AgriHubi – koulutus keskeisessä osassa maatalous- ja puutarhayrittäjien toiminnan tukemista

0

Suomalainen maatalous on kohdannut viimeisten vuosien aikana kannattavuuskriisin, joka koskee laajaa osaa maatalous- ja puutarhayrittäjistä. Kannattava maatalous on suomalaisen ruuantuotannon kulmakivi, jotta voimme pitää kiinni ruuan kotimaisuusasteesta sekä varmistaa huoltovarmuuden myös tulevaisuudessa. Tilanteen parantamiseksi on tehty jo toimia, yksi niistä on AgriHubi.

Mikä on AgriHubi?

AgriHubi on Luonnonvarakeskuksen koordinoima verkosto, jonka keskeisimpänä tavoitteena on parantaa suomalaisen maatalouden ja puutarhatalouden kannattavuutta. Kannattavuuden parantamisen työkaluiksi on otettu talousjohtamisen taitojen, tulevaisuustaitojen, älymaatalouden ja itsensä johtamisen kehittäminen. AgriHubi kokoaa yhteen toimijat tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan, hallinnon, palvelutarjonnan ja yrittäjyyden osa-alueilta, ja luo mahdollisuuksia kohtaamisiin ja keskusteluihin ja tiedon levittämiseen.

AgriHubi on tuottanut toimintansa alussa tiekarttoja eri maatalouden aiheista, kuten älymaataloudesta, sekä liikkeenjohto-osaamisen vahvistamisesta. Tiekartat ovat AgriHubin päivittyviä dokumentteja, joissa kuvataan toiminnan nykytilaa ja sen toivottua kehityssuuntaa. Dokumentteja seurataan ja ylläpidetään AgriHubi ja alan toiminnan edetessä. Tiekarttoja ovat työstäneet AgriHubin ohjausryhmän tukena eri sidosryhmät, kuten koulutuksen edustajat.

Yksi AgriHubin keskeinen tuotos on maaliskuussa 2022 julkaistu verkostoalusta. Verkostoalustan avulla yrittäjille voidaan tarjota uusinta tutkimustietoa, ja vastaavasti kerätä kentältä tarpeita uusiin tutkimuskohteisiin. Alustalle eri toimijat voivat teemoittain syöttää uutisia, tapahtumakutsuja, blogitekstejä ja muuta materiaalia, sekä järjestää matalan kynnyksen videotapaamisia samasta aiheesta kiinnostuneiden kesken. Alustalle rekisteröityminen on ilmaista, ja rekisteröityneitä käyttäjiä on jo satoja.

AgriHubi korkeakoulun näkökulmasta

Koulutuksen näkökulmasta AgriHubi on erinomainen alusta viestiä mielenkiintoisista opinnäytetöistä, ajankohtaisista webinaareista, tapahtumista, erilaisista jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista sekä tietysti tutkintotarjonnasta. Jatkuvan oppimisen kokonaisuuksilla voimme kouluttaa jo alalla toimivia ammattilaisia, ja tutkintokoulutuksilla voimme varmistaa, että alalle tulee uusia ammattilaisia, joilla on uusin tutkimukseen perustuva tieto ja osaaminen hyppysissään.

Digivisio 2030, kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke, pyrkii mahdollistamaan opiskelun joustavammin eri korkeakoulujen välillä, niin tutkintomuodossa kuin pienemmissä kokonaisuuksissa. Digivision myötä korkeakoulujen opintotarjonta ja opintosuunnitelmat tullaan päivittämään, ja silloin keskeisenä työkaluna tulee olemaan maatalouden ja puutarhatalouden osalta AgriHubin luomat tiekartat.

Ammattikorkeakouluissa tehtävä soveltava tutkimus on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Vahvuutemme on tutkimuksen ja koulutuksen integroiminen, joka edelleen vahvistaa tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista opiskelijoiden, eli tulevaisuuden asiantuntijoiden keskuudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea toiminnan edistämiseen

Vuoden 2022 loppupuolella Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) hyväksyi Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) hakemuksen erityisavustukselle, jonka avulla HAMK alkaa koordinoimaan korkeakoulujen viestintää AgriHubiin liittyvissä asioissa. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi järjestelmällistä sisällöntuotantoa verkostoalustalle, tapahtumien organisointia ja korkeakoulujen keskinäistä viestintää esimerkiksi koulutustarjonnan järjestämisestä. Korkeakoulut ovat profiloituneet tietyille aloille, ja näitä profilointeja halutaan tulevaisuudessa vahvistaa, jotta työtä ei tehtäisi päällekkäin vaan sujuvassa yhteistyössä. Profilointi helpottaa myös yrittäjiä, jotka etsivät omaa toimintaansa tukevaa koulutusta. Viestintää tullaan tekemään myös toiseen suuntaan, eli yrittäjiltä korkeakouluille; millaisille koulutuskokonaisuuksille on yrittäjien keskuudessa kysyntää ja missä muodossa.

Yhteistyötä tullaan tekemään niin muiden ammattikorkeakoulujen, kuin toisen asteen toimijoiden kanssa. OKM myönsi vastaavan erityisavustuksen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle, jonka kanssa toimintaa koordinoidaan niin, että eritasoiset koulutukset tulevat esille verkostoalustalla ja toiminnassa. On tärkeää tehdä opiskelijan polku ammattikoulutusta korkeakouluun jaO siitä edelleen maisteritason opintoihin mahdollisimman selkeäksi. Myös toisen asteen omistamat autenttiset oppimisympäristöt ovat ammattikorkeakoulujen toiminnan keskiössä, mikä korostaa sujuvan yhteistyön merkitystä koulutuksien järjestämisessä.

Tutustu AgriHubin toimintaan ja verkostoalustaan osoitteessa www.agrihubi.fi


Kirjoittaja

Kia Partanen, markkinointiviestinnän suunnittelija, biotalousosaamisen yksikkö

Leave A Reply