Global Competence in Teacher Education -hanke mukana Atee-konferenssissa Sestri Levantessa Italiassa

0

Atee (Assosiation for Teacher Education in Europe) järjesti konferenssin Italiassa Sestri Levantessa huhtikuussa 2022. Irma Kunnari ja Kirsi Korkealehto HAMK Edu -tutkimusyksiköstä toimivat konferenssin keynote-puhujina esitellen Global Competence in Teacher Education -hankkeen aikana järjestetyn kansainvälisen verkossa toteutetun oppimisprosessin ja sen lopputuotokset. 

Keynote-puheenvuorot järjestetään konferensseissa ns. plenary sessioina, jolloin kaikki konferenssivieraat kokoontuvat samaan tilaan, yleensä auditorioon. Perinteisesti keynote-puheenvuoro on 60–90 minuuttia pitkä luentotyyppinen esitelmä, jonka konferenssivieraat kuuntelevat salissa paikallaan istuen. Kunnari ja Korkealehto halusivat toteuttaa oman esityksensä metodilla, joka aktivoi kuulijat ja mahdollistaa vuorovaikutuksen esittäjien kanssa. Tavoitteena oli tarjota syvällisempää tietoa konferenssivieraille keskustelujen ja aihealueen palastelemisen avulla.   

Keynote-puheenvuorossaan Kunnari ja Korkealehto (kuva 1) perehdyttivät kuulijat ensin hankkeessa toteutettuun online oppimisprosessiin, sen aikatauluun sekä sen teoreettiseen viitekehykseen. Oppimisprosessin ensimmäisessä vaiheessa osallistujat jaettiin kuuteen temaattiseen ryhmään osallistujien kiinnostuksen ja asiantuntemuksen mukaan. Varsinainen oppimisprosessi koostui webinaareista sekä teemaryhmien omista tapaamisista. Kunnari ja Korkealehto kertoivat, miten kukin kuusi teemaryhmää organisoituivat ja toteuttivat oman oppimisprosessinsa. Nämä teemaryhmät koostuivat 35 opettajankouluttajasta 14 maasta ympäri maailmaa. Teemaryhmät olivat seuraavat: 1. Shaping the global mindset in teachers and educators; 2. Making openness to diversity Glo…cal; 3. Whole school approach to fostering global competence; 4. Tools to teach and foster intercultural communication; 5. Dialogue for global competence learning in teacher education ja 6. International/intercultural experience to develop global competence 

Keynote-puheenvuorossa Kunnari ja Korkealehto
Kuva 1. Keynote-esitys

Oppimisprosessin aikana teemaryhmät keskittyivät tuottamaan yhden tuotoksen, joka edesauttaa muita opettajankouluttajia opettamaan monikulttuurista osaamista omille opettajaopiskelijoilleen. Ryhmät saivat itse päättää, missä muodossa lopullinen tuotos on. Ainoa vaatimus oli, että sen pystyi linkittämään ryhmän esittelyn kanssa ThingLink-alustalle (kuva 2). Ryhmien ThingLink-sivuilla pääsee klikkaamaan ryhmäläisten kuvia, joiden takaa tulevat esille ryhmäläisten esittelyt ja sivustolta pääsee katsomaan myös ryhmän tuotoksen. 

Ihmisten kasvoja ThingLink-esityksessä
Kuva 2. Esimerkki ThingLink-esityksestä

Näyttelykävely

Oppimisprosessin esittelyn jälkeen konferenssin osallistujat pääsivät tutustumaan teemaryhmien tuotoksiin näyttelykävelynä (kuva 3). Jokaisella pisteellä oli oppimisprosessin fasilitaattori esittelemässä posteriaan (kuva 4), jossa kuvattiin kunkin teemaryhmän tuotoksen syntyprosessi sekä itse tuotos. Konferenssivieraat pääsivät tuotosten ThingLink-alustoille QR-koodin avulla kussakin esittelypisteessä. Heillä oli mahdollisuus keskustella fasilitaattoreiden kanssa oppimisprosessin etenemisestä, sen haasteista sekä itse lopputuotoksesta ja sen käyttömahdollisuuksista eri konteksteissa. 

Ihmisiä seinälle kiinnitetyn julisteen edessä.
Kuva 3. Konferenssin osallistujat pääsivät tutustumaan teemaryhmien tuotoksiin näyttelykävelyn muodossa.
Ihmisiä keskustelemassa whiteboardin edessä.
Kuva 4. Fasilitaattori esittelemässä oman teemaryhmänsä oppimisprosessia ja lopullista tuotosta

Palaute

Konferenssin osallistujat antoivat kiittävää palautetta keynote-puheenvuorosta ja tavasta, jolla he pääsivät tutustumaan hankkeen teemaryhmien tekemiin tuotoksiin. Heitä miellytti myös se, että he pääsivät jaloittelemaan ja kiertelemään tilassa sen sijaan, että he olisivat istuneet paikallaan 1,5 tuntia kestävän keynote-puheenvuoron ajan. He myös kertoivat, että näyttelykävely mahdollisti paremmin keskustelun ja tarkentavat kysymykset kunkin teemaryhmän edustajan kanssa. Näyttelykävely tarjosi konkretiaa ja syventymistä eri näkökulmista tehtyihin esityksiin. 

Itse tuotoksia opettajankouluttajat pitivät hyödyllisinä oman ammatillisen kehittymisensä kannalta, sillä materiaalit tarjosivat laajan pohjan monikulttuurisuuden aihealueesta sekä runsaasti vinkkejä opettamiseen.  


Kirjoittajat

Kirsi Korkealehto, lehtori, HAMK Edu

Katja Maetoloa, kehittämispäällikkö, HAMK Edu

Kuvat

Kirsi Korkealehto ja Gorik van Helleputte

Global Competence in Teacher Education (Monikulttuurinen osaaminen opettajankoulutuksessa) on Euroopan Unionin rahoittama Erasmus+ -hanke, jota koordinoi englantilainen University of Hull. Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi mukana olevat partneri-instituutiot ovat:  

  • AFS Intercultural Programs (AFS), USA 
  • European Federation for Intercultural Learning (EFIL), Belgia 
  • Hellenic Open University (HOU), Kreikka 
  • University College Leuven-Limburg (UCLL), Belgia 
  • Università Degli Studi Di Genova, Italia 

Lisätietoja hankkeesta löydät nettisivuiltamme: https://www.globalcompetence4educators.org/ 

Leave A Reply