Hiilijalanjälkilaskurin rakentamista pala palalta

0

HAMKin toisen vuosikurssin tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksen insinööriopiskelijat sekä Kestävän kehityksen opiskelijat ovat olleet mukana OPH:n rahoittamassa Ilmastolukiot-hankkeessa lähes koko lukuvuoden ajan. Tekeminen käynnistyi heti syksyllä 2021 Kiertotalous-moduulissa, jossa tiimit innovoivat ilmastolaskurisovellusta lukiolaisten käyttöön. Lopullinen tavoite on ollut tehdä ilmastolaskuri, joka koostuu koulujen hiilijalanjäljen taustalaskenta-Excelistä sekä taustalaskentaa hyödyntävästä sovellusdemosta

Taustalaskenta-Excel rakennettiin monialaisena tiimityönä HAMK Design Factoryn ohjaamassa PDP –projektissa osana moduuliopintoja. Excelin pohjalla hyödynnettiin mm. Arenen hiilijalanjälkilaskuria, mutta erilaisia avainlukuja, kertoimia ja laskennan kohteita käytettiin selkeästi laajemmin. Hankkeen vetäjän Jussi Tombergin mukaan kouluille tarkoitettuja hiilijalanjälkilaskureita ei löydy ennestään. Opiskelijoiden tekemä työ on ollut erittäin merkityksellistä ja ainutlaatuista. Heidän toteuttamansa Excel on julkaistu avoimesti kaikkien käyttöön hankkeen Koulun korjausopas -sivuilla. 

Projektissa mukana ollut opiskelija Katarina Ponkilainen kertoo projektista. 

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli tehdä Excel-muotoinen hiilijalanjälkilaskuri koulumaailman käyttöön – opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle helpoksi päivittäiseen tietojen syöttöön. Laskuri laskee yksilön ruoasta ja liikkumisesta muodostuvan hiilijalanjäljen, sekä koko koulun infrastruktuurin (hankintojen, energian, jätteenkäsittelyn), ruokailun ja matkustamisen aiheuttaman hiilijalanjäljen. Excelissä on omat välilehtensä liikkumiselle, ruokailulle ja infrastruktuurille. Viimeisellä sivulla syötetyt tiedot visualisoituvat diagrammeina ja kaavioina. 

Haaste

Suurin ongelma oli, kuinka laskelmia saadaan mitattua tarkasti, mutta siten, ettei se ole liian rasittavaa käyttäjälle. Haasteena oli tehdä Excelistä selkeä muillekin kuin vain itsellemme. Tulevien käyttäjien ikä, sukupuoli sekä koulutustausta vaihtelee laajasti. Tiimimme pohti, miten väreillä voimme selventää ja korostaa tiettyjä alueita ja kuinka rakennamme yhteenvetosivusta selkeän ja informatiivisen. Kaikki tiimiläiset pohtivat visuaalisia ratkaisuja ja opettelivat samalla Excelin tarjoamia toimintoja. Projektin tiukasta aikataulusta ja loppuvaiheessa pienentyneestä tiimistä huolimatta saimme Excelin julkaistavaan muotoon. 

Projektin vaiheet

Syksyllä 2021 aloitimme tekemällä listan kaikista halutuista laskelmista ja etsimällä olemassa olevia hiilijalanjälkilaskureita. Jo valmiista laskureista etsimme päästökertoimia ja lähteitä, joita voisimme hyödyntää omassa työssämme. Halusimme myös projektin alkuvaiheessa luoda prototyypin visuaalisuudesta, sillä suurin osa ideoista ja luomisesta tuli projektin visuaalisesta osasta ja numeroiden esittämisestä. Jaoimme laskuriin tulevat osiot tiimin jäsenten kesken. Kokosimme päästökertoimia omalle Excel-välilehdelle, jolta vedimme kaavat omiin osioihinsa ja muotoilimme hiilijalanjälkitietojen täyttösarakkeet mahdollisimman ymmärrettävään muotoon. Tarkistimme lähteet huolella muutamaan kertaan projektimme aikana. Työläintä oli ruokaosion tietojen keräys ja muotoilu loogiseksi; jouduimme mm. laskemaan pannukakun hiilijalanjäljen päästökertoimen ynnäämällä pannukakun ainesten ja mittojen päästökertoimet. Toisin sanoen ”leivoimme” luvut tässä tapauksessa Exceliin. 

Koulujen hiilijalanjälken laskentamalli Excelissä 

Testaaminen

Toteutimme sähköisiä kyselyitä ja testausta selvittääksemme, onko hiilijalanjälkilaskurimme käyttäjäystävällinen ja tuottaako se oikeat laskelmat. Testasimme täyttömukavuutta ja ymmärrettävyyttä kestävän kehityksen toisen vuoden opiskelijoilla, sillä heiltä ei opinnoissa vaadita Excel-osaamista. Muutamat virheet korjattiin ja palautteen perusteella ohjeistuksia muutettiin selkeämmäksi, täyttöohjeiden kattavuutta laajennettiin sekä Excelin näkyvät solut ja otsikkosarakkeet poistettiin. 

Lopputulos

Excelissä on yhtenevät värit Koulujen korjausopas -sivuston kanssa. Vain tarpeellisten solujen muokkaus ja täyttö on sallittu. Selkeät täyttöohjeet ja lukitut solut auttavat aloitteleviakin Excel-käyttäjiä täyttämään tiedot oikein. Useissa kohdissa voi testata, miten tietojen muuttaminen vaikuttaa tulokseen: tätä pystyy hyödyntämään mm. opetuksessa. 

Hiilijalanjälkilaskureita löytyy netistä monia erilaisia; jotkut on suunnattu yrityksille ja toiset yksilöille. Moniin niistä on nopea vastata ja kyselyn aikana tai päätteeksi vastaaja saa palautetta ja kehitysehdotuksia. Harvoista netistä löytyvistä laskureista löytyy kuitenkaan yhtä paljon erilaisia kertoimia ja tietoa kuin meidän työstämässämme hiilijalanjälkilaskurissa. Meidän tietojemme mukaan myös yhtäkään hiilijalanjälkilaskuria ei ole vielä suunnattu ja räätälöity nimenomaan koulumaailman käyttöön. Vaikka työssä on vielä tilaa jatkokehitykselle, toivomme, että tekemästämme työstä on tilaajille ja kouluille oikeaa apua. 

 

Kirjoittajat:
Katarina Ponkilainen, HAMKin kestävän kehityksen opiskelija
Johanna Salmia, Lehtori, HAMK / Tieto- ja viestintätekniikka, Biotalous 

Koulutusten sivut: 

Ilmastolukiot –hanke 

Leave A Reply