8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, haastateltavana Leena Niemi – vastuullisuusasiantuntija

0

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 kahdeksantena tavoitteena on edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja [1]. Siihen liittyen haastattelimme kestävän kehityksen koulutuksesta piakkoin valmistuvaa Leena Niemeä, joka työskentelee EcoReal Oy:ssä EU-taksonomian parissa.

Haastattelu on peruslitteroitu 17.3.2022 käydystä Teams-puhelusta.

Teit opinnäytetyösi ja työskentelet EU-taksonomian raportoinnin parissa. Tiivistetysti, mistä EU-taksonomiassa on kyse?

EU-taksonomialla tarkoitetaan kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmää. Se antaa kriteereitä tietyille toimialoille ja niiden tiettyjen toimialojen tietyille toiminnoille, että mitkä kriteerit niiden täytyy täyttää, jotta ne ovat ympäristön kannalta kestäviä. Taksonomian taustallahan on, että se on yksi Green Dealin rahoituksen ja aluekehityksen osa-alueen keino saavuttaa Green Dealin tavoite. Tarkoituksena on julkisten ja yksityisten investointien houkutteleminen kohti kestävämpiä sijoituksia.

 

EU-taksonomia sisältää kuusi ympäristötavoitetta, jotka perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yrityksen tulee edistää vähintään yhtä ympäristötavoitetta merkittävästi, ja on myös määritelty, että samalla kun se edistää sitä yhtä ympäristötavoitetta, niin se ei saa tuottaa merkittävää haittaa niille viidelle muulle. Taksonomia on astunut voimaan tämän vuoden alusta ja se on yli 500 henkilöä työllistäville yrityksille pakollinen, mutta myös pienemmille yrityksille suositellaan sen raportoimista.

 

Kun taksonomia antaa puolueettomat kriteerit ympäristötavoitteille tai ympäristön kriteereille, niin se pyrkii samalla myös vähentämään viherpesua. Eli kun siellä on samat tavoitteet samoille toimialoille, se yhtenäistää kenttää. Tiivistetysti pointtina on, että se on kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka antaa yrityksille kriteerit, mitkä ja miten toiminnot luokitellaan kestäviksi. Se mikä siinä on erityisen hyvää, on että kun ne kriteerit ovat nyt samoja, niin yrityksen toiminta joko täyttää sen kriteerin tai se ei täytä.

 

Miten päädyit nykyiseen työhösi? Oliko opintojen aikana joitain merkittäviä käännekohtia, jotka veivät sinut juuri tähän suuntaan?

No tähän on niinkin yksinkertainen vastaus, että EcoReal Oy oli myös minun opinnäytetyön toimeksiantaja. Eli tein heille opinnäytetyön ja sitten kun se valmistui, he pyysivät minua töihin. Mutta kyllä myös myönnän, että taksonomiaan oli helpompi tarttua, kun oli kaupallinen koulutus taustalla. Olin seurannut EU-taksonomiaa jo vähän aikaisemminkin, ennen kuin opinnäytetyön toimeksianto julkaistiin Yammerissa.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoite 8 liittyy ihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun. Miten työsi EU-taksonomian parissa edistää tavoitteen toteumista?

No, taksonomiassa annetaan ympäristökriteerit, eli tavoitteena on ohjata yritysten toimia kohti kestävämpää taloutta, niin sen kautta tavoitellaan kestävää talouskasvua. Lisäksi taksonomiassa määritellään, että yrityksen toiminnan tulee olla YK:n, ILO:n sekä OECD:n eettisten työ- ja ihmisoikeuksien mukaista. Eli yritysten tulee myös raportoida, miten heidän toimintansa täyttää nämä kriteerit; sitä kautta tulee ihmisarvoinen työ. Eli siellä huomioidaan sekä luonto että ihminen.

 

Olisiko sinulla juuri valmistuvana keke-opiskelijana antaa tärppejä nykyisille tai alaa harkitseville opiskelijoille?

Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan kaikkeen mitä HAMK tarjoaa, esimerkiksi HAMK in Africa. Opiskelut ovat juuri sitä varten, että opitaan ja ettei kaikkea tarvitse vielä osata. En itse käynyt opiskelijavaihdossa HAMK:ssa, vaan suoritin vaihdon opiskellessani Aalto-yliopistossa. Suosittelen ehdottomasti lähtemään opiskelijavaihtoon, sillä se on kokemus, joka ei ole mahdollista jälkeenpäin. Alaa harkitseville sanoisin, että ehdottomasti hakekaa. Vaikka olisikin tällä hetkellä eri alalla, niin esimerkiksi monimuoto-opinnot ovat – no en sano, että helppo yhdistää töiden kanssa – mutta se on mahdollista. Itse opiskelin ensimmäiset 2 vuotta yhtä aikaa maisteriopintojeni kanssa ja loput sitten töiden ohella.

 

Mikä on paras asia, jonka keke-opinnot ovat sinulle tarjonneet?

Keke-opinnot on antaneet ruohonjuuritason ymmärrystä siitä miten maailma toimii. Ne ovat esimerkiksi konkreettisesti opettaneet, miten metsät toimivat hiilinieluina ja mikä siihen vaikuttaa. Monimuoto-opinnot ovat olleet siitä hyvät, että Teams ja Zoom on tulleet tutuksi etäopiskelun myötä jo reilusti ennen koronaa. Meillä on ollut paljon asiakasprojekteja, mikä on vahvistanut projektinhallintaa ja aikatauluttamista. Aluksi asiakasprojekteja saattoi jännittää, mutta kun niitä oli joka moduulissa, niin väistämättä kehittyi hyviä tapoja toimia. Seuraavissa projekteissa oli aina aiempaa helpompi lähteä liikkeelle, ja se on taito josta olen kokenut suurta hyötyä työelämässä.

 

Haastattelijoina kestävän kehityksen ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat Noora Leijo ja Natalie Helenius

[1] https://www.ykliitto.fi/node/4578

Tavoitteen kuva osoitteesta https://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/home/sustainable-development-goals/Materiaalipankki.html

Comments are closed.