Megatrendit 2023 näkyvät myös HAMKissa

1

Sitran megatrendit 2023 kuvaavat muutosten kokonaiskuvaa viiden teeman kautta: luonto, ihmiset, valta, teknologia ja talous.

Tammikuussa julkistetut raportin pääteesit ovat:

  • Luonnon kantokyky murenee
  • Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
  • Demokratian kamppailu kovenee
  • Kilpailu digivallasta kiihtyy
  • Talouden perusta rakoilee

Megatrendit näkyvät opetuksen sisällöissä

Jo pidemmän aikaa mm. ympäristön tilaan liittyvät aiheet ovat olleet vahvasti esillä yhteiskunnassa, ja niihin maatalousala linkittyy vahvasti – ja ikään kuin helposti. Megatrendejä ei ole erikseen painotettu osaamistavoitteissa tai sisällöissä, mutta ne ovat luontaisesti läsnä opetuksessa. Nyt toteutettava opetussuunnitelma on laadittu jo jokusia vuosia sitten, joten tuoreimpia megatrendejä ei tietysti ole kyetty täysin ottamaan huomioon, vaikka vahvaan ennakointiin pyritäänkin.

Megatrendien keskiössä kuvattu luonnon kantokyvyn mureneminen on aihe, joka koskettaa agraarialaa erittäin läheisesti. Esiin nousevista aiheista mm. ruokaturva, monimuotoisuus, luontokato, ympäristökriisi sekä energia- ja raaka-ainepula ovat kaikki kovin lähellä maataloustuotantoa ja maaseudun elinkeinoja. Ne ovat vähintäänkin kaiken opetettavan asian taustalla, elleivät jopa ytimessä.

Megatrendien julkistamisen aikaan Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutuksessa toteutettiin toisen vuosikurssin opiskelijoille Kehittyvä maatila -moduuli ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille Vastuullinen kotieläintuotanto -moduuli. Molemmissa moduuleissa katse on kohti tulevaisuutta, ja kehittävää otetta painotetaan. Moduulien osaamistavoitteiden kautta pohditaan useita megatrendien vaikutuksia: esim. lyhytjänteistä päätöksentekoa, resurssien riittävyyttä tai ylikulutusta.

Kehittyvä maatila -moduulilla tehtävä kehittämissuunnitelma käsittelee nimenomaan muutosvoimia: Miten esim. erilaiset maatalous- ja ympäristöpoliittiset päätökset ja ilmastotoimet vaikuttavat maatilaan tai mitä teknologian kehittyminen ja digitalisaatio tuovat tullessaan? Vastuullinen kotieläintuotanto -moduulilla mietitään vastuullisuustoimenpiteitä, joilla on vaikutusta vaikkapa maidon tuottajahinnoitteluun. Eläinten hyvinvointi puhuttelee molemmilla moduuleilla: Kuinka suurta on kuluttajien työntövoima muutoksessa kotieläintuotannon vähentämiseksi? Ollaanko liiaksi oman edun tavoittelijoita ja näköalattomia vaikkapa työllisyysvaikutuksista? Kummassakin moduulissa myös talous ja sen perustan rakoileminen on vahvasti esillä.

Megatrendit-kisakatsomo puhutti opiskelijoita

Megatrendien julkistamisen yhteydessä Mustialan kampuksella järjestettiin kisakatsomo, johon osallistui n. 30 opiskelijaa. Kun opiskelijoilta kysyttiin, mitkä megatrendit tuntuvat tutuimmilta ja mitkä näkyvät jo omassa arjessa, vastauksiksi tulivat ilmastonmuutoksen lisäksi talousnäkökulmat.

Opiskelijat Sitran Megatrendit-katsomossa
Kehittyvä maatila -moduulin opiskelijat Megatrendit-kisakatsomossa. Kuva Terhi Thuneberg

Jossain määrin megatrendit saatetaan kokea liian isoina ja kaukaisina asioina, vaikkeivat ne sitä loppujen lopuksi olekaan. Nuorten ajatuksissa tuli esiin se, että ollaan murroskohdassa ja tulevaisuus riippuu tämänhetkisistä päätöksistä. He pohtivat, ketkä ovat päättämässä asioista. Talouden epävarmuus inflaatioineen ja velkaantumisiin tunnistettiin – onko niiden painolasti liiankin suuri ja aiheuttaa näköalattomuutta?

Opiskelijan pohdinta, että ”trendeihin törmää työelämässä ilman että ajattelee sen olevan megatrendi”, on hyvä huomio. Asiat ovat arkea, eikä niitä välttämättä aina osata ajatella megatrendeiksi ilman, että se nostetaan erikseen tarkasteluun. Toisaalta eräs kommentti kisastudion jälkeen osoitti hämmentävästi, että aina asiayhteyksiä ei osata ajatellakaan: ”Asia olisi helpompi sisäistää, jos aihe olisi maataloutta lähellä.” Joitain esityksessä käytettyjä vieraita termejä oudoksuttiin: Mitä ovat sus-rakenteet? Tai mitä tarkoitetaan digivallalla? Tämä osoittaa sen, että asiat on myös tuotava ymmärrettäviksi ja mahdollisimman konkreettisiksi, jotta kuka tahansa ja me kaikki hoksaamme tämän olevan yhteinen asiamme.

Megatrendit ovat isoja kehityskaaria

Sitra julkaisi edellisen megatrendiselvityksen vuonna 2020. Tuolloin korona teki tuloaan, ja maailma on sen jälkeen muuttunut nopeasti ja yllättävästi. Megatrendit eivät ennusta ”mustia joutsenia”, vaan painottavat pitkän aikavälin muutoksia. Niiden tarkoitus on auttaa ymmärtämään maailman kokonaisuutta ja asioiden välisiä riippuvuussuhteita.

Megatrendit ovat isoja kaaria, ja megatrendityöllä Sitra haluaa kasvattaa ymmärrystä mahdollisista tulevaisuuksista ja tavoista, joilla niihin voi vaikuttaa. Tavallisesti mediamaisemassamme on kerrallaan yksi kuva – kuten viime aikoina terveys, talous tai turvallisuus – ja megatrendit tarjoavat laajemman ja pitkäaikaisemman näkymän kehitykseen ja asioiden kokonaisvaikutuksiin.

Lue lisää:

Sitra. (n.d.) Megatrendit 2023. https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/


Kirjoittajat

Terhi Thuneberg, lehtori, HAMK maaseutuelinkeinot
Lotta Linko, HAMKin laatupäällikkö

Discussion1 kommentti

Leave A Reply