilmastolaskuria, jolla voidaan tarkastella koulun tilannekuvaa ja jonka avulla voidaan tehdä perusteltuja väitteitä. Ilmastokriisin torjunnassa on aika siirtyä tekoihin! Vanhoista ajatusmalleista on päästävä eroon – onko meillä yhteisönä voima muuttaa asioita? Ei ole sama, mitä 100 000 lukiolaista joka päivä syö! Hyvät jutut voimistaa hyviä juttuja.” 

Konkreettisena tavoitteena innovaatiopäivissä oli ideoida koulun ilmastosovellusta, joka sisältäisi osia ruokailujen, liikkumisen ja oppilaitoksen infran aiheuttaman hiilijalanjäljen laskentaan sekä vaikuttamiskeinoja ilmastonmuutokseen liittyvään asenteeseen ja asennekasvatukseen liittyen. Samalla sovelluksella voidaan kartoittaa koulun osalta kokonaiskuvaa, jotta voidaan käynnistää tarvittavia toimenpiteitä ja muutoksia yhteisönä. Innovoinnin taustatyöksi oli vanhempien opiskelijoiden toimesta benchmarkattu mm. olemassaolevia erilaisia hiilijalanjälkilaskureita. 

Innovaatiopäivien työskentely tapahtui monialaisissa tiimeissä ja opiskelijat pääsivät käytännössä hyödyntämään oppimiaan innovointimenetelmiä. Mukana innovaatiopäivissä oli kaiken kaikkiaan yli 90 HAMKin opiskelijaa, joista muodostettiin 20 tiimiä. Lisäksi hankkeen kautta tiimityöskentelyyn osallistui Pohjois-Pohjanmaan lukioiden opiskelijoita ja opettajia, joten koolla oli kaiken kaikkiaan noin 110 henkilöä. Ohjausta tiimeille annettiin opettajien toimesta päivien aikana. Lopputulokset esiteltiin pitchauksina ja niistä äänestettiin parhaat tulokset niin hankkeen, lukiolaisten kuin HAMKin opiskelijoiden toimesta. 

Toimeksiantaja eli Ilmastolukiot –hankkeen väki oli erittäin vaikuttunut opiskelijoiden työskentelystä ja lopputuloksista. Työ on jatkunut varsinaisen käyttöliittymädemon rakentamiseen  ja taustalaskentaexcelin toteuttamiseen.

Opiskelijoiden työn tuloksia puhelimien näytöillä
Opiskelijoiden tuottamia esimerkkejä ilmastosovellusta varten

 

Kirjoittaja:  

Johanna Salmia, Lehtori, HAMK / Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous 

 

Koulutusten sivut: 

Ilmastolukiot-hanke 

 

Discussion2 kommenttia

  1. Pingback: Hiilijalanjälkilaskurin rakentamista pala palalta - HAMK Beat

  2. Pingback: Ilmastonmuutoksen kimppuun koulujen hiilijalanlaskentasovelluksella

Leave A Reply