Kirjastotädistä avoimuuden mentoriksi

0

Tutkimus- ja tiedemaailmaa viime vuosina ravistellut avoimen tieteen ja tutkimuksen esiinmarssi on tuonut suuria muutoksia myös perinteiseen kirjasto- ja tietopalveluammattilaisen työhön. Kirjastotädistä avoimuuden mentoriksi, kuinka siihen päädyttiin?

Mitä eroa on aineiston anonymisoinnilla ja pseudonymisoinnilla? Millaisen aineiston säilytysratkaisun valitsemme sensitiiviselle aineistollemme, jota pitäisi pystyä käsittelemään koko tutkimusryhmämme? Valitsenko tutkimusartikkelini julkaisutavaksi hybridijulkaisemisen vai perinteisen, maksumuurin takana olevan julkaisutavan? Kuinka valmistaudun eettiseen ennakkoarviointiin, jotta tutkimushankkeeni saisi puoltavan lausunnon?

Näihin, ja lukuisiin muihin vastaaviin kysymyksiin, ei moni kirjastoammattilainen tiennyt vastaavansa vielä kymmenen vuotta sitten. Avoimen tieteen ja tutkimuksen raivatessa tietään osaksi suomalaisten korkeakoulujen tutkimuskulttuuria, ovat korkeakoulukirjastojen tietoammattilaiset saaneet osansa muutoksen puhureista.

Korkeakoulukirjastot ovat jo pitkään olleet merkittävässä asemassa tukiessaan etenkin korkeakouluissa tehtävää julkaisutoimintaa. Myös suomalaisten tohtoreiden valmistumisen tukijoina korkeakoulukirjastoilla on ollut kullanarvoinen rooli. Kuinka lukuisa osa meistä onkaan väitösprojektinsa viime metreillä saanut kirjastosta avun kamppaillessaan tutkimuksensa taitto- ja painatusasioiden kanssa…

Korkeakoulukirjastoissa perinteisen julkaisemisen tuen rinnalle on viime vuosina kasvanut vahva avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntemus ja ammattilaisuus. Korkeakoulukirjastot ovat monilta osin ottaneet huolehtiakseen avoimuuden edistämiseen liittyvät keskeiset osa-alueet, tehden omalla työllään tunnetuksi avoimen toimintaympäristön, aineistonhallinnan ja avoimen julkaisemisen periaatteita, käytäntöjä sekä niiden tutkijalle ja tiedeyhteisölle tuomia hyötyjä. Kirjastotätien keskuuteen onkin pikkuhiljaa syntynyt joukko avoimuuden mentoreja, joiden työstä välittyy aito innostus ja usko omaan asiaansa sekä rautainen ammattitaito ja asiantuntemus avoimuuden asioissa.

Kasvaminen avoimuuden mentoreiksi ei kuitenkaan ole ollut kivutonta, eikä käynyt kädenkäänteessä. Keskeneräisen, alati kehittyvän ja osittain täysin uutta asiantuntemusta vaativan kentän haltuun ottaminen on vaatinut kirjastoalan ammattilaisilta rohkeutta

  • tarttua uusiin työtehtäviin,
  • myöntää oma tietämättömyytensä ja
  • laajentaa omaa asiantuntemustaan.

Lisäksi on tarvittu ripaus hullua uskoa ja sinnikkyyttä jatkaa uusien asioiden puolestapuhujina, usein vastustuksesta huolimatta.

Myös Hamkissa voit törmätä meihin avoimuuden mentoreihin, niin kirjastossa, hankepalveluissa, tietohallinnossa kuin strategisen viestinnän joukoissa. Seuraavan kerran meihin törmäät aineistonhallinnan koulutuksessa 13.12., toivottavasti sinäkin olet tulossa!

Hamkin avoimen tki-tuen tiimi toivottaa kaikille lämpöistä joulua!

Leave A Reply